Kontaktinis centras

Dirbame tam, kad verslo naujokai idėjas paverstų realybe greičiau ir paprasčiau, o senbuviai dirbtų sklandžiau! Esamų ir būsimų verslininkų patogumui siūlome elektroninius įrankius, su kuriais planuoti verslą ir teikti leidimams reikalingus dokumentus internetu institucijoms galite bet kuriuo Jums patogiu metu.

Kontaktinis centras – tai oficialus valstybės kontaktinis centras, vienijantis keturis centrus:Paslaugų kontaktinį centrą, atsakingą už konsultavimą leidimų bei licencijų verslui klausimais, Gaminių kontaktinį centrą, atsakingą už informacijos apie nacionalinius teisės aktus, taikomus gaminiams, Statybos srities gaminių kontaktinį centrą, atsakingą už informacijos teikimą apie statybos produktų tiekimo į Lietuvos rinką sąlygas bei Reglamentuojamų profesijų kontaktinis centras, atsakingą už informacijos teikimą apie reglamentuojamas profesijas. Kontaktinis centras konsultuoja tiek Lietuvos, tiek užsienio piliečius.  

Paslaugų ir gaminių kontaktinio centro uždaviniai:

  • supaprastinti leidimų bei licencijų gavimo procedūras paslaugų teikėjams bei suteikti visą informaciją apie reikalavimus, taikomus jų veiklai vykdyti;
  • užtikrinti verslininkams prieigą prie konkrečių nacionalinių taisyklių gaminiams, kurių nereguliuoja ES, norint juos tiekti į Lietuvos rinką;
  • užtikrinti, kad informacija apie reglamentuojamas profesijas būtų lengvai prieinama nuotoliniu būdu ir elektroninėmis priemonėmis.

Aktuali informacija verslui Lietuvoje prieinama per PGKC portalą „Verslo vartai". Portale sukurta saugi Pranešimų dėžutė, kuri suteikia verslininkams galimybę elektroniniu būdu pateikti prašymus veiklos vykdymo leidimams gauti ir tiesiogiai bendrauti su kompetentingomis institucijomis.

PGKC atsako į pateikiamas užklausas nuotoliniu būdu per portalo informacinę sistemą. PGKC priklauso ES šalių kontaktinių centrų tinklui EUGO, jungiančiam 28 ES šalių bei Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos kontaktinius centrus. Kitų ES šalių paslaugų kontaktinių centrų kontaktinius duomenis galite rasti čia. Kitų ES šalių gaminių kontaktinių centrų kontaktinius duomenis galite rasti čia.

Partnerystė

Portalas „Verslo vartai“ sukurtas Paslaugų ir gaminių kontaktinio centro iniciatyva. Tai glaudaus Paslaugų ir gaminių kontaktinio centro bendradarbiavimo su valstybės ir savivaldybių institucijomis rezultatas.