> Mažoji bendrija D.U.K.
Leidimai verslui SOLVIT tinklas
Sėkmės istorijos

Laurynas Savickas, UAB "Telenordi" direktorius: kai pagalba būna tikslinga, rezultatas tikrai džiugina

TELENORDI yra profesionalus kontaktų (skambučių) centras savo paslaugas Lietuvos ir užsienio šalių klientams teikiantis visą parą. Klientai aptarnaujami 7 kalbomis. Įmonė turi didelę patirtį įvairaus sudėtingumo klientų aptarnavimo bei telemarketingo projektuose. Šiuo metu įmonė intensyviai ieško galimybių plėsti savo veiklą Skandinavijos ir Vokietijos šalyse. 

Mažoji bendrija D.U.K.

MAŽOJI BENDRIJA D.U.K.

#1. Iškilus finansiniams ginčams kokiu turtu MB turės atsakyti ( bendrijos narių asmeniniu, ar benrijos sukurtu turtu?) žodžiu, kaip UAB ar kažkaip kitaip?

#2. Ar MB gali registruoti 1 žmogus?

#3. Kiek joje gali dirbti samdomų žmonių?

#4. Ar samdomi žmonės turės būti įdarbinti pagal darbo dutartis ir jiems darbo užmokestis ir mokesčiai bus skaičiuojami kaip UAB?

#5. Ar bus garantinio fondo mokestis?

#6. Ar registruojant MB nuostatuose bus galima įtraukti daug norimų veiklų?

#7. Kaip turės būti vedama buhalterinė apskaita?

#8. Ar reikalingas higienos pasas?

#9. Ar bus reikalingas vadovui darbų saugos pažymėjimas ir įmonės pasas, kurio reikia UAB?

#10. Kokios kitos pažymos bus reikalingos su kitomis institucijomis, kad inspektoriai atėję nenubaustų dėl kažkokios neturimos pažymos?

#11. Vykdau individualią veiklą pagal pažymą (mažmeninė prekyba šventine atributika). Samdau darbuotojus. Nuo rugsėjo 1d. norėčiau steigti mažąją bendriją. Ar aš, kaip fizinis asmuo vykdantis individualią veiklą, galėsiu steigti mažąją bendriją?

#12. Kaip supratau, aš kaip, bendrijos narys, negalėsiu įsidarbinti bendrijoje pagal darbo sutartį?

#13. Ar fizinis asmuo, dirbantis pagal darbo sutartį kitoje įmonėje, gali būti bendrijos nariu?

#14. Dėl bendrijos steigimo kyla daug klausimų. Ar su Jumis galės pasikonsultuoti plačiau?

#15. Kokiam verslui skirta Mažoji bendrija?

#16. Kas lemia Mažosios bendrijos patrauklumą, lyginant su kitomis juridinių asmenų formomis?

#17. Ar kitų teisinių formų veikiantys juridiniai asmenys – individualios įmonės, uždarosios akcinės bendrovės ar kitos įmonės galės būti pertvarkytos į mažąją bendriją?

#18. Nuo kada bus galima steigti mažąją bendriją?

#19. Ar sudėtinga steigti mažąją bendriją?

#20. Kas gali būti mažosios bendrijos steigėjai ir kaip ją įsteigti?

#21. Ar galima steigti mažąją bendriją elektroniniu būdu (internetu)?

#22. Ar steigiant mažąja bendriją bus reikalingos notaro paslaugos?

# 23. Kiek kainuos mažosios bendrijos steigimas?

#24. Ar gali mažąją bendriją steigti užsieniečiai?

#25. Kokie galimi mažosios bendrijos finansinės paramos šaltiniai?

#26. Kokia turi būti mažosios bendrijos valdymo struktūra?

# 27. Ar ribojamas mažosios bendrijos narių skaičius?

#28. Ar numatytas minimalus mažosios bendrijos kapitalas?

#29. Kas mažojoje bendrijoje bus atsakingas už įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų taikymą tokioms veiklos sritims kaip apskaita, mokesčiai, darbų sauga, duomenų teikimas Juridinių asmenų registrui, kai mažoji bendrija neturės vadovo?

