Verslo vykdymas ir plėtra

Mokesčių lengvatos

Mokesčių lengvatos

 

Mokesčių lengvata tai galimybė mokėti mažesnį nei nustatyta mokestį arba jį susigrąžinti.

Galimos:

1. PVM mokesčio

Lengvatinis 9 procentų PVM tarifas taikomas:

  • Iki 2014 m. gruodžio 31 d. šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti.
  • Knygoms ir neperiodiniams informaciniams leidiniams (įskaitant vadovėlius, pratybų sąsiuvinius, enciklopedijas, žodynus, žinynus, informacines brošiūras, nuotraukų ir reprodukcijų albumus, vaikiškas knygeles su paveikslėliais, piešimo ir spalvinimo knygeles, spausdintas ar rankraštines natas, žemėlapius, schemas ir brėžinius, tačiau išskyrus kalendorius, užrašų knygeles ir kitus panašaus pobūdžio spaudinius).
  • Periodiniams leidiniams, išskyrus erotinio ir (ar) smurtinio pobūdžio arba profesinės etikos nesilaikančius leidinius bei išskyrus leidinius, kuriuose mokama reklama sudaro daugiau kaip 4/5 viso leidinio ploto).
  • Keleivių ir keleivių bagažo vežimo paslaugoms nustatytais reguliaraus susisiekimo maršrutais (maršrutus nustato Susisiekimo ministerija (jos įgaliota institucija) arba savivaldybės).
  • Nuo 2015 m. sausio 1 d. - turizmo reikmėms ir apgyvendinimo paslaugoms.

 

Lengvatinis 5 procentų PVM tarifas taikomas:

  •  Vaistų ir medicinos pagalbos priemonėms, kai tiekiama asmenims, kuriems šių prekių įsigijimo išlaidos visiškai ar iš dalies kompensuojamos Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo nustatyta tvarka.
  • PVM tarifas taip pat taikomas neįgaliųjų techninės pagalbos priemonėms ir jų remontui.

0 procentų PVM tarifas taikomas tam tikriems paslaugų teikimo ir prekių tiekimo bei prekių įsigijimo iš kitos valstybės narės  sandoriams.

Daugiau informacijos:

http://www.vmi.lt/cms/pridetines-vertes-mokestis4

http://www.vmi.lt/cms/web/kmdb/1.8.7

 

3. Pelno mokesčio

Lengvatinį 5 proc. pelno mokesčio tarifą gali taikyti įmonės (išskyrus pelno nesiekiančias) kuriose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų (prieš tai buvo 1 000.000 Lt).

Detalesnė informacija apie mokesčio taikymą:

http://www.vmi.lt/cms/pelno-mokestis1

http://www.vmi.lt/cms/web/kmdb/1.10

 

4. Gyventojų pajamų mokesčio

http://www.vmi.lt/cms/gyventoju-pajamu-mokestis1

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=414707

 

5. Žemės mokesčio

http://www.vmi.lt/cms/zemes-mokestis3

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=296287

 

6. Valstybinio socialinio draudimo

 http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=416783

 

7. Sveikatos draudimo

http://www.vmi.lt/cms/ privalomojo-sveikatos-draudimo-imokos2

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=28356&p_tr2=2

 

8. Nekilnojamo turto mokesčio

http://www.vmi.lt/cms/nekilnojamojo-turto-mokestis2

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=416211

 

 Įstaigos, administruojančios pagrindinius mokesčius

  1. VMI – administruoja pridėtinės vertės mokestį, pelno mokestį, gyventojų pajamų mokestį, akcizus http://www.vmi.lt.
  2. Lietuvos Respublikos muitinė - administruoja muitus ir iš dalies pridėtinės vertės mokestį, taip pat akcizus, kiek tai jai yra pavesta pagal atskirus mokesčių įstatymus http://www.cust.lt.
  3. SODRA administruoja Valstybinio socialinio draudimo įmokas http://www.sodra.lt.

Naudingos nuorodos

http://www.finmin.lt

http://www.buhalteris.lt

http://www.tax.ltSimonas Aleksandravičius

Atstovas regione