Eksportas

Klasterizacija

Kas tai?

 

Konsultacijos skirtos skatinti įmones, organizacijas kooperuotis ir bendradarbiauti, siekiant bendrų tikslų bei padidinti ekonominį veiklos efektyvumą.  

 

Pagrindiniai VšĮ „Verslios Lietuva“ uždaviniai ir tikslai:

 • Padėti įsteigti naujus klasterius;
 • Konsultuoti jau susikūrusius klasterius, siekti, kad jie toliau vystytųsi, augtų,  toliau bendradarbiautų (vertės grandinės konstravimas) ir kurtų inovatyvius produktus bei didintų eksportą;
 • Telkti klasterių visuomenę, kurti klasterių tinklą, skatinti  patirties pasidalinimą tarpusavyje, organizuojant bei koordinuojant „Klasterių forumą“ . „Klasterių forumas“ - tai kas mėnesinis klasterių vadovų/koordinatorių susitikimas-renginys, kurio metu klasterių vadovai dalinasi patirtimi, pristato sėkmės istorijas, diskutuoja, tariasi, keičiasi patarimais kaip spręsti dažniausiai pasitaikančias problemas klasterių viduje, kviečiami klasterių ekspertai, teikiami pasiūlymas Ūkio ministerijai ir LVPA dėl ES fondų paramos priemonių, skirtų klasterių vystymusi kriterijų ir t.t.

  Klasteris – tai įmonių ir (arba) mokslo ir studijų institucijų bei kitų subjektų santalka, funkcionuojanti partnerystės principu, kurios nariai, veikdami tarpusavyje susijusiose įvairiose ekonominės veiklos ir iniciatyvų srityse, siekia padidinti ekonominį veiklos efektyvumą  (LIETUVOS KLASTERIŲ PLĖTROS KONCEPCIJA, patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro2014 m. vasario 27 d. įsakymu.)

Kaip tai veikia?

Pagrindinės VšĮ „Verslios Lietuvos“ veiklos:

 • Konsultacijos (individualios ir grupinės) įmonėms ir organizacijoms, norinčioms kurti klasterius: 

- pristatymas, kokias pagrindines bendras veiklas vykdo įmonės būdamos klasteryje,

- pristatymas, kokią naudą gauna įmonės, veikdamos klasteryje,

- pirminės analizės, įžvalgų pateikimas dėl potencialo Lietuvoje ar regione steigti klasterį;

- sėkmės istorijų pristatymas;

 • Įmonių, norinčių burtis į klasterius, susirinkimų organizavimas, moderavimas;
 • Konsultacijos (individualios ir grupinės) įmonėms, klasteriams,  formuojant klasterio tikslus, strategiją ir sudarant veiksmų planus tikslams pasiekti;
 • Pranešimai seminaruose, konferencijose,  edukacinių renginių organizavimas: klasterių naudos pristatymas verslui, viešinimas valdžios institucijoms, visuomenei;
 • Konsultacijos formalizuojant klasterį (juridinio asmens formos parinkimas, steigimas ir pan.).
 • ES fondų paramos priemonių, skirtų klasterių vystymuisi, plėtrai, bendradarbiavimui ir pan. pristatymas;
 • Pagalba ieškant verslo kontaktų užsienyje, siekiant padėti užmegzti ryšius su panašaus pobūdžio klasteriais su tikslu vykdyti kartu bendrą veiklą.

Kas gali kreiptis?

Juridiniai ir viešieji juridiniai asmenys, veikiantys Lietuvoje ir už jos ribų

 Darius Lasionis

Klasterių plėtros koordinatorius