#30. Kaip bus tvarkoma mažosios bendrijos apskaita?

#31. Kokiais atvejais mažoji bendrija privalo sudaryti finansinių ataskaitų rinkinį?

#32. Ar privalo mažoji bendrija sudaryti ir tvirtinti trumpesnio nei finansiniai metai laikotarpio finansinių ataskaitų rinkinį, jei nariams norima išmokėti tik lėšas asmeniniams poreikiams?

#33. Jeigu mažoji bendrija neturi vadovo, kas vadovo vardu turi pasirašyti jos finansinių ataskaitų rinkinį? Jeigu mažosios bendrijos vadovo vardu pasirašo jos atstovas, ar tai reiškia, kad atstovas ir atsako už finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą?

#34. Ar pelną avansu mažosios bendrijos nariams gali išmokėti tik vadovas arba atstovas net ir tuomet, kai mažojoje bendrijoje yra kasininkas arba buhalteris?

#35. Kaip ir kokiais terminais mažosios bendrijos nariams lėšų išmokėjimą patvirtinančius dokumentus bendrijos vadovas arba atstovas privalo pateikti buhalterijai?

1. Iškilus finansiniams ginčams kokiu turtu MB turės atsakyti ( bendrijos narių asmeniniu, ar benrijos sukurtu turtu?) žodžiu, kaip UAB ar kažkaip kitaip?

MB yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, tad atsako tik MB turtu, taigi Jūs teisi, lygiai taip kaip UAB.

2. Ar MB gali registruoti 1 žmogus?

TAIP.

3. Kiek joje gali dirbti samdomų žmonių?

MB nariais gali būti iki 10 asmenų, o samdomų darbuotojų gali turėti neribotą skaičių, tiek kiek reikia veikloms vykdyti, tačiau su MB nariais darbo sutartys nėra sudaromos, tad samdomais darbuotojais gali būti tik ne MB nariai.

4. Ar samdomi žmonės turės būti įdarbinti pagal darbo dutartis ir jiems darbo užmokestis ir mokesčiai bus skaičiuojami kaip UAB?

TAIP. MB nariams darbo sutartys nesudaromos, o kitiems fiziniams asmenims, kurie įsidarbina kaip samdomi darbuotojai, darbo sutartys turi būti sudaromos kaip to reikalauja LR DK ir CK.

5. Ar bus garantinio fondo mokestis?

Jei bus samdomų darbuotojų – bus.

6. Ar registruojant MB nuostatuose bus galima įtraukti daug norimų veiklų?

MB veiklos niekas neriboja, ji gali užsiimti bet kokia LR įstatymams neprieštaraujančia veikla, o jei atitinkamai veiklai reikalingos licencijos ar leidimai MB, kaip ir betkuris kitas juridinis asmuo, privalės juos išsiimti.

7. Kaip turės būti vedama buhalterinė apskaita?

Tvarkydamos apskaitą ir sudarydamos finansines ataskaitas, mažosios bendrijos vadovaujasi Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (Žin., 2001, Nr. 99-3515) ir Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo (Žin., 2001, Nr. 99-3516; 2008, Nr. 79-3098) nuostatomis.
Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 241 straipsnyje nustatyta, kad mažųjų bendrijų finansinių ataskaitų rinkinio sudėties ir sudarymo reikalavimus nustato verslo apskaitos standartai.

Mažųjų bendrijų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio sudėties, turinio ir sudarymo reikalavimus nustato 38-asis verslo apskaitos standartas „Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų buhalterinė apskaita ir finansinės ataskaitos".
Pagal šį standartą mažosios bendrijos turi teisę pasirinkti, ar tvarkydamos apskaitą ir sudarydamos finansines ataskaitas vadovausis:
1. tik 38-ojo verslo apskaitos standarto nuostatomis;
2. visais kitais verslo apskaitos standartais.

