> Verslo pradžia
> Finansavimas
> Paskolos
Verslo pradžia Eksporto plėtra Leidimai verslui Pradedančiojo verslininko žinynas „Verslo angelų fondo I" partneris Arvydas Strumskis apie kapitalo šaltinius ir patirtį Verslo kreditavimo skaičiuoklė Apie galimybes piliečiams ir verslui ES SOLVIT tinklas
Sėkmės istorijos

„Intel Capital“ įkėlė koją į lietuvišką prekyvietę

Didžiausiai pasaulyje mikroprocesorių gamintojai „Intel“ priklausanti rizikos kapitalo įmonė „Intel Capital“ kartu su vietos rizikos kapitalo bendrove „Practica Capital“ investavo į lietuvių sukurtą internetinę skaitmeninių trimačių (3D) modelių prekyvietę „CGTrader“.


 

Paskolos

Verslumo skatinimo fondas

Kas yra Verslumo skatinimo priemonė ir kaip ji įgyvendinama?

Verslumo skatinimo priemonės tikslas – sudaryti sąlygas labai mažoms ir mažoms įmonėms, fiziniams asmenims pradėti savo verslą, taip pat socialinėms įmonėms plėtoti savo verslą, naudojantis finansų inžinerijos priemone, tuo skatinant verslumą ir savarankišką užimtumą bei naujų darbo vietų kūrimą. Priemonės įgyvendinimas (paskolų teikimas ir dalinis paskolų palūkanų kompensavimas, subsidijos darbuotojų darbo užmokesčiui) yra derinamas su pradedančiųjų verslą mokymu ir konsultavimu, pagalba rengiant bei įgyvendinant verslo planus. Priemonė „Verslumo skatinimas" įgyvendinama pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioritetą „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis".

Kas gali kreiptis?

1.      labai mažos, mažos  įmonės bei verslininkai (fiziniai asmenys, dirbantys pagal individualią veiklą arba verslo liudijimą), registruoti ir veikiantys ne ilgiau nei vienerius metus;

2.      socialinės įmonės, plėtojančios verslą;

 

Kokią paskolą galiu gauti?

Paskolos dydis – iki 24 907 Eur.  

Paskolos palūkanų norma – paskolos gavėjas turi mokėti 3 mėn. VILIBOR +0,1 proc., bet ne mažiau kaip 2 proc. ir ne daugiau kaip 6 proc. metinių palūkanų, plius kredito unijos maržą (pastovią palūkanų dalį), kuri negali viršyti 3,49 proc. 
Už suteikiamą paskolą jos gavėjui netaikomi jokie administravimo mokesčiai. 

Papildomos lengvatinės priemonės:

Tinkamos verslo veiklos sritys:

tinkamos visos veiklos sritys, išskyrus Komisijos Reglamento (EB) Nr. 1407/2013 „dėl Sutarties 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai“ 1 straipsnio 1 dalyje nustatytas išimtis.

Netinkamas veiklos sritis nustatančius dokumentus galite rasti čia (I priedas) irreikalavimuose dėl de minimis.  

 

Paskolos neteikiamos:

 • pelno nesiekiančioms įmonėms;
 • sunkumus patiriančioms įmonėms;
 • įmonėms, veikiančioms žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje;
 • įmonėms, veikiančioms anglių sektoriuje;
 • įmonėms, užsiimančioms žemės ūkio produktų pagrindine gamyba, perdirbimu ir prekyba;
 • įmonėms, užsiimančioms krovinių pervežimo keliais samdos pagrindais veikla, neteikiamos paskolos transporto priemonių, skirtų krovinių pervežimui keliais, įsigijimui;
 • eksporto veiklai.

 

Mokymai ir konsultavimas*:

1.      asmens verslumo gebėjimų įvertinimas. Neturintiems verslumo žinių ir patirties organizuojami bendrieji mokymai (pvz., apie įmonių steigimą, verslo plano rengimą, finansinę apskaitą ir pan.);

2.      konsultacijos dėl verslo planų rengimo;

3.      konsultacijos gavusiems paskolą ir pradedantiems verslą. 

*Mokymai ir konsultavimas nėra privalomos veiklos. Jeigu nustatoma, kad asmuo turi verslumo žinių ir patirties, savo jėgomis parengęs verslo planą jis gali iš karto prašyti paskolos.

 

Kur kreiptis?


