> Paslaugos
> Paslaugos pradedantiems verslą
> Inovatyvaus verslo (startuolių) pradžios krepšeliai

Inovatyvaus verslo (startuolių) pradžios krepšeliai

Norėdami gauti inovatyvaus verslo (startuolių) pradžios krepšelį, kreipkitės į VšĮ "Versli Lietuva" projektų vadovę Rimantę Ribačiauskaitę, tel: 8 618 06059 arba el. paštu: r.ribaciauskaite@verslilietuva.lt

Suteikiamų paslaugų apibūdinimas

Paslaugų suteikimo tikslai:

 1. Naujai įsteigtai įmonei suteikti konsultacijas verslo klausimais:
  • finansų valdymo;
  • verslo teisės;
  • marketingo/rinkodaros;
  • pardavimų;
 2. Sudaryti galimybę įmonės personalui (komanda ne didesnė kaip 3 darbuotojai) gauti kompetentingą konsultacinę pagalbą iš sėkmingai inovatyvų verslą vystančių asmenų (mentorių).
 3. Padėti naujai įsteigtoms įmonėms pradiniame įmonės gyvavimo etape pasirinkti teisingą strategiją tolimesniam įmonės sėkmingam vystymuisi, padedant:
  • subalansuoti komandą, nustatant dalyvio vadovo tipą, tokiu būdu padedant suburti sėkmingai dirbsiančią komandą, padėti pasidalinti atsakomybėmis;
  • išsigryninti stipriąsias ir silpnąsias įmonės teikiamų produktų ar paslaugų savybes, pasirenkant rinkas produkto ar paslaugos pardavimui;
  • pasirenkant produkto ar paslaugos viešinimo kanalus ir jų efektyvų panaudojimą;
  • nusistatyti įmonės veiklos, darbo organizavimo principus;
 4. Stiprinti žinias ir supratimą apie esamas asmenines, profesines ir verslo galimybes;
 5. Mokyti taikyti šiuos įgūdžius:
  • Valdymo;
  • Savarankiško darbo;
  • Veiklos komandoje;
  • Rizikos vertinimo konkrečioje įmonėje;
  • Derybų;
  • Efektyvaus pristatymo (įmonės ar jos kuriamo produkto).
 6. Mokyti socialinės atsakomybės, kuriant socialiai atsakingą verslą;
 7. Didinti motyvaciją ir pasiryžimą siekti kuriamo verslo tikslų;
 8. Suteikti komandai infrastruktūrą verslo vystymui (ne mažiau kaip 3 mėn.).

Inovatyvus verslas (startuolis) – verslas, grįstas aukštosiomis technologijomis ir turintis didelį potencialą greitai augti bei globaliai plėstis  (informacinės technologijos, elektronika, biotechnologijos, robotika, lazerių ir optinės technologijos ir kt.)

Verslo krepšelio paslaugos gavėjas- ne vėliau kaip per 6 mėn. nuo verslo krepšelio gavimo dienos įnovatyvų verslą įsteigęs asmuo.

Teikiamos šios konsultacinės paslaugos:

1.     Verslo procesų valdymas;

2.     Strateginis įmonės planavimas;

3.     Finansų valdymas;

4.     Verslo teisė;

5.     Rinkodara/marketingas;

6.     Verslo plano rengimas;

7.     Komandos formavimo;

8.     Pardavimai;

9.     IT produkto viešinimas

10.  Efektyvus produkto pristatymas.

Konsultacinės paslaugos numatytomis temomis teikiamos ne ilgiau 6 mėn. nuo verslo krepšelio įregistravimo pas paslaugų tiekėją dienos. Infrastruktūra Įmonei suteikiama ne daugiau nei 3 mėnesiams, bet ne anksčiau kaip nuo vaučerio įregistravimo dienos pas paslaugų Tiekėją.

Konsultacinės paslaugos negali būti keičiamos į infrastruktūros paslaugas ir atvirkščiai.

Paslaugų teikimo vieta – Vilniaus miesto savivaldybė.

Tiekėjas turi užtikrinti, kad infrastruktūra būtų suteikta šiomis valandomis darbo dienomis: darbo pradžia  ne vėliau nei 8.00 val. – darbo pabaiga ne anksčiau nei 17 val.

Paslaugų paketo pavadinimas

Paslaugos/darbai

Paslaugų /darbų apimtis 1 įmonei mėnesiui/ įkainiai LTL per vnt.

Konsultacijos

1.     Verslo procesų valdymas;

2.     Strateginis įmonės planavimas;

3.     Finansų valdymas;

4.     Verslo teisė;

5.     Rinkodara/marketingas;

6.     Verslo plano rengimas;

7.     Komandos formavimo;

8.     Pardavimai;

9.     IT produkto viešinimas

10.  Efektyvus produkto pristatymas.

30 val. pasirinktinai per metus

     

 

 
 
 
Verslo gidas
Eksporto gidas