8. Ar reikalingas higienos pasas?

Leidimas-higienos pasas liudija, kad ūkinės komercinės veiklos sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus bei suteikia jo turėtojui teisę verstis jame nurodyta ūkine komercine veikla. Veiklos rūšių, kurioms būtinas leidimas-higienos pasas, sąrašas yra patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu. Pavyzdžiui, leidimas-higienos pasas yra būtinas viešbučiams ir kitoms apgyvendinimo rūšims, kirpyklų, kosmetikos kabinetų ir salonų, masažo kabinetų bei pirčių, saunų, soliariumų veikloms, ikimokykliniam ugdymui, pradiniam bei kitam (aukštesnės) pakopos mokymui, ligoninių, medicininės ir stomatologinės praktikos bei kitoms sąraše nurodytoms veikloms. Tad jei Jūsų įkurta MB užsiims veikla, kuri reikalauja, kad būtų išsiimtas higienos pasas, tuomet jo reikės, kaip ir betkuriam kitam juridiniam asmeniui.

9. Ar bus reikalingas vadovui darbų saugos pažymėjimas ir įmonės pasas, kurio reikia UAB?

Jei MB turės samdomų darbuotojų, tuomet taip.

10. Kokios kitos pažymos bus reikalingos su kitomis institucijomis, kad inspektoriai atėję nenubaustų dėl kažkokios  neturimos pažymos?

Sunku vienareikšmiškai atsakyti į šį klauismą, nes tai priklauso nuo veiklos kuria planuojate užsiimti, siūlau pasimodeliuoti savo verslą http://www.verslovartai.lt/question?business-subject=7 , čia jūs sužinosite kokie reikalingi jūsų verslui leidimai ir licencijos, bei kokios institucijos jus kuruos.

11. Vykdau individualią veiklą pagal pažymą (mažmeninė prekyba šventine atributika). Samdau darbuotojus. Nuo rugsėjo 1d. norėčiau steigti mažąją bendriją. Ar aš, kaip fizinis asmuo vykdantis individualią veiklą, galėsiu steigti mažąją bendriją?

Taip. MB steigėjais gali būti tik fiziniai asmenys, o vykdantys individualią veiklą pagal pažymą vis tiek išlieka fiziniais asmenimis.

12. Kaip supratau, aš kaip, bendrijos narys, negalėsiu įsidarbinti bendrijoje pagal darbo sutartį?

Jūs, būdama MB nariu, darbo sutarties su savim sudaryti negalėsite, Jūsų statusas bus analogiškas kaip individualios įmonės savininko, tačiau darbuotojus samdyti galėsite.  

13. Ar fizinis asmuo, dirbantis pagal darbo sutartį kitoje įmonėje, gali būti bendrijos nariu?

Dirbančiojo, pagal darbo sutartį, asmens kitoje įmonėje statusas vis tiek išlieka fizinis asmuo, tad jis turi teisę tapti bendrijos nariu, tačiau jis įsidarbinti MB būdamas bendrijos nariu nebegalės, jis dirbs MB lygiai taip, kaip savininkas individualioje įmonėje. Iš viso MB nariais gali būti iki 10 asmenų.

14. Dėl bendrijos steigimo kyla daug klausimų. Ar su Jumis galės pasikonsultuoti plačiau?

Taip. Jei Jūs nurodytumėte savo gyvenamąją vietovę, galėtume parekomenduoti Jums susitikti su Verslios Lietuvos atstovu, su kuriuo galėtumėte aptarti plačiau Jums rūpimus klausimus, arba tiesiog rašykite man ir aš Jums atsakysiu.

MAŽOSIOS BENDRIJOS PASKIRTIS

15. Kokiam verslui skirta Mažoji bendrija?

Mažoji bendrija skirta žmonėms, siekiantiems kurti smulkųjį, nereikalaujantį didelių investicijų, šeimos verslą. Taip pat tiems, kurie vienas kitą gerai pažįsta ir nori dalyvauti mažosios bendrijos valdyme ir veikloje

