> Rinkų apžvalgos
Sėkmės istorijos

Gintarė Diliūnienė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto tarptautinių programų koordinatorė Gintarė Diliūnienė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto tarptautinių programų koordinatorė

VšĮ „Versli Lietuva“ atveria naujas žinių eksporto rinkas

Rinkų apžvalgos

 • Prekių eksporto tendencijos (2013 m.)

  ►   2013 m., palyginti su 2012 m., Lietuvos prekių eksportas išaugo 6,5 proc., arba 5,2 mlrd. Lt, iki 84,8 mlrd. Lt.

  ►   2013 m. pagal prekių eksporto augimo spartą Lietuva buvo pirma Baltijos valstybių tarpe: eksportas augo 6,5 proc., Latvijoje prekių eksportas paaugo 1,5 proc., o Estijoje sumažėjo 2,0 proc.

  ►   Palyginti su kriziniais 2009 m., 2013 m. prekių eksportas Lietuvoje išaugo daugiau nei dvigubai (108,1 proc.), daugiausiai iš visų Baltijos šalių, Latvijos prekių eksportas (atitinkamu laikotarpiu) padidėjo 95,5 proc., o Estijos – 89,1 proc.

  2014-03-19Versli Lietuva
 • Lietuvos – Gruzijos užsienio prekyba

  2013 m., palyginti su 2012 m., Lietuvos eksportas į Gruziją sumažėjo 19,2 proc., arba 22,9 mln. Lt, iki 96,5 mln. Lt. Gruzija 2013 m. buvo 45 didžiausia eksporto rinka Lietuvai. 2013 m., palyginti su 2012 m., lietuviškos kilmės prekių eksportas į Gruziją sumažėjo 39,9 proc., arba 16,8 mln. Lt, iki 25,4 mln. Lt. 2013 m. iš lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportavome pieno ir pieno produktų (32,2 proc. viso lietuviškos kilmės eksporto į šią šalį), farmacijos produktų (19,6 proc.), mašinų, mechaninių įrenginių ir jų dalių (8,0 proc.). Tuo tarpu, reeksportas sumažėjo 7,9 proc., arba 6,1 mln. Lt, iki 71,1 mln. Lt. 2013 m. daugiausia reeksportavome mašinų, mechaninių įrenginių ir jų dalių (38,2 proc. viso reeksporto į šią šalį), elektros mašinų, įrenginių ir jų dalių (19,1 proc.), farmacijos produktų (15,8 proc.). 2013 m. Gruzija buvo 63 didžiausia eksporto rinka lietuviškos kilmės prekėms ir 28-ta reeksportui. Lietuviškos kilmės prekių eksportas į Gruziją sudarė 26,3 proc. viso eksporto į šią šalį, o reeksportas – 73,7 proc.

  2014-03-18Versli Lietuva
 • Lietuvos – Izraelio užsienio prekyba

  2013 m., palyginti su 2012 m., Lietuvos eksportas į Izraelį sumažėjo 8,7 proc., arba 8,1 mln. Lt, iki 84,7 mln. Lt. Izraelis 2013 m. buvo 49 didžiausia eksporto rinka Lietuvai. 2013 m., palyginti su 2012 m., lietuviškos kilmės prekių eksportas į Izraelį sumažėjo 13 proc., arba 11,8 mln. Lt, iki 79 mln. Lt. 2013 m. iš lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportavome organinių chemijos produktų (31,7 proc. viso lietuviškos kilmės prekių eksporto į šią šalį), gyvų gyvūnų (14,7 proc.), baldų (10,3 proc.). Tuo tarpu, reeksportas augo 187,1 proc., arba beveik 3,7 mln. Lt, iki 5,7 mln. Lt. 2013 m. daugiausia reeksportavome kitų gatavų tekstilės dirbinių (27,3 proc. viso Lietuvos reeksporto į šią šalį), įvairių chemijos produktų (20,6 proc.) ir mašinų, mechaninių įrenginių ir jų dalių (15,2 proc.). 2013 m. Izraelis buvo 42 didžiausia eksporto rinka lietuviškos kilmės prekėms ir 58-ta reeksportui. Lietuviškos kilmės prekių eksportas į Izraelį sudarė 93,2 proc. viso eksporto į šią šalį, o reeksportas – 6,8 proc.

