> Eksporto plėtra
> Partnerių paieška
> Įmonių grupinės eksporto iniciatyvos (IGEI)
Sėkmės istorijos

Neringa Vaitkutė, UAB “Rūta” direktoriaus pavaduotoja komercijai Neringa Vaitkutė, UAB “Rūta” direktoriaus pavaduotoja komercijai

Neseniai pasinaudojome VšĮ „Versli Lietuva“ paslauga Potencialių prekybos partnerių kontaktinių duomenų paieška JAV. Į šią  rinką kol kas tiekėme tik labai nedidelius produkcijos kiekius vienam smulkiam klientui.

Įmonių grupinės eksporto iniciatyvos (IGEI)

IV etapas (skelbiama projektų eilė)

Viešoji įstaiga „Versli Lietuva“ informuoja, kad pagal 4 kvietimą įgyvendinti Įmonių grupinių eksporto iniciatyvų (IGEI) projektus buvo pateiktos 47 paraiškos už 6,3 mln. Lt. Prašoma finansavimo suma – 3 mln. Lt (šiuo kvietimu planuojama paskirstyti iki 2,5 mln. Lt).

Prašoma finansavimo suma viršijo veiklai planuotą skirti finansavimą. Įmonių grupinių eksporto iniciatyvų projektų vertinimo komitetas atliko projektų naudos ir kokybės vertinimą, sudarant preliminarią projektų eilę pagal IGEI projektų atrankos ir rėmimo apraše išvardintus kriterijus. Su preliminaria projektų eile galite susipažinti čia: parodos  ir verslo misijos

Projektų administracinės atitikties ir tinkamumo finansuoti vertinimas bus atliekamas visoms gautoms paraiškoms, tačiau finansavimo prioritetas bus suteikiamas toms paraiškoms, kurios preliminariame projektų naudos ir kokybės vertinime surinko daugiausiai balų. Likusios paraiškos pateks į rezervinių projektų sąrašą ir finansavimo galimybes turės tik tuo atveju, jei įgyvendinimo eigoje bus neįvykdytų projektų.

Sprendimą dėl projektų finansavimo priims "Versli Lietuva" generalinis direktorius remiantis Vertinimo komiteto išvadomis.

Įmonių grupinių eksporto iniciatyvų skatinimas yra viena iš "Versli Lietuva" Europos regioninės plėtros fondo lėšomis finansuojamo projekto „Galimybės verslui kurtis ir plėstis“ veiklų.

Informacija apie paraiškų vertinimą teikiama tel. (8 5) 219 4343,

el. paštu i.sinkeviciute@verslilietuva.lt;g.zdanaviciene@verslilietuva.lt, e.kutys@verslilietuva.lt .   

IV etapas (paraiškos teikiamos iki 2014 07 04)

VšĮ „Versli Lietuva“ kviečia įmones kooperuotis ir teikti paraiškas eksporto iniciatyvoms įgyvendinti, t. y. renginiams, kurių metu bus pristatomas įmonių grupių eksporto potencialas bei plečiami verslo ryšiai. Remiamos dalyvavimo tarptautinėse parodose ir verslo misijų organizavimo Lietuvoje ar užsienyje veiklos.

Galimi pareiškėjai: juridiniai asmenys, organizuojantys ne mažiau kaip 5-ių ūkio subjektų dalyvavimą tarptautinėje parodoje ir/ar verslo misijoje.

Įmonių grupė dalyvausianti tarptautinėje parodoje, stendą turi įrengti vadovaudamasi patvirtinta Įmonių grupinių eksporto iniciatyvų stendo koncepcija.

Projektai numatomi įgyvendinti pagal LR Ūkio ministro 2012-09-14 įsakymu Nr. 4-896 patvirtintusfiksuotuosius dalyvavimo tarptautinėse parodose/verslo misijose įkainius. Maksimalus projekto finansavimo intensyvumas – 70 proc. tinkamų projekto išlaidų.

Detalūs pareiškėjams ir projektams taikomi reikalavimai pateikiami Įmonių grupinių eksporto iniciatyvų projektų finansavimo sąlygų apraše (Word: Aprašas.doc).

SVARBU: pakeisti Aprašo I priedo 10 ir 11 punktai.

 

Projektų įgyvendinimo terminas – iki 2015 m. liepos 31 d.

Kvietimu numatoma paskirstyti suma – 2,5 mln. Lt.

Paraiškos priimamos iki 2014 m. liepos 4 dienos 16:00 val., adresu: VšĮ „Versli Lietuva“ A. Goštauto g. 40A, LT-01112 Vilnius, Tel. (8 5) 2499083, faks. (8 5) 2045808, el. paštas: info@verslilietuva.lt.

Pareiškėjai gali raštu ir žodžiu pateikti klausimus ir gauti informaciją nuo šio kvietimo paskelbimo dienos iki paskutinės paraiškų priėmimo dienos tel. (8 5) 2194343, el. paštu i.sinkeviciute@verslilietuva.lt;g.zdanaviciene@verslilietuva.lt, e.kutys@verslilietuva.lt .   

 

 

III etapas (paraiškos teikiamos 2012 10 08 – 2012 11 30)

Viešoji įstaiga „Versli Lietuva“ (toliau – VL) baigė vertinti ir priėmė sprendimus dėl „Įmonių grupinių eksporto iniciatyvų“ projektų finansavimo pagal III-ąjį kvietimą.

Įmonių grupinių eksporto iniciatyvų lėšomis bus finansuojami renginiai, kurių metu bus pristatomas įmonių grupių eksporto potencialas bei plečiami verslo ryšiai. Remiamos tarptautinių parodų ir verslo misijų organizavimo Lietuvoje ar užsienyje veiklos.

Pagal kvietimą buvo pateiktos 109 paraiškos už 13,8 mln. Lt (prašoma finansavimo suma – 7,1 mln. Lt). Remiantis VL Vertinimo komiteto išvadomis ir VL Patarėjų tarybos rekomendacijomis finansavimas skiriamas 28 tarptautinių parodų organizavimo projektams įgyvendinti (finansuojama suma – 2.222.330,72 Lt) ir 11 tarptautinių verslo misijų organizavimo projektams įgyvendinti (finansuojama suma – 615.817,80 Lt).

Finansuojamų projektų sąrašus galite rasti paspaudę žemiau esančias nuorodas:

  • Finansuojamos įmonių grupinių eksporto iniciatyvų paraiškos, pateiktos pagal dalyvavimo tarptautinėse parodose remiamą  veiklą (1 , 2);
  • Finansuojamos įmonių grupinių eksporto iniciatyvų paraiškos, pateiktos pagal verslo misijų organizavimo remiamą veiklą (PDF).
  • Įmonių grupinių eksporto iniciatyvų projektų atrankos ir rėmimo aprašas (aktuali redakcija (PDF, DOC);
  • Įmonių grupinių eksporto iniciatyvų projektų atrankos ir rėmimo aprašo tvirtinimo įsakymas (PDF, DOC);
  • IGEI projekto finansavimo ir administravimo sutartis (Bendroji dalis; Specialioji dalis)

Naudinga informacija:

 

Įmonių grupinių eksporto iniciatyvų skatinimas yra viena iš VL Europos regioninės plėtros fondo lėšomis numatomo finansuoti projekto „Galimybės verslui kurtis ir plėstis“ veiklų, kuriai iki 2014 metų pabaigos planuojama skirti iki 5,8 mln. Lt.

 
 
 
Verslo gidas
Eksporto gidas