16. Kas lemia Mažosios bendrijos patrauklumą, lyginant su kitomis juridinių asmenų formomis?

Mažosios bendrijos patrauklumą lemia galimybė mažąją bendriją steigti daugiau nei vienam steigėjui (fiziniam asmeniui), dalyvio (nario) ribota civilinė atsakomybė. Taip pat nėra reikalavimo dėl minimalaus kapitalo dydžio, mažoji bendrija neprivalo turėti vadovo, verslo egzistavimas paremtas asmeninėmis savybėmis grįsto bendradarbiavimo principu. Be to, mažosios bendrijos apskaitą gali tvarkyti mažosios bendrijos narys. Įstatymas suteikia galimybę mažosios bendrijos nariams susitarti tarpusavyje įvairiais mažosios bendrijos veiklos klausimais, pavyzdžiui, dėl narių susirinkimo sušaukimo tvarkos, ir tai nurodyti mažosios bendrijos nuostatuose. Mažosios bendrijos nariams nereikia turėti darbo santykių su mažąją bendrija, kurios nariais jie yra.
Palyginimui pvz., individualią įmonę gali steigti tik vienas asmuo. Tikrosios ūkinės bendrijos ir individualios įmonės dalyvių civilinė atsakomybė yra neribota. Uždaroji akcinė bendrovė turi turėti visuotinį akcininkų susirinkimą ir vienasmenį valdymo organą – vadovą; nustatytas minimalaus įstatinio kapitalo dydžio reikalavimas – 10 000 Lt. Kooperatinė bendrovė (kooperatyvas) yra skirta jos narių ekonominiams, socialiniams ir kultūriniams poreikiams tenkinti.
Daugiau informacijos rasite mažosios bendrijos palyginime su uždarąja akcine bendrove ir individualia įmone.

17. Ar kitų teisinių formų veikiantys juridiniai asmenys – individualios įmonės, uždarosios akcinės bendrovės ar kitos įmonės galės būti pertvarkytos į mažąją bendriją?

Į mažąją bendriją gali būti pertvarkomi šių teisinių formų juridiniai asmenys: individuali įmonė, akcinė bendrovė, uždaroji akcinė bendrovė, tikroji ūkinė bendrija, komanditinė ūkinė bendrija, kooperatinė bendrovė, žemės ūkio bendrovė.
Juridiniai asmenys gali būti pertvarkomi į mažąją bendriją, kai jie atitinka mažajai bendrijai taikomus reikalavimus, tai yra šių juridinių asmenų dalyviai yra tik fiziniai asmenys ir dalyvių yra ne daugiau kaip 10.

MAŽOSIOS BENDRIJOS STEIGIMAS

18. Nuo kada bus galima steigti mažąją bendriją?

Mažųjų bendrijų įstatymas įsigalioja 2012 m. rugsėjo 1 d., taigi steigti mažąją bendriją galima nuo 2012 m. rugsėjo 1 d.

19. Ar sudėtinga steigti mažąją bendriją?

Mažąją bendriją steigti nėra sudėtinga, nes yra parengti mažosios bendrijos pavyzdiniai steigimo dokumentai. Mažąją bendriją bus galima steigti užpildant pavyzdines steigimo sutarties ar steigimo akto formas ir mažosios bendrijos pavyzdiniais nuostatais. Kartu yra parengtos ir šių pavyzdinių steigimo dokumentų pildymo rekomendacijos, kuriose paaiškinama, kaip reikėtų pildyti steigimo dokumentus. Asmenims, kurių poreikių pavyzdiniai steigimo dokumentai neatitiks, Mažųjų bendrijų įstatymas suteikia galimybę patiems surašyti steigimo sutartį ar steigimo aktą ir parengti mažosios bendrijos nuostatus.