  2014-02-28Versli Lietuva
 • Lietuvos – Japonijos užsienio prekyba

  2013 m., palyginti su 2012 m., Lietuvos eksportas į Japonija augo 31,3 proc., arba 29,0 mln. Lt, iki 121,7 mln. Lt. Japonija 2013 m. buvo 41 didžiausia eksporto rinka Lietuvai. 2013 m., palyginti su 2012 m., lietuviškos kilmės prekių eksportas į Japoniją augo 31,1 proc. arba 27,6 mln. Lt, iki 116,2 mln. Lt. 2013 m. iš lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportavome optikos, fotografijos, matavimo, kontrolės, medicinos prietaisų (18,2 proc. viso lietuviškos kilmės prekių eksporto į šią šalį), pieno ir pieno produktų (16,1 proc.), baldų (15,4 proc.). Tuo tarpu, reeksportas augo 37,0 proc., arba beveik 1,5 mln. Lt, iki 5,5 mln. Lt. 2013 m. daugiausia reeksportavome plastikų ir jų dirbinių (27,7 proc. viso Lietuvos reeksporto į šią šalį), optikos, fotografijos, matavimo, kontrolės, medicinos prietaisų (23,0 proc.) ir laikrodžių ir jų dalių (20,9 proc.). 2013 m. Japonija buvo 41 didžiausia eksporto rinka lietuviškos kilmės prekėms ir 59-ta reeksportui. Lietuviškos kilmės prekių eksportas į Japoniją sudarė 95,5 proc. viso prekių eksporto į šią šalį, o reeksportas – 4,5 proc.

  2014-02-28Versli Lietuva
 • Lietuvos ir JAV užsienio prekyba

  Palyginus 2013 m. sausio-lapkričio mėn. ir 2012 m. sausio-lapkričio mėn. duomenis matyti, kad Lietuvos eksportas į Jungtines Amerikos Valstijas padidėjo 223,7 mln. EUR (73,8 proc.) ir pasiekė 527,0 mln. EUR (697,6 mln. USD[1]). Per vienuolika 2013 m. mėnesių Jungtinės Amerikos Valstijos svarbiausių Lietuvos eksporto rinkų sąraše užėmė 11-ą vietą. Palyginus 2013 m. sausio-lapkričio mėn. ir 2012 m. sausio-lapkričio mėn. duomenis matyti, kad Lietuvoje pagamintų prekių eksportas į Jungtines Amerikos Valstijas padidėjo 227,6 mln. EUR (81,6 proc.) ir pasiekė 506,6 mln. EUR (670,6 mln. USD). Kalbant apie Lietuvoje pagamintas eksporto prekes, didžiausią dalį sudarė mineralinis kuras ir alyvos (jiems teko 61,9 proc. viso Lietuvoje pagamintų prekių eksporto į Jungtines Amerikos Valstijas dalis); po jų sekė baldai (12,2 proc.) ir trąšos (7,0 proc.). Tuo pačiu laikotarpiu reeksportas padidėjo 3,9 mln. EUR (15,6 proc.) ir sudarė 21,0 mln. EUR (27,0 mln. USD). Per vienuolika 2013 m. mėnesių didžiausią reeksporto į Jungtines Amerikos Valstijas kategoriją sudarė plastikai ir jų gaminiai (38,1 proc.); po jų sekė trąšos (14,2 proc.) ir orlaiviai ir jų dalys (12,2 proc.). Per vienuolika 2013 m. mėnesių Jungtinės Amerikos Valstijos buvo 10-a svarbiausia rinka pagal Lietuvoje pagamintų prekių eksporto apyvartą ir 26-a svarbiausia reeksporto rinka. 2013 m. sausio-lapkričio mėn. 96,1 proc. visų iš Lietuvos  į Jungtines Amerikos Valstijas eksportuotų prekių sudarė Lietuvoje pagamintos prekės; likusią dalį, 3,9 proc., sudarė reeksportas.   

