> Eksporto plėtra
> Rinkos pasirinkimas
> Rinkų apžvalgos
Verslo pradžia Eksporto plėtra SOLVIT tinklas
Sėkmės istorijos

Linas Masteikis, Kauno miesto savivaldybės administracijos Teisės departamento Licencijų ir paslaugų skyriaus vedėjo pavaduotojas Linas Masteikis, Kauno miesto savivaldybės administracijos Teisės departamento Licencijų ir paslaugų skyriaus vedėjo pavaduotojas

„Džiaugiamės, kad VšĮ „Versli Lietuva“ siūloma paslauga „pranešimų dėžutė“ populiarėja ir tampa patogiu instrumentu verslui. Jau turime „pirmąsias kregždes“ – reklamos agentūros UAB „Katos Studija“ ir UAB „Clear Channel“ elektroniniu būdu užpildė dokumentus, pateikė juos ir gavo veiklai reikalingus leidimus.

Rinkų apžvalgos

 • Prekių eksportas Lietuvoje: 2014 m. I pusmetis

  ·       2014 m. I pusm. Lietuvos prekių eksporto vertė sudarė 39,5 mlrd. litų ir buvo 3,6 proc. mažesnė palyginti su atitinkamu laikotarpiu prieš metus. Iš esmės Lietuvos eksporto kryptį apibrėžė menki naftos produktų eksporto rezultatai, kurių neatsvėrė gana stabili reeksporto plėtra.

  ·       Iš Baltijos šalių 2014 m. I pusm., palyginti su atitinkamu laikotarpiu prieš metus, vienintelės Latvijos prekių eksporto vertė augo, tiesa, plėtra nedidelė – 1,5 proc. Per atitinkamą laikotarpį Lietuvos eksportas mažėjo 3,6 proc. ir Estijos – 6,3 proc.

  2014-09-02Versli Lietuva
 • Lietuvos eksporto struktūra Rusijos patvirtinto prekybos embargo kontekste (2013 m. duomenys)

  Lietuvos gamintojai nedaug priklausomi nuo Rusijos – vos keli procentai jų bendros produkcijos išvežama į šia rinką, tačiau mūsų šalis aktyviai dalyvauja prekybos koridoriuje tarp ES ir Rusijos, todėl didžioji dalis

  (85 %) mūsų eksporto į Rusiją yra reeksportas. Tokia prekybos struktūra rodo, kad Rusijos rinka yra labai svarbi mūsų transporto ir logistikos sektoriui. Krovinių transportavimo paslaugų eksportas į Rusiją sudaro beveik 2 mlrd. litų per metus., t. y. beveik trečdalį visų užsienio rinkose generuojamų vežėjų pajamų.

  2014-08-18versli
 • Prancūzijos pieno produktų rinkos apžvalga 2013 m.

  Prancūzija yra viena didžiausių pieno produktų rinkų Europos Sąjungoje. 2013 m. pieno produktų prekybos vertė sudarė 17,9 mlrd. EUR.   Daugiausia parduodama sūrių – 2013 m. jie užėmė 46,9 proc. visos Prancūzijos pieno produktų rinkos. Taip pat nemažą dalį užėmė geriamieji pieno produktai (13,3 %) bei jogurto ir rūgpienio produktai (13,8 %).

   

  2014-08-13versli
 • Dvišalė Lietuvos ir Jungtinės Karalystės prekyba

  Jungtinė Karalystė – viena svarbiausių Lietuvos prekybos partnerių. 2013 m. Jungtinė Karalystė buvo 7-a Lietuvos svarbiausia eksporto rinka. Tais pačiais metais Lietuvos prekių eksportas į Jungtinę Karalystę sumažėjo 16,1 proc. arba 233 mln. EUR ir sudarė 1,21 mlrd. EUR. 2013 m. lietuviškos kilmės prekių eksportas į Jungtinę Karalystę per metus sumažėjo 17,9 proc. arba 244 mln. EUR. Vis dėlto Jungtinė Karalystė išliko trečia svarbiausia lietuviškos kilmės prekių eksporto rinka. Praeitais metais didžiausią dalį iš lietuviškos kilmės prekių, eksportuojamų į Jungtinę Karalystę, sudarė mineralinis kuras (55,5 proc. iš visų lietuviškos kilmės prekių eksporto į Jungtinę Karalystę), toliau baldai, patalynės reikmenys, čiužiniai (8,3 proc.) ir trąšos (7,5 proc.). Per tą patį laikotarpį reeksportas į Jungtinę Karalystę išaugo 15,1 proc. arba 11 mln. EUR ir siekė 87 mln. EUR. 2013 m. Lietuva į Jungtinę Karalystę daugiausia reeksportavo farmacijos produktus (19,9 proc. viso reeksporto į Jungtinę Karalystę), toliau mašinas ir mechaninius įrenginius (12,4 proc.) ir elektros mašinas bei įrangą (10,9 proc.). 2013 m. Jungtinė Karalystė buvo 10-a didžiausia Lietuvos reeksporto rinka, lietuviškos kilmės prekės sudarė 92,8 proc. viso eksporto į Jungtinę Karalystę, o likusiuosius 7,2 proc. – reeksportas.