20. Kas gali būti mažosios bendrijos steigėjai ir kaip ją įsteigti?

Mažosios bendrijos steigėjais gali būti tik fiziniai asmenys. Mažosios bendrijos steigėjų gali būti ne daugiau kaip 10.
Mažosios bendrijos steigimas priklauso nuo pasirinkto steigimo būdo – elektroniniu ar neelektroniniu būdu ir jos steigėjų skaičiaus (vienas ar daugiau steigėjų).
Jeigu steigėjas yra vienas asmuo, tuomet yra sudaromas mažosios bendrijos steigimo aktas ir parengiami mažosios bendrijos nuostatai. Jeigu steigėjų daugiau nei vienas – sudaroma mažosios bendrijos steigimo sutartis ir parengiami mažosios bendrijos nuostatai. Šiuos dokumentus pasirašo visi steigėjai ar jų įgalioti asmenys. Atliekami steigimo sutartyje ar steigimo akte nustatyti veiksmai ir įvykdomos juose nurodytos prievolės (kai nustatyta, kad jos turi būti įvykdytos iki mažosios bendrijos įregistravimo).
Kai mažoji bendrija steigiama ne elektroninių būdu, Juridinių asmenų registro tvarkytojui pateikiamas:

 1. prašymas įregistruoti mažąją bendriją;
 2. mažosios bendrijos steigimo sutartis arba steigimo aktas (ir jų pakeitimai, jeigu steigimo sutartis ar steigimo aktas buvo pakeisti iki mažosios bendrijos įregistravimo);
 3. mažosios bendrijos nuostatai (2 egzemplioriai);
 4. licencija, jeigu pagal įstatymus licencija turi būti išduota iki mažosios bendrijos įsteigimo.

Prieš teikiant dokumentus Juridinių asmenų registro tvarkytojui, jie turi būti pateikti notarui patvirtinti prašyme surašytų duomenų tikrumą, nuostatų atitiktį įstatymų reikalavimams ir faktą, kad mažąją bendriją registruoti galima.
Kai mažąją bendriją bus galima steigti elektroniniu būdu, pirmiau nurodytieji dokumentai (prašymas, steigimo sutartis ir kt.) turės būti pateikiami tiesiogiai Juridinių asmenų registro tvarkytojui ir notarinio
patvirtinimo nebus reikalaujama. Taip pat turės būti laikomasi kitų steigimo elektroniniu būdu sąlygų (žr. 21 klausimą). Dokumentai turės būti pasirašomi kvalifikuotu elektroniniu parašu. Visi šie veiksmai atliekami Juridinių asmenų registro tvarkytojo informacinėje sistemoje.
Mažoji bendrija laikoma įsteigta nuo jos įregistravimo Juridinių asmenų registre. Įregistravus mažąją bendriją jos steigėjai tampa mažosios bendrijos nariais.

Kaip įsteigti mažąją bendriją

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mažųjų bendrijų mokesčiai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Ar galima steigti mažąją bendriją elektroniniu būdu (internetu)?
Mažąją bendriją elektroniniu būdu (internetu) steigti bus galima Juridinių asmenų registro tvarkytojui – VĮ Registrų centrui – įdiegus atitinkamus tokią galimybę suteikiančius informacinės sistemos pakeitimus.
Steigti mažąją bendriją elektroniniu būdu bus galima, jeigu:

 1. Steigėjas (steigėjai) turi kvalifikuotą elektroninį parašą. Šiuo metu galima naudotis:
 • VĮ Registrų centro Sertifikatų centro išduotu kvalifikuotu sertifikatu;
 • mobiliojo ryšio operatorių – Bitė, Omnitel, Tele2 ir Teledema išduotais kvalifikuotais sertifikatais;
 • Asmens dokumentų išrašymo centro prie Vidaus reikalų ministerijos išduota asmens tapatybės kortele, kurioje įrašyti asmens atpažinimo elektroninėje erdvėje ir kvalifikuoto parašo sertifikatai.

       2. Dokumentai rengiami vadovaujantis mažųjų bendrijų pavyzdiniais nuostatais, steigimo akto ar steigimo sutarties forma.

       3. Steigiamos mažosios bendrijos pavadinime neketinama vartoti trumpojo valstybės pavadinimo „Lietuva“.
       4. Yra patalpų savininkų elektroniniu parašu pasirašytas sutikimas, kai patalpos buveinei registruoti nėra steigėjo asmeninė nuosavybė.
       5. Patalpoms, suteikiamoms buveinei registruoti, Nekilnojamo turto registre nėra įregistruotas turto areštas.
       6. Steigiamos mažosios bendrijos pavadinimas yra laikinai įtrauktas į Juridinių asmenų registrą.

