Verslo pradžia

Verslo formos

Verslo formos pasirinkimas

Turėdamas aiškią savo veiklos viziją, pradedantis verslą asmuo turėtų nuspręsti, kokią veiklos formą pasirinkti. Taigi, iš esmės tenka pasirinkti, ar verslą vykdyti verčiantis individualia veikla, ar steigti juridinį asmenį. Šis sprendimas priklauso nuo daugelio aplinkybių. Nuspręsti, kokią veiklos formą pasirinkti, galima remiantis šiais kriterijais:

 1. Veiklos pobūdis. Kokią veiklą konkrečiai planuojama vykdyti, t.y. sprendimas priklauso nuo veiklos sudėtingumo, apimties ir kitų su konkrečia planuojama vykdyti veikla susijusią aplinkybių.
 2. Turimo kapitalo dydis. Steigiant tam tikrų rūšių juridinius asmenis yra nustatytas konkretus įstatinio kapitalo dydis, kurį juridinio asmens steigėjas privalo turėti.
 3. Mokesčiai. Mokėtinų mokesčių dydis tiesiogiai priklauso nuo to, kokią veiklos formą asmuo pasirinko.
 4. Atsakomybės laipsnis. Jei asmuo ketina riboti savo atsakomybę ir už verslo nesėkmes neatsakyti asmeniniu ar šeimos turtu, jam vertėtų rinktis ribotos civilinės atsakomybės juridinį asmenį.
 5. Steigėjų skaičius. Jei yra keli ir daugiau suinteresuotų asmenų, norinčių kartu užsiimti konkrečia veikla, vertėtų veiklą vykdyti įsteigus juridinį asmenį.
 6. Veiklos vykdymo sudėtingumo laipsnis. Užsiimti individualia veikla yra paprasčiau, t.y. nereikia kurti juridinio asmens valdymo struktūros arba atlikti kitų juridiniams asmenims būtinų formalumų.

Ar būtina steigti įmonę?

Teisę užsiimti individualia veikla, nesteigiant įmonės, suteikia LR civilinis kodeksas ir LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymas. Rekomenduojame šią veiklos formą tuomet, jei savo verslo idėją esate pajėgūs įgyvendinti vieni, ir ypač tada, kai ūkinę komercinę veiklą numatote vykdyti ribotą laiko tarpą.

Individuali veikla, tai:

 • savarankiška bet kokio pobūdžio komercinė ar gamybinė veikla, įskaitant tą, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą (tekstilės gaminių gamyba, remonto darbai ir kt.);
 • savarankiška kūryba, profesinė ir kita panašaus pobūdžio savarankiška veikla, įskaitant tą, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą (advokatų, notarų ir kt.);
 • savarankiška sporto veikla;
 • savarankiška atlikėjo veikla (aktoriaus, muzikanto ir kt.).

Galite pasirinkti:

 • užsiimti individualia veikla, neįsigijus verslo liudijimo;
 • vykdyti individualią veiklą, kuria verčiamasi įsigijus verslo liudijimą.

Individuali veikla neįsigijus verslo liudijimo:

Individualios veiklos vykdymo pažymėjimas – tai dokumentas, patvirtinantis, kad galite verstis neribotą laikotarpį nurodyta savarankiška veikla, kuria siekiama gauti pajamų ar kitokios ekonominės naudos ir jai būdingas tęstinumas. Iš esmės galite vykdyti bet kurią ūkinę komercinę veiklą (išskyrus sąrašą veiklų, kurios nelicencijuojamos, tačiau jas gali vykdyti tik juridiniai asmenys) Mokesčiai sumokami nuo veiklos pajamų pasibaigus mokestiniam laikotarpiui.

Individuali veikla su verslo liudijimu:

Verslo liudijimas – tai dokumentas, patvirtinantis, jog esate sumokėję fiksuotą mokestį už verslo liudijimą ir tam tikrą laikotarpį galite verstis jame nurodyta veikla, parduoti savo gamybos prekes, teikti paslaugas gyventojams ir juridiniams asmenims. Verslo liudijimai yra išduodami tik kai kurioms veiklos rūšims (individualios veiklos, kuria galima verstis įsigijus verslo liudijimą, rūšių sąrašas).

