> Verslo pradžia
> Finansavimas
> Rizikos kapitalo fondai
Verslo pradžia Eksporto plėtra Leidimai verslui Pradedančiojo verslininko žinynas „Verslo angelų fondo I" partneris Arvydas Strumskis apie kapitalo šaltinius ir patirtį Verslo kreditavimo skaičiuoklė Apie galimybes piliečiams ir verslui ES SOLVIT tinklas
Sėkmės istorijos

„Aromatinės rankų darbo žvakės“ – kaip idėja virto verslu

„Turbūt ne vienas pagalvojame, kaip būtų smagu, įdomu turėti kažką savo, o ne dirbti kažkam kitam. Pamąstydavau ir aš, bet, kaip ir daugelis, nesiryžau ilgą laiką žengti šio žingsnelio. Vis dėlto, 2013 m. gruodį ėmiausi ir pradėjau. Tai buvo pradžia visko, ką dabar pasiekiau, bet tikrai nežadu tuo apsiriboti.“ – taip savo verslo sėkmės istoriją pradeda Inga Čižienė, „Aromatinių rankų darbo žvakių“ įkūrėja. 

Rizikos kapitalo fondai

Smulkus verslas yra varomoji ekonomikos jėga. Tačiau ilgainiui mažos įmonės siekia augti ir išvystyti masto ekonomija, įgyti ir išlaikyti didesnę rinkos dalį ir kt. Taigi, šiame plėtimosi etape atsiranda lėšų ar skolinto kapitalo poreikis. Kalbant apie lėšų skolinimąsi, vyrauja dvi galimybės: paskola arba kapitalo investicija. Tačiau dauguma įmonių nevisiškai atitinka paskolų suteikimo reikalavimus, keliamus finansinių institucijų, kadangi jos negali užtikrinti vykdyti įsipareigojimus, neturėdamos pakankamai nuosavo kapitalo.

Kalbant apie investavimo galimybes į kapitalą, yra dvi pagrindinės rūšys: rizikos kapitalas (angl. venture capital arba VC) ir privatus kapitalas (angl. private equity arba PE). Rizikos (RK) arba privatus kapitalas (PK) – tai būdas turėti nuosavybės teisę į įmonę ar jos dalį. Ši nuosavybės forma yra naudinga verslininkams, tačiau jie privalo perleisti įmonės akcijas už kapitalo paskolinimą.

Norėdamas pasinaudoti kapitalo paskolinimo galimybe, verslininkas įprastai turi kreiptis į RK/PK fondą, kuris investuoja kapitalą tiesiogiai arba įsigyja veikiančias įmones. Įprastai RK/PK fondas surenka pinigus ir investuoja juos į nelistinguojamas įmones (t.y. įmones, kurių akcijomis neprekiaujama vertybinių popierių biržoje) įsigyjant nedidelę dalį akcijų, suteikiančių kontroliavimo teisę trejų-septynerių metų laikotarpiui. Tokio finansavimo nauda yra dažniau susijusi ne su investuotomis lėšomis, o su RK/PK fondo dalyvavimu investicinio portfelio įmonės valdyboje, kai RK/PK fondo valdytojai turėdami gerą įmonės silpnųjų ir stipriųjų pusių supratimą gali atlikti kruopštų patikrinimą ir taip pat dalintis vertingais kontaktais.

JEREMIE

JEREMIE (angl. Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises) – bendra Europos Komisijos (DG Regional Policy), Europos investicijų banko grupės iniciatyva, kurios tikslas – pagerinti įmonėms gauti išorinių finansavimo šaltinių panaudojant dalį Europos Sąjungos struktūrinės paramos 2007-2013 m. lėšų. JEREMIE leidžia ES valstybėms narėms ir regionams dalį joms numatytų Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir nacionalinių lėšų per kontroliuojančiuosius fondus panaudoti MVĮ finansavimui lanksčiu ir inovatyviu būdu. Ši parama yra grąžintina, o lėšos bus vėl investuojamos, todėl daugiau mažų ir vidutinių įmonių gali pasinaudoti ES lėšomis.