22. Ar steigiant mažąja bendriją bus reikalingos notaro paslaugos?

Steigiant mažąją bendriją elektroniniu būdu (internetu), notaro paslaugos nėra reikalingos, visi dokumentai yra pildomi ir pateikiami tiesiogiai Juridinių asmenų registro tvarkytojui per jo šiuo tikslu įdiegtą informacinę sistemą.
Steigiant mažąją bendriją ne elektroniniu būdu, notaro paslaugos bus reikalingos. Kaip ir steigiant kitus juridinius asmenis ne elektroniniu būdu, notaras surašys ir patvirtins dokumentus dėl Juridinių asmenų registrui pateikiamų duomenų tikrumo. Taip pat patvirtins mažųjų bendrijų nuostatų atitiktį įstatymo reikalavimams ir tai, kad mažąją bendriją registruoti galima, nes įstatymuose ar steigimo sutartyje (steigimo akte) nustatytos prievolės yra įvykdytos ir atsirado įstatymuose ar mažosios bendrijos nuostatuose numatytos aplinkybės.

23. Kiek kainuos mažosios bendrijos steigimas?

Norint įsteigti mažąją bendriją, reikės sumokėti:

 1. Atlyginimą už mažosios bendrijos registravimą – apie 180 Lt. Šio atlyginimo dydis bus nustatytas Vyriausybės 2007 m. kovo 21 d. nutarime Nr. 295 „Dėl atlyginimo valstybės įmonei Registrų centrui už juridinių asmenų, filialų ar atstovybių registravimą ir duomenų pakeitimų registravimą dydžių patvirtinimo“. Šiuo metu Teisingumo ministerija yra parengusi ir derina atitinkamus nutarimo pakeitimus.
 2. Atlyginimą už notarinių veiksmų atlikimą, kai mažoji bendrija steigiama ne elektroniniu būdu. Šio atlyginimo dydis bus nustatytas teisingumo ministro 1996 m. rugsėjo 12 d. įsakyme Nr. 57 „Dėl notarų imamo atlyginimo už notarinius veiksmus ir teikiamas teisines bei technines paslaugas dydžius“. Šiuo metu Teisingumo ministerija rengia atitinkamus šio įsakymo pakeitimus;
 3. Atlyginimą už juridinio asmens pavadinimo laikiną įtraukimą į Juridinių asmenų registrą (privaloma, kai mažoji bendrija steigiama elektroniniu būdu) – 56 Lt. Šio atlyginimo dydį nustato Vyriausybės 2007 m. kovo 21 d. nutarimas Nr. 295 „Dėl atlyginimo valstybės įmonei Registrų centrui už juridinių asmenų, filialų ar atstovybių registravimą ir duomenų pakeitimų registravimą dydžių patvirtinimo“;
 4. Už kvalifikuoto elektroninio parašo įgijimą, kai mažoji bendrija steigiama elektroniniu būdu ir jei steigėjas jo neturi). Kaina priklauso nuo paslaugos teikėjo.

24. Ar gali mažąją bendriją steigti užsieniečiai?

Mažosios bendrijos steigėjais gali būti tik fiziniai asmenys. Papildomų ribojimų nenumatoma, tad užsienio valstybių fiziniai asmenys gali steigti mažąją bendriją.

25. Kokie galimi mažosios bendrijos finansinės paramos šaltiniai?

VšĮ „Versli Lietuva“ teikia 6000 Lt vertės pirmųjų verslo metų paslaugų krepšelius. Jų turėtojai gali pasinaudoti nemokamomis paslaugomis, jei per 6 mėnesius nuo krepšelio gavimo dienos įregistruoja įmonę savo vardu. Turintiems pirmųjų verslo metų krepšelį nemokamai teikiamos konsultavimo, biuro ir mokymų paslaugos. Daugiau informacijos: www.verslilietuva.lt.
Taip pat galite tiesiogiai kreiptis į paslaugų teikėjus atskiruose regionuose. Teikėjus taip pat galite rasti internetiniame puslapyje: www.verslilietuva.lt.
Verslumo skatinimo fondas teikia mikrokreditus iki 86 000 litų naujai kuriamam verslui, į kuriuos taip pat įeina konsultacijos, mokymai. Daugiau informacijos adresu: lku.lt/projektas-verslumo-skatinimas.
Paskoloms, suteiktoms iš „Verslumo skatinimo fondo“, kompensuojama 95 proc. sumokėtų palūkanų. Daugiau informacijos www.invega.lt.

