> Elektroninė biblioteka
> Rekomendacijos pradedančiajam eksportuotojui
Sėkmės istorijos

Neringa Narbutienė, KTU Tarptautinių ryšių skyriaus vyr. koordinatorė Neringa Narbutienė, KTU Tarptautinių ryšių skyriaus vyr. koordinatorė

Šiais mokslo metais Kauno technologijos universitete (KTU) studijas pradės 16 studentų iš Azerbaidžano Respublikos, dvigubai daugiau, nei pernai. Prieš trejus metus šioje aukštojoje mokykloje studijavo tik vienas azerbaidžanietis studentas,  turintis kilmės ryšių su Lietuva.

Rekomendacijos pradedančiajam eksportuotojui

  • Prieš pradėdami eksportuoti, sudarykite eksporto marketingo planą, kuriame atsispindėtų Jūsų įmonės tikslai, numatomos priemonės, kurių pagalba planuojate pradėti eksportuoti, galimos problemos ir sunkumai.
  • Eksporto pradžia yra susijusi su papildomomis ir ne iš karto atsiperkančiomis išlaidomis, kurios yra didesnės nei pardavimų plėtimo kaštai vietinėje rinkoje. Todėl būtina gerai įvertinti įmonės pajėgumą finansuoti paruošiamuosius ir eksporto pradžios kaštus. Reikėtų atlikti perspektyvinius eksporto atsiperkamumo įvertinimus.
  • Atidžiai rinkitės užsienio prekybos distributorius. Atstumai ir su tuo susijusios komunikacinės problemos verčia eksporto distributorius būti labiau nepriklausomus nei vietinės rinkos distributoriai.
  • Sukurkite užsienio užsakymų priėmimo ir analizės sistemą. Nereikėtų apsiriboti keliais užsakymais, nors jie ir atrodytų labai perspektyvūs ir pelningi. Nei vienas užsienio užsakymas neturėtų būti ignoruojamas, net ir, iš pirmo žvilgsnio, visai netinkamas užsakymas (teisingai jį apdorojus) gali duoti naudos.
  • Nedarykite staigių pakeitimų užsienio prekybos orientacijoje, net jei pastebite pasikeitimus vietinėje rinkoje. Pavyzdžiui, jei paklausa vietinėje rinkoje ima augti, tai dar nereiškia, kad Jums reikia atsisakyti užsienio prekybos ar suteikti jai antraeilę reikšmę.
  • Išsiaiškinkite, kokios produkcijos pardavimų skatinimo priemonės taikomos Jūsų pasirinktoje rinkoje (nuolaidos, prezentacijos, garantijos ir pan.). Čia Jums gali padėti Jūsų distributorius ar agentas.
  • Išsinagrinėkite pasirinktos rinkos ypatumus, vartotojų kultūrines tradicijas, skonius. Tai, kas turi paklausą ir yra populiaru Japonijoje, galbūt visai neturės paklausos Saudo Arabijoje ir pan.
  • Išsiaiškinkite ir pritaikykite savo eksporto prekes pagal pasirinktoje rinkoje galiojančius reikalavimus (pvz., ekologinius, fitosanitarinius ir kt.).
  • Savo prekių aprašymus, vartojimo instrukcijas, garantinius lapus ir kitą informacinę medžiagą pateikite ta kalba, kurią supranta dauguma pasirinktos rinkos vartotojų.
  • Prekes eksportuokite kartu su atitinkamų paslaugų paketu (pvz., garantinis aptarnavimas, atsarginių dalių tiekimas ir pan.).

Daug naudingos informacijos ir patarimų pradedantiesiems eksportuotojams pateikiama šiuose VšĮ „Versli Lietuva“ išleistuose leidiniuose:  „Eksportuotojo vadovas“, „Sėkmingos verslo partnerystės ABC“, „Tarptautinio verslo plėtros metodika“.

 
 
 
Verslo gidas
Eksporto gidas