> Verslo pradžia
> Steigimas
> Klasifikatoriai
Verslo pradžia Pradedančiojo verslininko žinynas Eksporto plėtra Verslo kreditavimo skaičiuoklė Apie galimybes piliečiams ir verslui ES SOLVIT tinklas
Sėkmės istorijos

Daugėja susidomėjusių galimybe pateikti dokumentus ir gauti licencijas bei leidimus elektroniniu būdu

Nors Neringos savivaldybės administracijoje dirbu dar vos pusantrų metų, bet jau spėjau pajusti, kokie dideli verslininkų prašymų leidimams ar licencijoms gauti srautai mus pasiekia per „Paslaugų ir gaminių kontaktinio centro pranešimo dėžutę“. Todėl siekis skatinti verslininkus naudotis „Paslaugų ir gaminių kontaktinio centro“ teikiamomis paslaugomis, tapo vienu iš kasdienės veiklos prioritetu. Nuolat konsultuoju verslininkus, kaip reikia pateikti prašymus leidimams, licencijoms gauti per pranešimų dėžutę, užtikrinu, kad naudojantis „Pranešimų dėžute“ jie sutaupys ne tik savo laiką, kelionės išlaidas, nes dokumentus institucijai gali pateikti bet kuriuo paros metu iš jam patogios vietos, bet ir gaus leidimus operatyviau nei atvykstant į savivaldybę.

Klasifikatoriai

Nacionalinės techninės taisyklės gaminiams

Paslaugų ir gaminių kontaktinis centras (PGKC), įgyvendindamas Gaminių reglamentą (EB 764/2008),  teikia visapusišką informaciją apie techninius reikalavimus gaminiams, juos tiekiant į Lietuvos rinką:

  • nacionalines technines taisykles produktams;
  • nacionalines produktų patvirtinimo procedūras;
  • institucijas, atsakingas už patvirtinimą, išankstinių leidimų ir rinkos priežiūrą.

Kas tai yra Gaminių reglamentas?

Laisvas prekių ir paslaugų judėjimas yra vienas iš pagrindinių Europos Sąjungos (ES) principų, kuris naudingas įmonėms ir vartotojams, atveriant rinkas ir skatinant valstybių narių tarpusavio prekybą. Siekiant palengvinti tarpusavio prekybą ir pašalinti nereikalingas kliūtis ES vidaus rinkoje,  2009 m. gegužės 13 d. įsigaliojo Europos Parlamento ir Tarybos priimtas Gaminių reglamentas (EB 764/2008) ir valstybėse narėse yra taikomas tiesiogiai.

Gaminių (abipusio pripažinimo) reglamento tikslas – pagerinti laisvą prekių judėjimą vidaus rinkoje, įtvirtinant abipusio pripažinimo principo taikymą valstybėse narėse. Jis reikalauja, kad visos valstybės narės teiktų informaciją apie jų nacionalines technines taisykles neharmonizuotų sričių gaminiams ir nustato standartinių procedūrų vykdymą vadovaujantis šiomis taisyklėmis.

Gaminiams, kurie nėra reglamentuojami Bendrijos lygiu (pvz. baldai, dviračiai, kopėčios, brangieji metalai ir kt.), taikomos nacionalinės taisyklės, kurios dažnai riboja prekybą ES vidaus rinkoje ir didina administracines išlaidas verslui. Gamintojai, prekiaujantys tokiais nesuderintų sričių gaminiais, dažnai turi įrodinėti, kad jų gaminys atitinka valstybės narės, kurioje norima prekiauti, nacionalines taisykles. Reglamentas įtvirtina abipusio pripažinimo principą vidaus rinkoje ir supaprastina įmonėms patekimo į rinką sąlygas, todėl verslininkai gali lengviau parduoti savo prekes bet kurioje iš valstybių narių.

Kompetetingos institucijos, vadovaudamosi techninėmis taisyklėmis ir priimdamos sprendimą naudoti rinkos ribojimo priemones gaminiams (pvz. uždrausti prekiauti tam tikru gaminiu nacionalinėje rinkoje) turi pagrįsti, kad toks sprendimas yra reikalingas užtikrinti visuomenės interesą, yra proporcingas ir nediskriminuojantis.

Reglamentas tiesiogiai galioja 27 valstybėse narėse bei Islandijoje, Norvegijoje ir Lichtenšteine, kurios yra Europos ekonominės erdvės (EEE) šalys, ir kurios taip pat sutiko su šiuo reglamentu. Gaminių kontaktiniai centrai, įsteigti valstybėse narėse, turi atsakyti į bet kokį prašymą suteikti informaciją apie gaminiams taikomas nacionalines taisykles ir procedūras per 15 darbo dienų nuo tokio prašymo gavimo. Ši paslauga yra nemokama.

Norintys Lietuvoje pagamintus ar teisėtai parduodamus gaminius eksportuoti į kitas valstybes ir sužinoti apie toje vasltybėje gaminiui taikytinas technines taisykles ir procedūras, per PGKC gali pateikti užklausą kitų valstybių gaminių kontaktiniams centrams arba savarankiškai kreiptis į konkrečios valstybės centrą  tiesiogiai.

Daugiau www.verslovartai.lt

 
 
 
Verslo gidas
Eksporto gidas