MAŽOSIOS BENDRIJOS STRUKTŪRA

26. Kokia turi būti mažosios bendrijos valdymo struktūra?

Mažosios bendrijos įstatymas įtvirtina galimybę mažąją bendriją steigėjams (nariams) pasirinkti vieną iš dviejų mažosios bendrijos valdymo organų struktūrų. Pirmu atveju, mažosios bendrijos steigėjai (nariai) galėtų apsispręsti, kad mažoji bendrija bus tik mažosios bendrijos narių susirinkimas, kuris kartu būtų ir mažosios bendrijos valdymo organas.
Antru atveju, mažosios bendrijos steigėjai (nariai) galėtų apsispręsti, kad mažoji bendrija bus narių susirinkimas ir vienasmenis mažosios bendrijos valdymo organas – mažosios bendrijos vadovas.

27. Ar ribojamas mažosios bendrijos narių skaičius?
Taip, maksimalus mažosios bendrijos narių skaičius yra ribojamas. Mažojoje bendrijoje gali būti ne daugiau kaip 10 narių.

28. Ar numatytas minimalus mažosios bendrijos kapitalas?

Mažųjų bendrijų įstatymas nenumato minimalaus kapitalo reikalavimo. Mažosios bendrijos steigėjai (nariai) mažosios bendrijos steigimo sutartyje (kai mažąją bendriją steigia vienas asmuo – steigimo akte), o ją įsteigus – jos veiklos metu savo nuožiūra gali apsispręsti dėl į mažąją bendriją įnešamų įnašų. Į mažąją bendriją gali būti įnešami tiek piniginiai, tiek nepiniginiai įnašai. Nepiniginiu įnašu gali būti turtas (kilnojamieji daiktai (pvz., stalas, kėdė, kompiuteris ir kt.), nekilnojamieji daiktai (pvz., patalpos, sklypas ir kt.), taip pat ir turtinės teisės. Tačiau įnašu į mažąją bendriją negalės būti darbai ir paslaugos.
Dėl į mažąją bendriją įnešamų nepiniginių įnašų vertės, sąlygų ir terminų spręs mažosios bendrijos narių susirinkimas. Mažajai bendrijai perduotas nario įnašas tampa mažosios bendrijos nuosavybe.

29. Kas mažojoje bendrijoje bus atsakingas už įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų taikymą tokioms veiklos sritims kaip apskaita, mokesčiai, darbų sauga, duomenų teikimas Juridinių asmenų registrui, kai mažoji bendrija neturės vadovo?

Mažųjų bendrijų įstatymas reglamentuoja mažosios bendrijos atstovo kompetenciją. Be kitų jam priskirtų funkcijų nustatyta, kad atstovas organizuoja mažosios bendrijos apskaitą, finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą, apskaitos dokumentų išsaugojimą, teikia Juridinių asmenų registro tvarkytojui mažosios bendrijos dokumentus, duomenis ir kitą Juridinių asmenų registro tvarkytojui teiktiną informaciją.
Be to, įstatyme nustatyta, kad mažosios bendrijos atstovas vykdo kitas mažosios bendrijos nuostatuose jam priskirtas pareigas. Taigi, mažosios bendrijos nuostatuose gali būti nustatyta, kad mažosios bendrijos atstovas yra atsakingas ir už darbų saugą.