   


  [1] Mėnesiniai dydžiai LTL buvo pakeisti į USD pagal oficialius mėnesinius keitimo kursus, kuriuos pateikė Lietuvos bankas. 2013 m. sausio-lapkričio mėn. dydžiai USD gautos sudėjus šiuos mėnesinius keitimus.

   

  2014-02-11Versli Lietuva
 • Lietuvos – Korėjos Respublikos užsienio prekyba

  2013 m. sausio-lapkričio mėn. palyginus su 2012 m. sausio-lapkričio mėn. Lietuvos eksportas į Korėjos Respubliką (Pietų Korėja) augo 38,1 proc. arba 23,5 mln. Lt iki 85,2 mln. Lt. Korėjos Respublika 2013 m. sausio-lapkričio mėn. buvo 44 didžiausia eksporto rinka Lietuvai. 2013 m. sausio-lapkričio mėn., palyginti su 2012 m. atitinkamu laikotarpiu lietuviškos kilmės eksportas į Korėjos Respubliką augo 39,3 proc. arba 23,4 mln. Lt, iki 83,0 mln. Lt. 2013 m. sausio-lapkričio mėn., iš lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportavome cheminių elementariųjų siūlų (33,6 proc. viso lietuviškos kilmės eksporto į šią šalį), medienos ir medienos dirbinių (24,3 proc.), optikos, fotografijos, matavimo, kontrolės ir medicinos prietaisų (11,4 proc.). Tuo tarpu reeksportas augo 3,6 proc. arba 77 tūkst. Lt iki 2,2 mln. Lt. 2013 m. sausio-lapkričio mėn., daugiausia reeksportavome medienos ir medienos dirbinių (61,6 proc. viso Lietuvos reeksporto į šią šalį), mašinų, mechaninių įrenginių ir jų dalių (11,3 proc.) ir optikos, fotografijos, matavimo, kontrolės ir medicinos prietaisų (11,0 proc.). 2013 m. sausio-lapkričio mėn. Korėjos Respublika buvo 38 didžiausia eksporto rinka lietuviškoms prekėms ir 72-ta reeksportui. Lietuviškos kilmės prekių eksportas į Korėjos Respubliką sudarė 97,4 proc. viso eksporto į šią šalį, o reeksportas – 2,6 proc.

  2014-02-03Versli Lietuva
 • Prekių eksporto tendencijos (2013 m. lapkritis)

  ►   2013 m. lapkričio mėn., palyginti su 2012 m. lapkričio mėn., Lietuvos prekių eksportas sumažėjo 5,2 proc., arba 401,9 mln. Lt, iki 7,3 mlrd. Lt.

  ►   2013 m. lapkričio mėn., palyginti su 2012 m. lapkričio mėn., lietuviškos kilmės prekių eksportas sumažėjo 14,9 proc., arba 715,4 mln. Lt, iki 4,1 mlrd. Lt, o prekių reeksportas išaugo 10,9 proc., arba 313,5 mln. Lt, iki 3,2 mlrd. Lt.