Individualios veiklos palyginimas su verslo vykdymu įsteigus juridinį asmenį

  Individuali veikla Veikla, įsteigus juridinį asmenį
1. Steigimo procedūrų palyginimas Pateikiami dokumentai: reikia pateikti mažiau dokumentų, dokumentai paprasti, nereikia specialių žinių jiems parengti.
Sąnaudos: minimalios.
Laiko sąnaudos: 4-10 darbo dienų.
Pateikiami dokumentai: reikalaujamas kur kas didesnis teiktinų dokumentų sąrašas. Daugumą steigimo dokumentų reikia patvirtinti notariškai.
Sąnaudos: mokesčiai notarui, Registrų centro rinkliavos ir pan.
Laiko sąnaudos: 1-2 savaitės.
2. Reikalavimų ir prielaidų veiklos pradžiai palyginimas Pradinis kapitalas: nėra aktualus, nėra teisės aktuose nustatytų su mokumu (turimu turtu) susijusių reikalavimų.
Personalo samda: galima veikti vienam (nors yra numatyta galimybė turėti samdomų darbuotojų).
Pradinis kapitalas: teisės aktai numato reikalingą įstatinį kapitalą.
Personalo samda: dažniausiai reikia daugiau dirbančių asmenų ir privaloma sudaryti su jais darbo sutartis.
3. Galimybė nutraukti veiklos vykdymą Veikla nutraukiama nesudėtingai, nepriklausomai nuo asmens turimų įsipareigojimų. JA veikla gali būti nutraukta juos reorganizuojant arba likviduojant. Procedūros užtruks žymiai ilgiau, JA privalo įvykdyti visus savo įsipareigojimus.
4. Reikalavimų veiklos vykdymui palyginimas Veikla: apribotas vykdomos veiklos pasirinkimas.
Darbų sauga: nėra reglamentuojama teisės aktų.
Veikla: gali verstis bet kuria veikla, kuri nėra draudžiama įstatymų. Gali būti reikalavimas gauti tam tikras licencijas
Darbų sauga: teisės aktai reglamentuoja įvykdyti darbų saugos ir sveikatos reikalavimus.
5. Buhalterinės apskaitos tvarkymo palyginimas Taikoma supaprastinta buhalterinės apskaitos vedimo tvarka. Buhalterinės apskaitos tvarka yra žymiai sudėtingesnė ir detaliau reglamentuota.
6. Mokesčiai Pagrindiniai mokami mokesčiai: gyventojų pajamų, privalomojo sveikatos draudimo, Sodros įmokos Be pagrindinių mokamų mokesčių (gyventojų pajamų, privalomojo sveikatos draudimo, Sodros įmokų) atsiranda prievolė mokėti pelno mokestį, įmokas į garantinį fondą ir t.t
7. Verslo dydis Skirta mikroverslui. Sudaro prielaidas verslui didelėm apimtim vykdyti. Labiau tinkama, kai siekiama pritraukti papildomų investicijų, kapitalą iš šalies.

Jei nutarėte steigti įmonę, tai kokią?

Jei nutarėte steigti įmonę, pirmiausia nuspręskite, kokia įmonės teisinė forma yra tinkamiausia Jūsų pasirinktiems tikslams įgyvendinti.

Pagal atsakomybės laipsnį juridiniai asmenys (JA) skirstomi į ribotos ir neribotos civilinės atsakomybės juridinius asmenis. Už neribotos civilinės atsakomybės JA prievoles atsako JA dalyvis jam nuosavybės ar patikėjimo teise priklausančiu turtu. Už ribotos civilinės atsakomybės JA prievoles JA dalyvis neatsako.

Pagal tikslą juridiniai asmenys skirstomi į viešuosius ir privačiuosius. Viešieji ir privatieji juridiniai asmenys dažniausiai skiriasi pagal steigėjų tikslus (viešųjų (nesiekia naudos sau) arba privačiųjų (siekia materialinės naudos) interesų tenkinimas), veiklą ir pelno panaudojimą (privačiųjų JA dalyviai turi teisę gauti pelno dalį, o viešųjų JA pelnas gali būti naudojamas tik veiklos tikslams įgyvendinti).

Vienos iš dažniausiai pasitaikančių juridinių formų:

 • Individuali įmonė
 • Akcinė bendrovė
 • Uždaroji akcinė bendrovė
 • Asociacija
 • Labdaros ir paramos fondas
 • Viešoji įstaiga
 • Žemės ūkio bendrovė
 • Komanditinė (pasitikėjimo) ūkinė bendrija
 • Tikroji ūkinė bendrija
 • Savivaldybės / valstybės biudžetinė įstaiga
 • Savivaldybės / valstybės įmonė
 • Daugiabučių namų bendrija
 • Mažoji bendrija
Pagrindiniai bruožai ir skirtumai populiariausių  teisinių formų JA


Simonas Aleksandravičius

Atstovas regione