> Paslaugos
> Paslaugos pradedantiems verslą
> Inovatyvaus verslo pradžios krepšeliai
Sėkmės istorijos

Individualios įmonės „Medinėja“ vadovas Stasys Maziliauskas Individualios įmonės „Medinėja“ vadovas Stasys Maziliauskas

Stasio Maziliausko individuali įmonė „Medinėja“  (Tauragė, Taurų kaimas) prieš metus pradėjusi eksportuoti lauko baldus, skirtus darželiams ir mokykloms į Didžiąja Britaniją, šiandien džiaugiasi,  kad įmonė gana lengvai išgyveno krizę ir netgi padidino apimtis. Partnerius svetur įmonei padėjęs surasti LR ambasados Jungtinėje Karalystėje  komercijos atašė Andrius Nikitinas sako, kad įmonė pelnė užsienio partnerių pasitikėjimą dėl lankstaus požiūrio į užsakymus, dėl kokybės bei atsakingo bendravimo su klientu.

Inovatyvaus verslo pradžios krepšeliai

Norėdami gauti inovatyvaus verslo pradžios krepšelį, kreipkitės į VšĮ "Versli Lietuva" projektų vadovę Rimantę Ribačiauskaitę, tel: 8 618 06059 arba el. paštu: r.ribaciauskaite@verslilietuva.lt

Suteikiamų paslaugų apibūdinimas

Paslaugų suteikimo tikslai:

 1. Naujai įsteigtai įmonei suteikti konsultacijas verslo klausimais:
  • finansų valdymo;
  • verslo teisės;
  • marketingo/rinkodaros;
  • pardavimų;
 2. Sudaryti galimybę įmonės personalui (komanda ne didesnė kaip 3 darbuotojai) gauti kompetentingą konsultacinę pagalbą iš sėkmingai inovatyvų verslą vystančių asmenų (mentorių).
 3. Padėti naujai įsteigtoms įmonėms pradiniame įmonės gyvavimo etape pasirinkti teisingą strategiją tolimesniam įmonės sėkmingam vystymuisi, padedant:
  • subalansuoti komandą, nustatant dalyvio vadovo tipą, tokiu būdu padedant suburti sėkmingai dirbsiančią komandą, padėti pasidalinti atsakomybėmis;
  • išsigryninti stipriąsias ir silpnąsias įmonės teikiamų produktų ar paslaugų savybes, pasirenkant rinkas produkto ar paslaugos pardavimui;
  • pasirenkant produkto ar paslaugos viešinimo kanalus ir jų efektyvų panaudojimą;
  • nusistatyti įmonės veiklos, darbo organizavimo principus;
 4. Stiprinti žinias ir supratimą apie esamas asmenines, profesines ir verslo galimybes;
 5. Mokyti taikyti šiuos įgūdžius:
  • Valdymo;
  • Savarankiško darbo;
  • Veiklos komandoje;
  • Rizikos vertinimo konkrečioje įmonėje;
  • Derybų;
  • Efektyvaus pristatymo (įmonės ar jos kuriamo produkto).
 6. Mokyti socialinės atsakomybės, kuriant socialiai atsakingą verslą;
 7. Didinti motyvaciją ir pasiryžimą siekti kuriamo verslo tikslų;
 8. Suteikti komandai infrastruktūrą verslo vystymui (ne mažiau kaip 3 mėn.).

Inovatyvus verslas– didelio augimo potencialo ir vietinės ir/ar tarptautinės rinkos verslas, aukštomis technologijomis grįstas verslas (IT, WEB, MOBILE, ELEKTRONIKA, BIO- TECH, CLEAN-TECH, ROBOTIKA ir kt.),

Verslo krepšelio paslaugos gavėjas- ne vėliau kaip per 6 mėn. nuo verslo krepšelio gavimo dienos įnovatyvų verslą įsteigęs asmuo.

Teikiamos šios konsultacinės paslaugos:

1.     Verslo procesų valdymas;

2.     Strateginis įmonės planavimas;

3.     Finansų valdymas;

4.     Verslo teisė;

5.     Rinkodara/marketingas;

6.     Verslo plano rengimas;

7.     Komandos formavimo;

8.     Pardavimai;

9.     IT produkto viešinimas

10.  Efektyvus produkto pristatymas.

Konsultacinės paslaugos numatytomis temomis teikiamos ne ilgiau 6 mėn. nuo verslo krepšelio įregistravimo pas paslaugų tiekėją dienos. Infrastruktūra Įmonei suteikiama ne daugiau nei 3 mėnesiams, bet ne anksčiau kaip nuo vaučerio įregistravimo dienos pas paslaugų Tiekėją.

Konsultacinės paslaugos negali būti keičiamos į infrastruktūros paslaugas ir atvirkščiai.

Paslaugų teikimo vieta – Vilniaus miesto savivaldybė.

Tiekėjas turi užtikrinti, kad infrastruktūra būtų suteikta šiomis valandomis darbo dienomis: darbo pradžia  ne vėliau nei 8.00 val. – darbo pabaiga ne anksčiau nei 17 val.

Paslaugų paketo pavadinimas

Paslaugos/darbai

Paslaugų /darbų apimtis 1 įmonei mėnesiui/ įkainiai LTL per vnt.

Konsultacijos

1.     Verslo procesų valdymas;

2.     Strateginis įmonės planavimas;

3.     Finansų valdymas;

4.     Verslo teisė;

5.     Rinkodara/marketingas;

6.     Verslo plano rengimas;

7.     Komandos formavimo;

8.     Pardavimai;

9.     IT produkto viešinimas

10.  Efektyvus produkto pristatymas.

30 val. pasirinktinai per metus