  2014-07-11Versli Lietuva
 • Nyderlandų metalo dirbinių rinkos apžvalga 2013 m.

   Nyderlandų ekonomika patiria pakartotinį ekonomikos nuosmukį, metalo dirbinių paklausa sumažėjusi. 2013 m. Nyderlandų metalo apdirbimo pramonės gamyba mažėjo 1,7 proc., nuosmukis tęsiasi jau antrus metus. 2013 m. pabaigoje metalo apdirbimo pramonė pradėjo atsigauti. Jos pagyvėjimas jaučiamas ir 2014 m., todėl rezultatai už visus metus turėtu būti geresni.

   

  2014-06-06Versli Lietuva
 • Paslaugų eksporto tendencijos (2013 m.)

   ►   2013 m. palyginti su 2012 m. Lietuvos paslaugų]eksportas didėjo 17,2 proc., arba 2,7 mlrd. Lt, iki 18,4 mlrd. Lt.

  ►   2013 m. pradžioje ir pabaigoje Lietuvos paslaugų eksporto metinė plėtra buvo ypač sparti – pirmąjį ir ketvirtąjį ketvirčius per metus paaugo atitinkamai 20,6 proc. ir 21,7 proc.

  ►   Lietuvos paslaugų eksportas augo sparčiausiai iš visų Baltijos šalių.

  ►   Labiausiai augo transporto, kitų verslo paslaugų bei kelionių eksportas, ženkliai augo naudojimosi nuosavybės teisėmis, IT paslaugų eksportas.

  2014-06-05Versli Lietuva
 • Vokietijos pieno produktų rinkos apžvalga

  Vokietija, turinti 82 milijonus gyventojų, yra didžiausia vartotojų rinka visoje Europos Sąjungoje. Vokietijos ekonomika pastaruosius keletą metų, skirtingai nuo visos Eurozonos, augo stabiliai, daugiausiai dėl stipraus Vokietijos pramonės eksporto. 2013 m. nominalus BVP vienam gyventojui sudarė 33300 EUR. Nedarbo lygis Vokietijoje yra vienas iš žemiausių visoje ES, jis sudarė 5,3 proc. 2013 m. grynosios disponuojamos pajamos vienam gyventojui sudarė 28800 EUR. Išlaidos maisto produktams bendroje namų ūkių išlaidų struktūroje 2012 m. sudarė 9,9 proc., šis rodiklis vis dar buvo šiek tiek aukštesnis nei prieš kriziniais 2007 m.

  2014-06-02versli
 • Prekių eksporto tendencijos (2013 m.)

  ►   2013 m., palyginti su 2012 m., Lietuvos prekių eksportas išaugo 6,5 proc., arba 5,2 mlrd. Lt, iki 84,8 mlrd. Lt.

  ►   2013 m. pagal prekių eksporto augimo spartą Lietuva buvo pirma Baltijos valstybių tarpe: eksportas augo 6,5 proc., Latvijoje prekių eksportas paaugo 1,5 proc., o Estijoje sumažėjo 2,0 proc.

  ►   Palyginti su kriziniais 2009 m., 2013 m. prekių eksportas Lietuvoje išaugo daugiau nei dvigubai (108,1 proc.), daugiausiai iš visų Baltijos šalių, Latvijos prekių eksportas (atitinkamu laikotarpiu) padidėjo 95,5 proc., o Estijos – 89,1 proc.