BaltCap viena iš EIF valdomo JEREMIE kontroliuojančiojo fondo iniciatyvų Lietuvoje. Šis rizikos kapitalo fondas yra viena iš svarbių JEREMIE kontroliuojančiojo fondo veiklų, ko pasėkoje 20 milijonų eurų bus investuota į Lietuvos mikro, mažas ir vidutines įmones (MVĮ). Fondas investuos iki 10,05 mln. Lt (3 mln. eurų) į veikiančias įmones, pasižyminčias dideliu augimo potencialu. Planuojama, jog iš viso bus investuota į 7-15 MVĮ, kurias atrinks fondą valdanti profesionali BaltCap komanda.

69 mln. litų (20 mln. eurų) dydžio Fondui skirta virš 48 mln. litų (14 mln. eurų) iš EIF valdomo JEREMIE kontroliuojančiojo fondo. Be to, beveik 21 mln. litų (6 mln. eurų) investuoja žinomi instituciniai investuotojai, tame tarpe SEB Venture Capital, LHV Asset Management, Swedbank Investicijų Valdymas bei DnB NORD Investicijų Valdymas.

Anot Europos investicijų fondo vadovo Richardo Pelly, "tai pirmasis rizikos kapitalo fondas Lietuvoje, įsteigtas panaudojant ES struktūrinių fondų lėšas, remiant Ūkio ministerijai. Pagal šią iniciatyvą bus skatinamos didelį augimo potencialą turinčios Lietuvos įmonės nauju būdu – sukuriama pridėtinė vertė kartu sustiprinant kapitalo bazę ir rinkoje ugdant naują verslo lyderių kartą“.

Fondų valdytojai:

Pradedantiesiems verslininkams –

 1. Nextury Ventures
 2. Litcapital
 3. BaltCap
 4. Practica Capital
 5. Verslo Angelų Fondas I

Mezanine finansavimas

Mezaninas (angl. mezzanine) – tarpinis veiklos finansavimas tarp banko paskolos ir akcijų emisijos leidimo. Įmonėms, turinčioms verslo plėtros idėjų, tačiau stokojančioms lėšų joms įgyvendinti ir negalinčioms gauti paskolų iš bankų bei nenorinčioms perleisti įmonės valdymo akcininkams, išeitis būtų pasinaudoti finansine priemone – mezaninu.

Mezaninas – verslo finansavimo būdas, turintis tiek paskolos, tiek akcinio kapitaloelementų. Jis dažniausiai naudojamas, kai kompanija jau gamina produktą ar tiekia paslaugą, tad jo tikslas būna pasiekti kritines apimtis, kurios leistų įmonei atlikti pirminį viešą akijų siūlymą(angl.initial public offering, IPO). Taip pat tai patogus būdas finansuoti vadybos išpirkimo (angl.management buyout, MBO) arba svertinio išpirkimo(angl.leveraged buyout, LBO) sandorius, nes akcininkai nepraranda kontrolės, o mezanino davėjas prisiima riziką, artimą akcinio kapitalo lygio rizikai.

Šio pobūdžio finansavimą teikia:

 1. Capitalia
 2. CreditFirm

Pažengusiems verslams, planuojantiems plėtrą –

 1. SEB VB Rizikos kapitalo valdymas
 2. Šiaulių banko investicijų valdymas
 3. Baltijos smulkių ir vidutinių įmonių fondas
 4. Hermis Capital
 5. BaltCap
 6. Danske Capital Finland

Šaltinis:

http://www.ukmin.lt/lt/dokumentai/ziniasklaidai/detail.php?ID=28381

 

Informacijos teikėjas: UAB „Invega“

www.invega.lt

 
 
 
Verslo gidas
Eksporto gidas