  2014-01-27Versli Lietuva
 • Verslo Tendencijos Lietuvoje 2013 m. III ketvirtis
  • 2013 m. III ketv., palyginti su 2012 m. III ketv., Lietuvoje buvo įregistruota 20,8 proc., arba 851 juridiniais asmenimis mažiau – iš viso 3248 nauji juridiniai asmenys.
  • Ženkliam naujų juridinių asmenų steigimosi nuosmukiui didžiausią įtaką turėjo dėl „mažųjų“ saulės jėgainių efekto išaugusi palyginamoji bazė 2012 m.
  • 2013 m. III ketv., palyginti su 2012 m. III ketv., savarankiškai dirbančių asmenų skaičius augo 8,2 proc. iki 136,5 tūkst. žmonių.
  • Savarankiškai dirbančių gyventojų tarpe didėjo ir verslo liudijimų ir individualios veiklos pažymų populiarumas.
  • Vis daugiau naujai įsteigtų įmonių nebeišgyvena net ir vienerių metų - 2013 m. III ketv. vienerius metus ir vieną dieną išgyvenusių įmonių dalis sudarė 48,5 proc.
  • 2013 m. III ketv., palyginti su 2012 m. III ketv., gamybos pajėgumų išnaudojimo lygis Lietuvoje išaugo 2,2 proc. punkto – iki 73,5 proc., bendrasis Europos Sąjungos lygis sumažėjo 0,3 proc. punkto.
  • 2013 m. III ketv., palyginti su atitinkamu 2012 m. laikotarpiu, užimtų darbo vietų skaičius padidėjo 2,2 proc., iki 1,2 mln. darbo vietų, laisvų darbo vietų skaičius išaugo 1,5 proc. – buvo ieškomas 14 771 naujas darbuotojas.
  • 2013 m. III ketv. 49,3 proc. Lietuvos įmonių jautė paklausos trūkumą, 2012 m. atitinkamu laikotarpiu paklausos trūkumą, kaip gamybos pajėgumus labiausiai ribojantį veiksnį, nurodė 52,4 proc. apklaustų įmonių, tačiau vis didesnė įmonių dalis nurodo, kad jokie neigiami veiksniai neturi įtakos gamybiniams pajėgumams – 28,6 proc. 2013 m. III ketv. (27,0 proc. 2012 m. III ketv.)
  • 2013 m. III ketv., palyginti su 2012 m. III ketv., materialinės investicijos išaugo 18,9 proc., nuo 3,8 mlrd. Lt iki 4,6 mlrd. Lt.
  2014-01-20Versli Lietuva
 • Paslaugų eksporto tendencijos Lietuvoje 2013 m. III ketvirtis
  • 2013 m. III ketv., palyginti su atitinkamu 2012 m. laikotarpiu, Lietuvos paslaugų eksportas (eliminavus Vyriausybės paslaugas) didėjo 13,3 proc., arba 571,7 mln. Lt, iki 4,9 mlrd. Lt.
  • 2013 m. sausio-rugsėjo mėn. paslaugų eksporto metinis augimas buvo kiek spartesnis – 17,1 proc., bendras paslaugų eksportas per pirmus devynis šių metų mėnesius pasiekė 13,5 mlrd. Lt.
  • Lietuvoje 2013 m. III ketv. metinis paslaugų eksporto augimo tempas išliko sparčiausias tarp trijų Baltijos šalių.
  • Tradiciškai labiausiai prie augimo prisidėjo transporto paslaugos (385,5 mln. Lt daugiau), kitos verslo paslaugos (119,7 mln. Lt daugiau), kelionės (58,0 mln. Lt daugiau) ir kitos.
  • Lietuvos transporto įmonės
  • 2013 m. III ketv., IT paslaugų eksportuotojams geriau sekėsi Skandinavijos, Pabaltijo šalyse bei Vakarų Europos didžiosiose rinkose.
  • 2013 m. III ketv. lėtėjant krovinių gabenimo kelių transportu paslaugų eksporto augimui į Rusiją, spartėjo šių paslaugų augimas į Vakarų Europos šalis.
  • Skandinavijos šalių regionas tampa pagrindine statybos paslaugo eksporto kryptimi, pagal svarbą aplenkdamas net kaimynines šalis.
  •  2013 m. III ketv., palyginti su 2012 m. III ketv., paslaugų eksportas sparčiausiai augo į Namų rinką – 50,2 proc., arba 384,0 mln. Lt, į kitas šalis – 13,2 proc., arba 47,9 mln. Lt, kitų ES šalių rinką – 9,7 proc., arba 156,7 mln. Lt, į Tradicinę Rytų rinką sumažėjo 1,1 proc., arba 16,6 mln. Lt.
  • Didžiausia paslaugų eksporto rinka 2013 m. III ketv. buvo kitų ES šalių rinka, į ją eksportuota 36,4 proc. viso paslaugų eksporto, į tradicinę rytų rinką 31,5 proc., į namų rinką 23,6 proc., o į kitų šalių rinką – 8,5 proc.
  • 2013 m. III ketv. Lietuvos paslaugų sektorius daugiausiai eksportavo į Rusiją (22,4 proc. viso paslaugų eksporto), antroje vietoje buvo Vokietija (12,0 proc.), o Baltarusija buvo trečia (8,3 proc.).
  2014-01-07Versli Lietuva
 • Prekių eksporto tendencijos 2013 m. spalio mėn.

