Verslo pradžia

Verslo planas

VERSLO PLANAS

Kas tai?

Dokumentas, kuriame aiškiai ir argumentuotai išdėstoma, ko siekia įmonė ir kaip savo tikslus įgyvendins. Verslo planas – patogiausia priemonė sistemiškai apmąstyti savo verslo idėją, pasitikrinti jos gyvybingumą ir įvertinti verslo ateities perspektyvas.

Kodėl rašomi verslo planai?

 • Pagrįsti ir patikrinti naują sumanymą, idėją
 • Palyginti prognozes su faktiniais pasiekimais
 • Apskaičiuoti lėšų poreikį
 • Įvertinti verslo perspektyvas
 • Įvertinti riziką dėl skolintų ar nuosavų investicijų į verslą
 • Pagrįsti ir gauti pinigines paskolas
 • Surasti partnerius arba pateikti informaciją esamiems

  

Esminiai klausimai, į kuriuos turite atsakyti, rašydami verslo planą:

KAS esame?

KUR einame arba KUO norime tapti?

KAIP ten pateksime?

KAIP vertinsime padarytą pažangą?

Rekomenduojama verslo plano struktūra:

 • Santrauka
 • Rinkos analizė
 • SWOT (SSGG analizė)
 • Strategija
 • Vizija.Tikslai.Uždaviniai (taktika)
 • Finansinis pagrindimas: pinigų srautų prognozė, pelno (nuostolio) ataskaita, prognozuojamas balansas
 • Rinkodara

Rekomendacijos, ką reikia rašyti kiekvienoje iš dalių:

Santrauka. Nurodykite priežastis, dėl kurių nusprendėte rengti verslo planą, taip pat pateikite trumpą įmonės charakteristiką (veikla, dydis, kapitalas, darbuotojų skaičius), apibūdinkite numatomas gaminti prekes ar teikti paslaugas ir jų rinką, naudą vartotojams, prognozuojamą pelną ir kokios pagrindinės tam prielaidos.

 

Rinkos analizė. Apibūdinkite rinką ir išmatuokite jos dydį klientų skaičiumi, nurodykite, kokia paklausa yra šiuo metu ir kokio rinkos augimo tikitės ateityje, įvertinkite, kokią rinkos dalį užima konkurentai. Įvardykite, su kokiomis kliūtimis galite susidurti žengdami į rinką ir kaip jas galima įveikti. Svarbu paaiškinti, kuo Jūsų prekės ar paslaugos skiriasi nuo prekių ar paslaugų, kurias siūlo ar ateityje pasiūlys konkurentai. Paminėkite, kokioms klientų grupėms taikote savo prekes ar paslaugas.

 

SSGG analizė. Objektyviai išanalizuokite savo verslo idėjos silpnybes (ko įmonė negali atlikti), stiprybes (ką įmonė yra pajėgi atlikti), galimybes (potencialiai naudingas sąlygas įmonei) ir grėsmes (potencialiai nenaudingas sąlygas įmonei). Ši analizė jus privers apžvelgti ne tik savą verslą, bet ir įvertinti konkurentų veiklą bei esamus įvykius rinkoje.

 

Strategija. Strategija turite apibrėžti pasirinktą veiksmų kompleksą (taktiką), kurie skiriasi nuo konkurentų, ir kuriuos įgyvendindama įmonė sieks įgyti konkurencinį pranašumą rinkoje.

Vizija. Tikslai. Uždaviniai.  Vizija – tai žodžiais aprašytas įmonės, kokia ji nori būti po 5, 10 ar 15 metų, paveikslas. Tikslai turi būti suformuluoti trumpai ir aiškiai (orientacija per tam tikrą laiką į galutinį rezultatą, kuris išmatuojamas ir pasiekiamas). Uždaviniai – priemonės, kuriomis pasieksite tikslo.

Finansinis pagrindimas. Nurodykite projekto finansavimo poreikį ir šaltinius, kiek ir kam reikės pinigų, kokie galimi finansavimo šaltiniai, kada reikės lėšų, kokią naudą turės finansuotojas ir kaip ją gaus? Visiškai tiksliai apskaičiuoti, kiek reikės pinigų, sunku, todėl numatykite lėšų rezervą. Verslo plano finansinę skaičiuoklę, kuri padės Jums įvertinti planuojamo kurti verslo perspektyvas ir rezultatus, galima parsisiųsti čia: http://www.verslilietuva.lt/lt/verslo-pradzia/verslo-plano-skaiciuokle/

Prognozuojamo pelno (nuostolio) ataskaita. Sudarant pelno prognozę, būtina įvertinti pardavimų prognozę. Ja remiantis, galima apskaičiuoti pajamas, kurias numato gauti įmonė. Po to, įvertinus produkcijos (paslaugų) gamybos bei realizavimo sąnaudas, galima atlikti pelno prognozės skaičiavimus. Pelno rodiklis bus svarbus ne tik asmeniui, pradedančiam verslą, bet ir bankui, suteikiant paskolą.

Pinigų srautų prognozė. Šios prognozės tikslas – parodyti, ar užteks pinigų veiklai bet kuriuo projekto įgyvendinimo momentu. Joje fiksuojamos ne pajamos ir sąnaudos, bet pinigų mokėjimai ir gavimai. Ši ataskaita sudaroma kartu su pelno (nuostolio) ataskaita, nes jai naudojami tie patys duomenys. Prie verslo plėtimo projekto taip pat pridedamas prognozuojamas įmonės buhalterinis balansas.

Rinkodara. Suplanuokite esmines priemones įmonės tikslams pasiekti, numatykite, kaip įeisite į rinkas: kokias prekes/paslaugas pasirinksite kurti, kokias rinkodaros programas naudosite kiekvienai prekių/paslaugų grupei, kaip segmentuosite rinką. Rinkodara būtina sukurti konkurencinį pranašumą, palaikyti lojalių klientų ratą bei etiškai ir garbingai nugalėti konkurentus.

Nemokamą verslo plano skaičiuoklę rasite čia: http://www.verslilietuva.lt/lt/verslo-pradzia/verslo-plano-skaiciuokle/Eglė Stebulienė

Atstovė regione