> Verslo pradžia
> Steigimas
> Kada registruotis PVM mokėtoju
Verslo pradžia Eksporto plėtra Leidimai verslui Pradedančiojo verslininko žinynas Verslo kreditavimo skaičiuoklė Apie galimybes piliečiams ir verslui ES SOLVIT tinklas
Sėkmės istorijos

Aktyvaus ir neįprasto laisvalaikio organizatoriai sparčiai augina verslą

Giedrius Bunevičius kartu su žmona Inga Kupetyte-Bunevičiene Kaune įkūrė UAB „Miegantys drambliai”. Tai - laisvalaikio praleidimo centras, skirtas laipiojimu susižavėjusiems žmonėms. Įmonės įkūrėjus  laipiojimas paviliojo kaip hobis dar studijų laikais. Giedrius įgijo sporto trenerio kvalifikaciją Lietuvos sveikatos universitete, o Inga yra diplomuota edukologė. Pradžioje jie  subūrė bendraminčių klubą, įsirengė nedidelę salę savo ir klubo poreikiams, kurioje galėjo užsiimti mėgstama veikla. Bendraminčių daugėjo ir jie po kelerių metų jau nebeišsiteko klubo salėje,  reikėjo plėstis. Be to, ši veikla sutuoktinius taip įtraukė, jog jie ėmė mąstyti apie savo verslą. Po 7-erių klubo veiklos metų jo įkūrėjai nusprendė visiškai atsidėti šiai veiklai ir įkurti didžiausią ir moderniausią boulderingo (laipiojimo rūšis) salę Lietuvoje ir net Baltijos šalyse. 

Kada registruotis PVM mokėtoju

Autorius: Andrius Liubinas, teisininkas, UAB Audita

Straipsnis parašytas remiantis teisės aktais, galiojusiais 2012.02.10

Kas yra PVM

PVM - vartojimo mokestis, kuriuo apmokestinamas prekių/paslaugų teikimas ir kurį moka apmokestinamieji asmenys 1, įregistruoti į PVM mokėtojų registrą. PVM registracija gali būti privaloma arba savanoriška.

Privalomas registravimas PVM mokėtojais

Atvejai, kada privaloma registruotis PVM mokėtojais:

1. Lietuvos apmokestinamieji asmenys privalo registruotis PVM mokėtojais Lietuvoje, jeigu:

a) Atlygis už parduotas prekes/paslaugas šalies teritorijoje (išskyrus į kitas ES valstybes nares tiekiamas naujas transporto priemones) per paskutiniuosius 12 mėnesių viršija 155 000 Lt;

b) Asmuo (vienas ar kartu su susijusiais asmenimis) kontroliuoja keletą įmonių ir visų jų bendras gautas atlygis per paskutiniuosius 12 mėnesių buvo didesnis negu 155 000 Lt. Prievolė registruotis PVM mokėtojais atsiranda kontroliuojamoms įmonėms ir pačiam asmeniui (jeigu jis pats vykdo ekonominę veiklą), neatsižvelgiant į tai, kad kiekvieno iš jų gautas atlygis yra mažesnis kaip 155 000 Lt;

c) Lietuvoje iš kitų ES valstybių narių įsigyja prekes (išskyrus naujas transporto priemones ir akcizais apmokestinamas prekes), kurių vertė per kalendorinius metus viršija 35 000 Lt.

2. Užsienio apmokestinamieji asmenys privalo registruotis PVM mokėtojais Lietuvoje, jeigu:

a) Lietuvoje tiekia prekes arba teikia paslaugas, t.y. nuo pat jų ekonominės veiklos Lietuvoje pradžios;

b) Tiekia prekes iš Lietuvos į kitas ES valstybes nares ar už ES ribų;

c) ES valstybės narės PVM mokėtojas Lietuvoje vykdo nuotolinę prekybą ir tiekiamų į Lietuvą prekių vertė per kalendorinius metus viršija 125 000 Lt;

d) Lietuvoje iš kitų ES valstybių narių įsigyja prekes (išskyrus naujas transporto priemones ir akcizais apmokestinamas prekes), kurių vertė per kalendorinius metus viršija 35 000 Lt.

Teisės aktai numato nurodytų taisyklių išimtis ir papildomas sąlygas.

Savanoriškas registravimas PVM mokėtojais

Kiekvienas asmuo, kuris vykdo ar ketina vykdyti ekonominę veiklą, gali registruotis PVM mokėtoju savanoriškai, nors ir neatitinka aukščiau išvardintų kriterijų. Prieš registruojantis asmuo turi įvertinti, ar iš tikrųjų yra naudinga tapti PVM mokėtoju neatsiradus tokiai prievolei.
Savanoriškai registruotis į PVM mokėtojus verta tada, kai pagrindiniai teikiamų paslaugų/prekių pirkėjai yra PVM mokėtojai. Ši taisyklė taikoma dažniausiai, tačiau visuomet reikia įvertinti konkrečias aplinkybes, kurios galutinai gali nulemti sprendimą.

____________________

1Apmokestinamasis asmuo - bet kokio pobūdžio ekonominę veiklą vykdantis fizinis ar juridinis asmuo.

 
 
 
Verslo gidas
Eksporto gidas