FINANSINĖS ATASKAITOS

30. Kaip bus tvarkoma mažosios bendrijos apskaita?

Sprendimą dėl mažosios bendrijos nario ar kito asmens, kuris tvarkys mažosios bendrijos apskaitą, priims mažosios bendrijos narių susirinkimas.
Mažosios bendrijos apskaitą be Buhalterinės apskaitos įstatymo nurodytų subjektų galėtų tvarkyti ir tos mažosios bendrijos narys.
Mažosios bendrijos finansinių ataskaitų rinkinio sudėties ir sudarymo reikalavimus nustatys Audito apskaitos tarnybos rengiamas naujas verslo apskaitos standartas Nr.38, skirtas mažajai bendrijai. Jo projektas viešai skelbiamas internete adresu: www.aat.lt/index.php?id=107

31. Kokiais atvejais mažoji bendrija privalo sudaryti finansinių ataskaitų rinkinį?

Mažoji bendrija finansinių ataskaitų rinkinį privaloma sudaryti šiais atvejais:

 1. pasibaigus finansiniams metams;
 2. kai siekiama atsiskaityti su iš mažosios bendrijos savanoriškai pasitraukiančiu jos nariu;
 3. kai siekiama paskirstyti mažosios bendrijos pelną jos nariams už trumpesnį nei finansiniai metai laikotarpį.

32. Ar privalo mažoji bendrija sudaryti ir tvirtinti trumpesnio nei finansiniai metai laikotarpio finansinių ataskaitų rinkinį, jei nariams norima išmokėti tik lėšas asmeniniams poreikiams?

Ne, nebent toks reikalavimas numatytas mažosios bendrijos nuostatuose.

33. Jeigu mažoji bendrija neturi vadovo, kas vadovo vardu turi pasirašyti jos finansinių ataskaitų rinkinį? Jeigu mažosios bendrijos vadovo vardu pasirašo jos atstovas, ar tai reiškia, kad atstovas ir atsako už finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą?

Mažosios bendrijos atstovas yra atsakingas už finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą.
Mažųjų bendrijų įstatymas nustato, kad tais atvejais, kai mažosios bendrijos narių susirinkimas yra jos valdymo organas, atstovas organizuoja finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą, o mažosios bendrijos narių susirinkimas tvirtina finansinių ataskaitų rinkinį.
Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 27 straipsnis įtvirtina įmonės vadovo atsakomybę už finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir pateikimą Juridinių asmenų registrui.
Pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 2 straipsnio 22 dalies apibrėžtą sąvoką mažosios bendrijos atstovas priskirtinas ūkio subjekto vadovui.

MAŽOSIOS BENDRIJOS LĖŠŲ IŠMOKĖJIMAS

34. Ar pelną avansu mažosios bendrijos nariams gali išmokėti tik vadovas arba atstovas net ir tuomet, kai mažojoje bendrijoje yra kasininkas arba buhalteris?

Mažųjų bendrijų įstatyme nustatyta, kad mažosios bendrijos lėšų kaip avansu išmokamo pelno mažosios
bendrijos narių asmeniniams poreikiams gali paimti asmuo, kuriam tokią teisę suteikia šis įstatymas.
Mažųjų bendrijų įstatymas nustato, kad mažosios bendrijos atstovas paima mažosios bendrijos lėšas ir išmoka jas mažosios bendrijos nariams kaip avansu išmokamą pelną.
Mažųjų bendrijų įstatyme analogiška nuostata įtvirtinta ir reglamentuojant mažosios bendrijos vadovo kompetenciją. Taigi, tik mažosios bendrijos vadovas arba mažosios bendrijos atstovas turi teisę paimti ir išmokėti mažosios bendrijos nariams lėšas kaip avansu išmokamą pelną.

35. Kaip ir kokiais terminais mažosios bendrijos nariams lėšų išmokėjimą patvirtinančius dokumentus bendrijos vadovas arba atstovas privalo pateikti buhalterijai?

Pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 12 straipsnį visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais. Privalomi apskaitos dokumentų rekvizitai nustatyti šio įstatymo 13 straipsnyje. Įstatymo 14 straipsnis nustato apskaitos dokumentų pasirašymą.
Vadovaujantis šio įstatymo 6 straipsnio 5 dalimi kasos darbo organizavimo, kasos operacijų atlikimo ir įforminimo tvarką reglamentuoja Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklės, patvirtintos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179.

 
 
 
Verslo gidas
Eksporto gidas