  ►   2013 m. spalio mėn., palyginti su 2012 m. spalio mėn., Lietuvos prekių eksportas sumažėjo 2,8 proc., arba 226,2 mln. Lt, iki 7,9 mlrd. Lt.

  ►   2013 m. spalio mėn., palyginti su 2012 m. spalio mėn., lietuviškos kilmės prekių eksportas sumažėjo 11,3 proc., arba 587,4 mln. Lt, iki 4,6 mlrd. Lt, o prekių reeksportas išaugo 12,6 proc., arba 361,2 mln. Lt, iki 3,2 mlrd. Lt.

  ►   Eliminavus 19,7 proc. sumažėjusio naftos produktų eksporto įtaką, likusių Lietuvos pramonės šakų ir žemės ūkio eksportas 2013 m. spalio mėn. per metus mažėjo 6,8 proc.

  2013-12-20Versli Lietuva
 • Prekių eksporto tendencijos Lietuvoje (2013 m. III ketvirtis)

  ►    2013 m. III ketv., palyginti su 2012 m. III ketv., Lietuvos prekių eksportas augo 3,01 proc., arba 632,5 mln. Lt iki 21,7 mlrd. Lt.

  ►    2013 m. III ketv., palyginti su 2012 m. III ketv., lietuviškos kilmės prekių eksportas sumažėjo 4,7 proc., arba 638,5 mln. Lt, iki 12,9 mlrd. Lt, o prekių reeksportas išaugo 17,1 proc., arba 1,3 mlrd. Lt, iki 8,7 mlrd. Lt.

  ►    Eliminavus 12,2 proc. sumažėjusio naftos produktų eksporto įtaką, likusių Lietuvos pramonės šakų ir žemės ūkio eksportas 2013 m. III ketv. per metus mažėjo 0,3 proc.

  2013-12-04Versli Lietuva
 • Prekių eksporto tendencijos (2013 m. rugpjūtis)

  ►    2013 m. rugpjūčio mėn., palyginti su 2012 m. rugpjūčio mėn., Lietuvos prekių eksportas sumažėjo 1,1 proc., arba 83,9 mln. Lt iki 7,2 mlrd. Lt.

  ►    2013 m. rugpjūčio mėn., palyginti su 2012 m. rugpjūčio mėn., lietuviškos kilmės prekių eksportas sumažėjo 10,1 proc., arba 472,9 mln. Lt, iki 4,2 mlrd. Lt, o prekių reeksportas išaugo 14,7 proc., arba 389,0 mln. Lt, iki 3,0 mlrd. Lt.

  ►    Eliminavus 16,7 proc. sumažėjusio naftos produktų eksporto įtaką, likusių Lietuvos pramonės šakų ir žemės ūkio eksportas 2013 m. rugpjūčio mėn., per metus mažėjo 6,2 proc.

  2013-10-29Versli Lietuva
 • Paslaugų eksporto tendencijos Lietuvoje (2013 m. II ketvirtis)

  ►    2013 m. II ketv., palyginti su atitinkamu 2012 m. laikotarpiu, Lietuvos paslaugų eksportas (eliminavus Vyriausybės paslaugas) didėjo 14,3 proc., arba 611,1 mln. Lt, iki 4,9 mlrd. Lt.