Dėl labai mažų paskolų kreipkitės į Lietuvos centrinę kredito uniją, tel.: (+370 37) 200 454, (+370 37) 719816, (+370 37) 200584, nemokamu tel. 8 80011211, el. paštas verslumas@lku.lt, internetinė svetainė www.lku.lt

 

Kredito unijų kontaktus galite rasti nuspaudę šią nuorodą.

 

Paskolos teikiamos iki 2015 metų rugsėjo 30 d. 

 

Paskolų palūkanų kompensavimo sąlygos

 • Verslumo skatinimo fondo (VSF) paskolų gavėjams, kurie iki 2015 m. rugsėjo 30 d. mokės palūkanas, kompensuojama 95 proc. sumokėtų palūkanų, bet ne daugiau kaip 30 proc. paskolos sumos.
 • Didžiausia palūkanų norma, nuo kurios skaičiuojama dalinė palūkanų kompensacija - 9,49 procento metinių palūkanų.
 • Palūkanos kompensuojamos nepriklausomai nuo to, ar už paskolas buvo suteikta INVEGA garantija, ar ne. 
 • Dėl palūkanų kompensavimo reikia kreiptis į INVEGĄ ir pateikti prašymą iš dalies kompensuoti palūkanas. 
 • Užpildytas prašymas turi būti atsiųstas paštu arba pristatytas INVEGAI adresu Konstitucijos pr. 7, Vilnius.
 • Prašymas pildomas vieną kartą ir galioja visam palūkanų kompensavimo laikotarpiui už konkrečią paskolą.

 

Mikrokreditai

Mikrokreditas – labai mažos apimties kreditas, teikiamas supaprastintomis sąlygomis.

I. Lietuvos kredito Unijų teikiamas kreditas iki 86 000 Lt

Lietuvos kredito unijų konsorciumas įgyvendina finansų inžinerijos priemonę “Verslumo skatinimas”. Priemonėje su paskolų teikimu derindamos mokymo ir konsultavimo paslaugos.

Kas gali gauti šį kreditą?

 1. fiziniai asmenys norintys pradėti verslą;
 2. labai mažos, mažos įmonės bei fiziniai asmenys, dirbantys pagal individualią veiklą arba verslo liudijimą;
 3. verslą plėtojančios socialinės įmonės.

Kreditų paskirtis - investicijoms ar apyvartinėms lėšoms papildyti.

Finansų įstaiga, į kurią reikia kreiptis – Lietuvos centrinė kredito unija (www.lku.lt)

II. Bankų teikiami smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektams iki 350 000 Lt. kreditai

Kreditų paskirtis – paskolos skiriamos verslo plėtrai – įmonių investicinėms bei apyvartinėms lėšoms finansuoti.

Finansų įstaiga, į kurią reikia kreiptis - AB Šiaulių bankas (www.sb.lt), UAB Medicinos bankas (www.medbank.lt) ir AB „Citadele“ bankas (www.citadele.lt).

 

Lengvatinės paskolos

Kas yra lengvatinės paskolos?

Lengvatinės paskolos yra tokios, kurios suteikiamos palankesnėmis negu rinkos sąlygomis. Dažniausiai valstybė yra tas subjektas, kuris palengvina skolininkų naštą sumokėdamas dalį metinių palūkanų tam tikrą kredito grąžinimo laikotarpį.

I. Atviras kreditų fondas (AKF)

Kreditų paskirtis- kreditas gali būti skirtas smulkiojo ir vidutinio verslo (– SVV) subjektų investicijoms ir apyvartiniam kapitalui finansuoti, jeigu po tokio finansavimo plečiama SVV įmonės veikla, didinamas jos konkurencingumas.

Maksimali lėšų suma iš AKF vienam kreditui – 1,5 mln. Lt.

Finansų įstaiga, į kurią galima kreiptis – AB Šiaulių bankas (www.sb.lt); UAB Medicinos bankas (www.medbank.lt), AB „Citadele“ bankas (www.citadele.lt), AB bankas „Finasta“ (www.finasta.lt)

Taip pat taikomos šios paskolų lengvatinės priemonės:

INVEGA valstybės garantija bei  dalinis paskolos palūkanų kompensavimas.

 

Informacijos teikėjas: UAB „Invega“

www.invega.lt

 
 
 
Verslo gidas
Eksporto gidas