  2014-03-19Versli Lietuva
 • Lietuvos – Gruzijos užsienio prekyba

  2013 m., palyginti su 2012 m., Lietuvos eksportas į Gruziją sumažėjo 19,2 proc., arba 22,9 mln. Lt, iki 96,5 mln. Lt. Gruzija 2013 m. buvo 45 didžiausia eksporto rinka Lietuvai. 2013 m., palyginti su 2012 m., lietuviškos kilmės prekių eksportas į Gruziją sumažėjo 39,9 proc., arba 16,8 mln. Lt, iki 25,4 mln. Lt. 2013 m. iš lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportavome pieno ir pieno produktų (32,2 proc. viso lietuviškos kilmės eksporto į šią šalį), farmacijos produktų (19,6 proc.), mašinų, mechaninių įrenginių ir jų dalių (8,0 proc.). Tuo tarpu, reeksportas sumažėjo 7,9 proc., arba 6,1 mln. Lt, iki 71,1 mln. Lt. 2013 m. daugiausia reeksportavome mašinų, mechaninių įrenginių ir jų dalių (38,2 proc. viso reeksporto į šią šalį), elektros mašinų, įrenginių ir jų dalių (19,1 proc.), farmacijos produktų (15,8 proc.). 2013 m. Gruzija buvo 63 didžiausia eksporto rinka lietuviškos kilmės prekėms ir 28-ta reeksportui. Lietuviškos kilmės prekių eksportas į Gruziją sudarė 26,3 proc. viso eksporto į šią šalį, o reeksportas – 73,7 proc.

  2014-03-18Versli Lietuva
 • Lietuvos – Izraelio užsienio prekyba

  2013 m., palyginti su 2012 m., Lietuvos eksportas į Izraelį sumažėjo 8,7 proc., arba 8,1 mln. Lt, iki 84,7 mln. Lt. Izraelis 2013 m. buvo 49 didžiausia eksporto rinka Lietuvai. 2013 m., palyginti su 2012 m., lietuviškos kilmės prekių eksportas į Izraelį sumažėjo 13 proc., arba 11,8 mln. Lt, iki 79 mln. Lt. 2013 m. iš lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportavome organinių chemijos produktų (31,7 proc. viso lietuviškos kilmės prekių eksporto į šią šalį), gyvų gyvūnų (14,7 proc.), baldų (10,3 proc.). Tuo tarpu, reeksportas augo 187,1 proc., arba beveik 3,7 mln. Lt, iki 5,7 mln. Lt. 2013 m. daugiausia reeksportavome kitų gatavų tekstilės dirbinių (27,3 proc. viso Lietuvos reeksporto į šią šalį), įvairių chemijos produktų (20,6 proc.) ir mašinų, mechaninių įrenginių ir jų dalių (15,2 proc.). 2013 m. Izraelis buvo 42 didžiausia eksporto rinka lietuviškos kilmės prekėms ir 58-ta reeksportui. Lietuviškos kilmės prekių eksportas į Izraelį sudarė 93,2 proc. viso eksporto į šią šalį, o reeksportas – 6,8 proc.

  2014-02-28Versli Lietuva
 • Lietuvos – Japonijos užsienio prekyba

  2013 m., palyginti su 2012 m., Lietuvos eksportas į Japonija augo 31,3 proc., arba 29,0 mln. Lt, iki 121,7 mln. Lt. Japonija 2013 m. buvo 41 didžiausia eksporto rinka Lietuvai. 2013 m., palyginti su 2012 m., lietuviškos kilmės prekių eksportas į Japoniją augo 31,1 proc. arba 27,6 mln. Lt, iki 116,2 mln. Lt. 2013 m. iš lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportavome optikos, fotografijos, matavimo, kontrolės, medicinos prietaisų (18,2 proc. viso lietuviškos kilmės prekių eksporto į šią šalį), pieno ir pieno produktų (16,1 proc.), baldų (15,4 proc.). Tuo tarpu, reeksportas augo 37,0 proc., arba beveik 1,5 mln. Lt, iki 5,5 mln. Lt. 2013 m. daugiausia reeksportavome plastikų ir jų dirbinių (27,7 proc. viso Lietuvos reeksporto į šią šalį), optikos, fotografijos, matavimo, kontrolės, medicinos prietaisų (23,0 proc.) ir laikrodžių ir jų dalių (20,9 proc.). 2013 m. Japonija buvo 41 didžiausia eksporto rinka lietuviškos kilmės prekėms ir 59-ta reeksportui. Lietuviškos kilmės prekių eksportas į Japoniją sudarė 95,5 proc. viso prekių eksporto į šią šalį, o reeksportas – 4,5 proc.

