Verslo vykdymas ir plėtra

Reikalavimai patalpoms

Norint vykdyti veiklą patalpose, pirmiausia reikia sužinoti, kokios paskirties patalpose yra galima konkreti veikla. Sąrašą verslo sričių, kuriose galima vykdyti veiklą nepakeitus patalpų paskirties rasite čia.

Kai veikla vykdoma gyvenamajame daugiabučiame name arba keičiama patalpų paskirtis iš gyvenamosios į komercinę, reikia:

1.Statinio bendraturčių sutikimo (jį suteikia gyvenamojo namo bendrija ar atskiri bendraturčiai). Kontroliuojanti institucija: savivaldybės administracija

2.Patalpų ar pastato keitimo projekto. Projektą rengia atestuotas architektas. Atestuotų architektų sąrašą galite rasti čia.

3.Rašytinio pritarimo statinio projektui (pritarimą suteikia savivaldybės administracijos miesto planavimo ir architektūros skyrius (skyrių pavadinimai savivaldybėse gali skirtis))

4.Deklaracijos apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą (išduoda: Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos)

Norint pakeisti patalpų paskirtį į komercines, turi būti atsižvelgta, kad privalo būti atskiras įėjimas iš lauko ir pertvarkymas atitiktų gyvenamojo namo architektūros, higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos ir statybos techninius reikalavimus.Lina Kalinauskaitė

Projekto vadybininkė