  ►    2013 m. sausio-birželio mėn. paslaugų eksporto metinis augimas buvo kiek spartesnis – 17,0 proc., bendras paslaugų eksportas per pirmus šešis šių metų mėnesius pasiekė 8,7 mlrd. Lt.

  ►    Lietuvoje 2013 m. II ketv. metinis paslaugų eksporto augimo tempas išliko sparčiausias tarp trijų Baltijos šalių.

  2013-10-11Versli Lietuva
 • Prekių eksporto tendencijos (2013 m. liepa)

   

   

   

   

   

   

  2013 m. liepos mėn., palyginti su 2012 m. liepos mėn., Lietuvos prekių eksportas padidėjo 8,3 proc., arba 536,1 mln. Lt iki 7,0 mlrd. Lt.

  2013-09-30Versli Lietuva
 • Prekių eksporto tendencijos (2013 m. I-asis pusmetis)

  ►    2013 m. I-ąjį pusmetį, palyginti su 2012 m. I–uoju pusmečiu, Lietuvos prekių eksportas padidėjo 14,7 proc., arba 5,3 mlrd. Lt iki 41 mlrd. Lt, tuo tarpu birželio mėn. prekių eksportas per metus augo 6,6 proc., arba 423,9 mln. Lt, iki 6,8 mlrd. Lt.

  ►    2013 m. I-ąjį pusmetį, palyginti su 2012 m. I–uoju pusmečiu, lietuviškos kilmės prekių eksportas išaugo 14,6 proc., arba 3,2 mlrd. Lt, iki 25,4 mlrd. Lt, o prekių reeksportas didėjo 15 proc., arba 2 mlrd. Lt, iki 15,6 mlrd. Lt.

   

  2013-08-28Versli Lietuva
 • Prekių eksporto tendencijos (2013 m. gegužė)

   

  ►    2013 m. gegužės mėn., palyginti su 2012 m. gegužės mėn., Lietuvos prekių eksportas padidėjo 21,7 proc., arba 1,2 mlrd. Lt, iki 6,5 mlrd. Lt.

  ►    2013 m. gegužės mėn. lietuviškos kilmės prekių eksportas per metus išaugo 29,8 proc., arba 844,2 mln. Lt, iki 3,7 mlrd. Lt, o prekių reeksportas didėjo 12,5 proc., arba 312,1 mln. Lt, iki 2,8 mlrd. Lt.

   

  2013-08-12Versli Lietuva
 • Paslaugų eksporto tendencijos Lietuvoje (2013 m. I ketvirtis) Paslaugų eksporto tendencijos Lietuvoje (2013 m. I ketvirtis)

  ►  2013 m. I ketv., palyginti su atitinkamu 2012 m. laikotarpiu, Lietuvos paslaugų eksportas (eliminavus Vyriausybės paslaugas) didėjo 22,5 proc., arba 698,1 mln. Lt, iki 3,8 mlrd. Lt.

  ►  Lietuvoje 2013 m. I ketv. metinis paslaugų eksporto augimo tempas buvo didžiausias tarp trijų Baltijos šalių: Estijos paslaugų eksportas augo 1,4 proc., o Latvijos – 5,6 proc.

  2013-07-12Versli Lietuva
 • Prekių eksporto tendencijos (2013 m. balandis)

  ►    2013 m. balandžio mėn., palyginti su 2012 m. balandžio mėn., Lietuvos prekių eksportas padidėjo 10,7 proc., arba 678,1 mln. Lt, iki 7,0 mlrd. Lt.

  ►    2013 m. balandžio mėn. lietuviškos kilmės prekių eksportas per metus išaugo 3,2 proc., arba 126,4 mln. Lt, iki 4,1 mlrd. Lt, o prekių reeksportas didėjo 23,6 proc., arba 551,7 mln. Lt, iki 2,9 mlrd. Lt.

  ►    Eliminavus naftos produktų įtaką, likusių Lietuvos pramonės šakų ir žemės ūkio eksportas 2013 m. balandžio mėn. per metus išaugo 15,5 proc.