  2014-02-28Versli Lietuva
 • Lietuvos ir JAV užsienio prekyba

  Palyginus 2013 m. sausio-lapkričio mėn. ir 2012 m. sausio-lapkričio mėn. duomenis matyti, kad Lietuvos eksportas į Jungtines Amerikos Valstijas padidėjo 223,7 mln. EUR (73,8 proc.) ir pasiekė 527,0 mln. EUR (697,6 mln. USD[1]). Per vienuolika 2013 m. mėnesių Jungtinės Amerikos Valstijos svarbiausių Lietuvos eksporto rinkų sąraše užėmė 11-ą vietą. Palyginus 2013 m. sausio-lapkričio mėn. ir 2012 m. sausio-lapkričio mėn. duomenis matyti, kad Lietuvoje pagamintų prekių eksportas į Jungtines Amerikos Valstijas padidėjo 227,6 mln. EUR (81,6 proc.) ir pasiekė 506,6 mln. EUR (670,6 mln. USD). Kalbant apie Lietuvoje pagamintas eksporto prekes, didžiausią dalį sudarė mineralinis kuras ir alyvos (jiems teko 61,9 proc. viso Lietuvoje pagamintų prekių eksporto į Jungtines Amerikos Valstijas dalis); po jų sekė baldai (12,2 proc.) ir trąšos (7,0 proc.). Tuo pačiu laikotarpiu reeksportas padidėjo 3,9 mln. EUR (15,6 proc.) ir sudarė 21,0 mln. EUR (27,0 mln. USD). Per vienuolika 2013 m. mėnesių didžiausią reeksporto į Jungtines Amerikos Valstijas kategoriją sudarė plastikai ir jų gaminiai (38,1 proc.); po jų sekė trąšos (14,2 proc.) ir orlaiviai ir jų dalys (12,2 proc.). Per vienuolika 2013 m. mėnesių Jungtinės Amerikos Valstijos buvo 10-a svarbiausia rinka pagal Lietuvoje pagamintų prekių eksporto apyvartą ir 26-a svarbiausia reeksporto rinka. 2013 m. sausio-lapkričio mėn. 96,1 proc. visų iš Lietuvos  į Jungtines Amerikos Valstijas eksportuotų prekių sudarė Lietuvoje pagamintos prekės; likusią dalį, 3,9 proc., sudarė reeksportas.   

   


  [1] Mėnesiniai dydžiai LTL buvo pakeisti į USD pagal oficialius mėnesinius keitimo kursus, kuriuos pateikė Lietuvos bankas. 2013 m. sausio-lapkričio mėn. dydžiai USD gautos sudėjus šiuos mėnesinius keitimus.

   

  2014-02-11Versli Lietuva
 • Lietuvos – Korėjos Respublikos užsienio prekyba

  2013 m. sausio-lapkričio mėn. palyginus su 2012 m. sausio-lapkričio mėn. Lietuvos eksportas į Korėjos Respubliką (Pietų Korėja) augo 38,1 proc. arba 23,5 mln. Lt iki 85,2 mln. Lt. Korėjos Respublika 2013 m. sausio-lapkričio mėn. buvo 44 didžiausia eksporto rinka Lietuvai. 2013 m. sausio-lapkričio mėn., palyginti su 2012 m. atitinkamu laikotarpiu lietuviškos kilmės eksportas į Korėjos Respubliką augo 39,3 proc. arba 23,4 mln. Lt, iki 83,0 mln. Lt. 2013 m. sausio-lapkričio mėn., iš lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportavome cheminių elementariųjų siūlų (33,6 proc. viso lietuviškos kilmės eksporto į šią šalį), medienos ir medienos dirbinių (24,3 proc.), optikos, fotografijos, matavimo, kontrolės ir medicinos prietaisų (11,4 proc.). Tuo tarpu reeksportas augo 3,6 proc. arba 77 tūkst. Lt iki 2,2 mln. Lt. 2013 m. sausio-lapkričio mėn., daugiausia reeksportavome medienos ir medienos dirbinių (61,6 proc. viso Lietuvos reeksporto į šią šalį), mašinų, mechaninių įrenginių ir jų dalių (11,3 proc.) ir optikos, fotografijos, matavimo, kontrolės ir medicinos prietaisų (11,0 proc.). 2013 m. sausio-lapkričio mėn. Korėjos Respublika buvo 38 didžiausia eksporto rinka lietuviškoms prekėms ir 72-ta reeksportui. Lietuviškos kilmės prekių eksportas į Korėjos Respubliką sudarė 97,4 proc. viso eksporto į šią šalį, o reeksportas – 2,6 proc.

