> Verslo pradžia
> Steigimas
> Įmonės steigimo procedūra
Verslo pradžia Eksporto plėtra Leidimai verslui Pradedančiojo verslininko žinynas Verslo kreditavimo skaičiuoklė Apie galimybes piliečiams ir verslui ES SOLVIT tinklas
Sėkmės istorijos

Šarūnas Chomentauskas, UAB „Exacaster“ direktorius Šarūnas Chomentauskas, UAB „Exacaster“ direktorius

Prieš dvejus metus nusprendę teikti ne tik programavimo paslaugas, bet kurti ir programinius produktus nė neįsivaizdavome, kad jie pasieks net tolimąją Aliaską, kurią išgarsino aukso karštligė, o aukso ieškotojų palikuonys taps lietuviško aukštos pridėtinės vertės produkto vartotojais.

Įmonės steigimo procedūra

Įmonės steigimo procedūra

Autorius: Andrius Liubinas, teisininkas, UAB Audita
Straipsnis parašytas remiantis teisės aktais, galiojusiais 2013.09.01

Visų įmonių steigimo procedūra yra beveik vienoda, nepriklausomai nuo įmonės teisinės formos. Bendrosios steigimo taisyklės yra nustatytos Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, o detaliau - atskirų įmonių veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose.

Kadangi Lietuvoje populiariausia įmonės teisinė forma yra uždaroji akcinė bendrovė (UAB), toliau bus aptariama UAB steigimo procedūra.

UAB steigimo etapai

1. Pasirinkite UAB pavadinimą. Svarbu žinoti, kad jis negali sutapti su kitos įmonės pavadinimu ar prekių ženklu (jau egzistuojančius įmonių pavadinimus galite pasitikrinti čia). Pasirinkus norimą UAB pavadinimą, galima kreiptis į Juridinių asmenų registrą su prašymu rezervuoti pavadinimą 6 mėnesiams. Tai reiškia, kad šį laikotarpį niekas kitas negalės įregistruoti įmonės tokiu pačiu pavadinimu, be to, Jūs būsite tikri, kad toks UAB pavadinimas yra galimas. Apie įmonės pavadinimo parinkimą galite skaityti čia.

2. Parenkite steigimo dokumentus, t.y.:

a) Steigimo sutartis. Šiame dokumente nustatomos UAB steigimo sąlygos. Jei UAB steigia vienas asmuo, vietoj steigimo sutarties sudaromas steigimo aktas;

b) Įstatai. Tai dokumentas, kuriame numatomi UAB veiklos tikslai, valdymo organai, jų kompetencija, akcininkų teisės, pareigos ir pan.;

c) Steigiamojo akcininkų susirinkimo protokolas. Šiuo dokumentu patvirtinami UAB valdymo organų nariai (valdyba arba vadovas), tvirtinami UAB įstatai. Jei UAB steigia vienas asmuo, vietoj protokolo surašomas steigiamasis steigėjo sprendimas. Protokolo ir sprendimo galite nesudaryti, jei UAB valdymo organų nariai yra nurodyti steigimo sutartyje (steigimo akte).

Akcininkai gali papildomai tarpusavyje sudaryti akcininkų sutartį. Tokia sutartimi akcininkai nustato tarpusavio ginčų sprendimo tvarką, susitaria, kaip bus balsuojama skirstant UAB pelną, skiriant UAB valdymo organų (valdyba arba vadovas) narius, nustato akcininkų atsakomybę, aptaria kitus akcininkams svarbius dalykus. Akcininkų sutartis nėra privaloma.

3. Suformuokite UAB įstatinį kapitalą. Tam tikslui reikia atidaryti UAB banko sąskaitą ir įnešti į ją ne mažiau kaip 10 000 Lt, bankas išduoda pažymą, patvirtinančią, kad UAB sąskaitoje yra

10 000 Lt, ši pažyma vėliau teikiama notarui. Tokie steigėjų įnašai sudaro įstatinį kapitalą, kurį privalo turėti kiekviena UAB prieš pradedant veiklą. Po UAB įregistravimo šios lėšos tampa UAB nuosavybe ir naudojamos UAB veikloje. UAB įstatinis kapitalas negali būti mažesnis nei 10 000 Lt. Jei UAB įstatinis kapitalas minimalus (10 000 Lt), jis gali būti formuojamas tik pinigais ir visa suma sumokama į UAB banko sąskaitą. Jei pasirenkamas didesnis įstatinis kapitalas, dalį jo galima apmokėti turtu (šiuo atveju reikia atlikti turto vertinimą), tačiau visais atvejais pinigai turi sudaryti ne mažiau kaip 25% įstatinio kapitalo ir tai turi būti ne mažiau kaip 10 000 Lt.

4. Pateikite steigimo dokumentus notarui, kuris patvirtins, kad dokumentai atitinka įstatymų reikalavimus ir kad UAB registruoti galima. Papildomai notarui reikia pateikti:

a) Banko pažymą apie suformuotą UAB įstatinį kapitalą;

b) Patalpų, kuriose registruojama UAB buveinė, savininko sutikimas suteikti patalpas UAB buveinei. Jei patalpos įkeistos bankui, pateikiamas ir banko sutikimas.

5. Notaro patvirtintus dokumentus pateikite Juridinių asmenų registrui. UAB įregistruojama ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo dokumentų pateikimo.


UAB galima įsteigti ir internetu, jei tenkinamos visos šios sąlygos:

1. Naudojami pavyzdiniai steigimo dokumentai;

2. Įstatinis kapitalas apmokamas tik pinigais;

3. Patalpos, kuriose bus registruojama UAB, neareštuotos;

4. Rezervuotas UAB pavadinimas;

5. UAB pavadinime neketinama vartoti trumpojo valstybės pavadinimo "Lietuva";

6. Steigėjas turi kvalifikuotą elektroninį parašą.

Internetu taip pat galima įsteigti individualią įmonę, viešąją įstaigą, mažąją bendriją ir asociaciją.


UAB steigimo trukmė ir išlaidos

Trukmė:  5-10 darbo dienų.

Išlaidos:

1. UAB pavadinimo rezervacija - 56 Lt;

2. UAB registravimas - 198 Lt;

3. Notaro mokestis - apie 350 Lt;

4. Teisinės paslaugos - pagal susitarimą.

 
 
 
Verslo gidas
Eksporto gidas