  ►    2013 m. balandžio mėn. eksportas per metus (Baltijos valstybių tarpe) sparčiausiai augo Latvijoje (17,5 proc.), Lietuva buvo antra (10,7 proc. augimas), o Estijoje prekių eksportas augo lėčiausiai (5,6 proc.).

  ►    Rengiantis 2012 m. gegužės mėn. vykdytam „Orlen Lietuva“ gamyklos kapitaliniam remontui, tų metų balandžio mėnesį ypač augo mineralinio kuro eksportas, todėl šių metų balandį matome mineralinio kuro eksporto sumažėjimą 15,2 proc., palyginti su 2012 m. balandžio mėn.

  ►    2013 m. balandžio mėn., lietuviškos kilmės prekių eksportą (priešingai nei pirmame šių metų ketvirtyje) daugiausiai augino kitų transporto priemonių bei maisto pramonė eksportas, atitinkamai augę po 388,2 proc. bei 18,0 proc.

  ►    Kitų transporto priemonių pramonės eksporto augimą balandžio mėn. daugiausiai lėmė laivo ir dviejų lokomotyvų pardavimas užsakovams iš užsienio.

  ►    2013 m. balandžio mėn. (kaip ir pirmame šių metų ketvirtyje) Lietuvos maisto pramonės įmonių eksporto apimtis labiausiai didino pieno perdirbėjai bei žuvies ir mėsos produktų gamintojai.

  ►    Gaminių iš popieriaus ir kartono gamintojai intensyvina savo veiksmus Lenkijos, Estijos, Suomijos bei kitose eksporto rinkose.

  ►    2013 m. balandžio mėn., palyginti su 2012 m. balandžio mėn., prekių eksportas augo ne į visas Lietuvos eksporto strategijoje išskirtas šalių grupes: į tradicinę rytų rinką augo 25,5 proc., į Namų rinką – 8,1 proc., į kitų ES šalių rinką – 9,1 proc., o į kitų šalių rinką mažėjo 11,5 proc.

  ►    2013 m. pradžioje didžiausią įtaką Lietuvos prekių eksporto geografijos pokyčiams padarė naftos produktų eksportas. Eliminavus naftos produktų įtaką, kitų prekių eksportas į tradicinę rytų rinką augo 25,8 proc., į Namų rinką – 24,1 proc., į kitų ES šalių rinką – 11,5 proc., o į kitų šalių rinką – 9,5 proc.

  Daugiau informacijos apie 2013 m. balandžio mėn. Lietuvos prekių eksporto tendencijas rasite apžvalgoje ir prieduose 

  2013-06-18Versli Lietuva
 • Prekių eksporto tendencijos (2013 m. kovas) Prekių eksporto tendencijos (2013 m. kovas)

  2013 m. I ketv., palyginti su 2012 m. I ketv., Lietuvos prekių eksportas padidėjo 16,8 proc., arba 3,0 mlrd. Lt iki 20,7 mlrd. Lt, tuo tarpu kovo mėn. prekių eksportas per metus augo 18,4 proc., arba 1,2 mlrd. Lt, iki 7,5 mlrd. Lt.

  2013-05-20Versli Lietuva
 • Prekių eksporto tendencijos (2013 vasaris) Prekių eksporto tendencijos (2013 vasaris)

  2013 m. vasario mėn., palyginti su 2012 m. vasario mėn., Lietuvos prekių eksportas padidėjo 16,6 proc., arba 950,2 mln. Lt iki 6,7 mlrd. Lt.

  2013 m. vasario mėn. lietuviškos kilmės prekių eksportas per metus išaugo 15,7 proc., arba 575,2 mln. Lt, iki 4,2 mlrd. Lt, o prekių reeksportas didėjo 18,1 proc., arba 375,0 mln. Lt (iki 2,4 mlrd. Lt).

  Eliminavus naftos produktų įtaką, likusių Lietuvos pramonės šakų ir žemės ūkio eksportas 2013 m. vasario mėn. per metus išaugo 13,2 proc.

  2013-04-19Versli Lietuva