  2014-02-03Versli Lietuva
 • Prekių eksporto tendencijos (2013 m. lapkritis)

  ►   2013 m. lapkričio mėn., palyginti su 2012 m. lapkričio mėn., Lietuvos prekių eksportas sumažėjo 5,2 proc., arba 401,9 mln. Lt, iki 7,3 mlrd. Lt.

  ►   2013 m. lapkričio mėn., palyginti su 2012 m. lapkričio mėn., lietuviškos kilmės prekių eksportas sumažėjo 14,9 proc., arba 715,4 mln. Lt, iki 4,1 mlrd. Lt, o prekių reeksportas išaugo 10,9 proc., arba 313,5 mln. Lt, iki 3,2 mlrd. Lt.

  2014-01-27Versli Lietuva
 • Verslo Tendencijos Lietuvoje 2013 m. III ketvirtis
  • 2013 m. III ketv., palyginti su 2012 m. III ketv., Lietuvoje buvo įregistruota 20,8 proc., arba 851 juridiniais asmenimis mažiau – iš viso 3248 nauji juridiniai asmenys.
  • Ženkliam naujų juridinių asmenų steigimosi nuosmukiui didžiausią įtaką turėjo dėl „mažųjų“ saulės jėgainių efekto išaugusi palyginamoji bazė 2012 m.
  • 2013 m. III ketv., palyginti su 2012 m. III ketv., savarankiškai dirbančių asmenų skaičius augo 8,2 proc. iki 136,5 tūkst. žmonių.
  • Savarankiškai dirbančių gyventojų tarpe didėjo ir verslo liudijimų ir individualios veiklos pažymų populiarumas.
  • Vis daugiau naujai įsteigtų įmonių nebeišgyvena net ir vienerių metų - 2013 m. III ketv. vienerius metus ir vieną dieną išgyvenusių įmonių dalis sudarė 48,5 proc.
  • 2013 m. III ketv., palyginti su 2012 m. III ketv., gamybos pajėgumų išnaudojimo lygis Lietuvoje išaugo 2,2 proc. punkto – iki 73,5 proc., bendrasis Europos Sąjungos lygis sumažėjo 0,3 proc. punkto.
  • 2013 m. III ketv., palyginti su atitinkamu 2012 m. laikotarpiu, užimtų darbo vietų skaičius padidėjo 2,2 proc., iki 1,2 mln. darbo vietų, laisvų darbo vietų skaičius išaugo 1,5 proc. – buvo ieškomas 14 771 naujas darbuotojas.
  • 2013 m. III ketv. 49,3 proc. Lietuvos įmonių jautė paklausos trūkumą, 2012 m. atitinkamu laikotarpiu paklausos trūkumą, kaip gamybos pajėgumus labiausiai ribojantį veiksnį, nurodė 52,4 proc. apklaustų įmonių, tačiau vis didesnė įmonių dalis nurodo, kad jokie neigiami veiksniai neturi įtakos gamybiniams pajėgumams – 28,6 proc. 2013 m. III ketv. (27,0 proc. 2012 m. III ketv.)
  • 2013 m. III ketv., palyginti su 2012 m. III ketv., materialinės investicijos išaugo 18,9 proc., nuo 3,8 mlrd. Lt iki 4,6 mlrd. Lt.
  2014-01-20Versli Lietuva
 • Paslaugų eksporto tendencijos Lietuvoje 2013 m. III ketvirtis
  • 2013 m. III ketv., palyginti su atitinkamu 2012 m. laikotarpiu, Lietuvos paslaugų eksportas (eliminavus Vyriausybės paslaugas) didėjo 13,3 proc., arba 571,7 mln. Lt, iki 4,9 mlrd. Lt.
  • 2013 m. sausio-rugsėjo mėn. paslaugų eksporto metinis augimas buvo kiek spartesnis – 17,1 proc., bendras paslaugų eksportas per pirmus devynis šių metų mėnesius pasiekė 13,5 mlrd. Lt.
  • Lietuvoje 2013 m. III ketv. metinis paslaugų eksporto augimo tempas išliko sparčiausias tarp trijų Baltijos šalių.
  • Tradiciškai labiausiai prie augimo prisidėjo transporto paslaugos (385,5 mln. Lt daugiau), kitos verslo paslaugos (119,7 mln. Lt daugiau), kelionės (58,0 mln. Lt daugiau) ir kitos.
  • Lietuvos transporto įmonės
  • 2013 m. III ketv., IT paslaugų eksportuotojams geriau sekėsi Skandinavijos, Pabaltijo šalyse bei Vakarų Europos didžiosiose rinkose.
  • 2013 m. III ketv. lėtėjant krovinių gabenimo kelių transportu paslaugų eksporto augimui į Rusiją, spartėjo šių paslaugų augimas į Vakarų Europos šalis.
  • Skandinavijos šalių regionas tampa pagrindine statybos paslaugo eksporto kryptimi, pagal svarbą aplenkdamas net kaimynines šalis.
  •  2013 m. III ketv., palyginti su 2012 m. III ketv., paslaugų eksportas sparčiausiai augo į Namų rinką – 50,2 proc., arba 384,0 mln. Lt, į kitas šalis – 13,2 proc., arba 47,9 mln. Lt, kitų ES šalių rinką – 9,7 proc., arba 156,7 mln. Lt, į Tradicinę Rytų rinką sumažėjo 1,1 proc., arba 16,6 mln. Lt.
  • Didžiausia paslaugų eksporto rinka 2013 m. III ketv. buvo kitų ES šalių rinka, į ją eksportuota 36,4 proc. viso paslaugų eksporto, į tradicinę rytų rinką 31,5 proc., į namų rinką 23,6 proc., o į kitų šalių rinką – 8,5 proc.
  • 2013 m. III ketv. Lietuvos paslaugų sektorius daugiausiai eksportavo į Rusiją (22,4 proc. viso paslaugų eksporto), antroje vietoje buvo Vokietija (12,0 proc.), o Baltarusija buvo trečia (8,3 proc.).
  2014-01-07Versli Lietuva
 • Prekių eksporto tendencijos 2013 m. spalio mėn.

  ►   2013 m. spalio mėn., palyginti su 2012 m. spalio mėn., Lietuvos prekių eksportas sumažėjo 2,8 proc., arba 226,2 mln. Lt, iki 7,9 mlrd. Lt.

  ►   2013 m. spalio mėn., palyginti su 2012 m. spalio mėn., lietuviškos kilmės prekių eksportas sumažėjo 11,3 proc., arba 587,4 mln. Lt, iki 4,6 mlrd. Lt, o prekių reeksportas išaugo 12,6 proc., arba 361,2 mln. Lt, iki 3,2 mlrd. Lt.

  ►   Eliminavus 19,7 proc. sumažėjusio naftos produktų eksporto įtaką, likusių Lietuvos pramonės šakų ir žemės ūkio eksportas 2013 m. spalio mėn. per metus mažėjo 6,8 proc.

  2013-12-20Versli Lietuva
 • Prekių eksporto tendencijos Lietuvoje (2013 m. III ketvirtis)

  ►    2013 m. III ketv., palyginti su 2012 m. III ketv., Lietuvos prekių eksportas augo 3,01 proc., arba 632,5 mln. Lt iki 21,7 mlrd. Lt.

  ►    2013 m. III ketv., palyginti su 2012 m. III ketv., lietuviškos kilmės prekių eksportas sumažėjo 4,7 proc., arba 638,5 mln. Lt, iki 12,9 mlrd. Lt, o prekių reeksportas išaugo 17,1 proc., arba 1,3 mlrd. Lt, iki 8,7 mlrd. Lt.

  ►    Eliminavus 12,2 proc. sumažėjusio naftos produktų eksporto įtaką, likusių Lietuvos pramonės šakų ir žemės ūkio eksportas 2013 m. III ketv. per metus mažėjo 0,3 proc.

  2013-12-04Versli Lietuva
 • Prekių eksporto tendencijos (2013 m. rugpjūtis)

  ►    2013 m. rugpjūčio mėn., palyginti su 2012 m. rugpjūčio mėn., Lietuvos prekių eksportas sumažėjo 1,1 proc., arba 83,9 mln. Lt iki 7,2 mlrd. Lt.

  ►    2013 m. rugpjūčio mėn., palyginti su 2012 m. rugpjūčio mėn., lietuviškos kilmės prekių eksportas sumažėjo 10,1 proc., arba 472,9 mln. Lt, iki 4,2 mlrd. Lt, o prekių reeksportas išaugo 14,7 proc., arba 389,0 mln. Lt, iki 3,0 mlrd. Lt.

  ►    Eliminavus 16,7 proc. sumažėjusio naftos produktų eksporto įtaką, likusių Lietuvos pramonės šakų ir žemės ūkio eksportas 2013 m. rugpjūčio mėn., per metus mažėjo 6,2 proc.

  2013-10-29Versli Lietuva
 
 
Verslo gidas
Eksporto gidas