> Verslo pradžia
> Steigimas
> Pradedančiojo pradžiamokslis
Verslo pradžia Eksporto plėtra Leidimai verslui Pradedančiojo verslininko žinynas Verslo kreditavimo skaičiuoklė Apie galimybes piliečiams ir verslui ES SOLVIT tinklas
Sėkmės istorijos

Trečiu bandymu sėkmingą startuolį įkūręs R.Laurinavičius: „Siekiame sukurti pasaulinio masto produktą"

Trečias kartas ambicingam ir kūrybiškumo nestokojančiam Ryčiui Laurinavičiui nemelavo. Du ne itin sėkmingus startuolius sukūręs vyras nepabūgo bandyti dar kartą, taip gimė dabar sėkmingai veikiantis ir tarptautinėje rinkoje jau įsitvirtinęs „Soundest“. „Lietuviai bijo pripažinti nesėkmes, man tai nesunku. Pritrūko patirties, buvau dar jaunas“, – šypsodamasis pirmąsias nesėkmes prisiminė R.Laurinavičius. Kodėl ėmėsi bandyti laimę dar kartą, „Soundest“ įkūrėjas atsakė paprastai – norėjo įrodyti, kad gali sukurti lyderiaujantį tarptautinį produktą, tai buvo ambicija.

Pradedančiojo pradžiamokslis

Verslo formos pasirinkimas

Turėdamas aiškią savo veiklos viziją, pradedantis verslą asmuo turėtų nuspręsti, kokią veiklos formą pasirinkti. Taigi, iš esmės tenka pasirinkti, ar verslą vykdyti verčiantis individualia veikla, ar steigti juridinį asmenį. Šis sprendimas priklauso nuo daugelio aplinkybių. Nuspręsti, kokią veiklos formą pasirinkti, galima remiantis šiais kriterijais:

 1. Veiklos pobūdis. Kokią veiklą konkrečiai planuojama vykdyti, t.y. sprendimas priklauso nuo veiklos sudėtingumo, apimties ir kitų su konkrečia planuojama vykdyti veikla susijusią aplinkybių.
 2. Turimo kapitalo dydis. Steigiant tam tikrų rūšių juridinius asmenis yra nustatytas konkretus įstatinio kapitalo dydis, kurį juridinio asmens steigėjas privalo turėti.
 3. Mokesčiai. Mokėtinų mokesčių dydis tiesiogiai priklauso nuo to, kokią veiklos formą asmuo pasirinko.
 4. Atsakomybės laipsnis. Jei asmuo ketina riboti savo atsakomybę ir už verslo nesėkmes neatsakyti asmeniniu ar šeimos turtu, jam vertėtų rinktis ribotos civilinės atsakomybės juridinį asmenį.
 5. Steigėjų skaičius. Jei yra keli ir daugiau suinteresuotų asmenų, norinčių kartu užsiimti konkrečia veikla, vertėtų veiklą vykdyti įsteigus juridinį asmenį.
 6. Veiklos vykdymo sudėtingumo laipsnis. Užsiimti individualia veikla yra paprasčiau, t.y. nereikia kurti juridinio asmens valdymo struktūros arba atlikti kitų juridiniams asmenims būtinų formalumų.

Ar būtina steigti įmonę?

Teisę užsiimti individualia veikla, nesteigiant įmonės, suteikia LR civilinis kodeksas ir LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymas. Rekomenduojame šią veiklos formą tuomet, jei savo verslo idėją esate pajėgūs įgyvendinti vieni, ir ypač tada, kai ūkinę komercinę veiklą numatote vykdyti ribotą laiko tarpą.

Individuali veikla, tai:

 • savarankiška bet kokio pobūdžio komercinė ar gamybinė veikla, įskaitant tą, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą (tekstilės gaminių gamyba, remonto darbai ir kt.);
 • savarankiška kūryba, profesinė ir kita panašaus pobūdžio savarankiška veikla, įskaitant tą, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą (advokatų, notarų ir kt.);
 • savarankiška sporto veikla;
 • savarankiška atlikėjo veikla (aktoriaus, muzikanto ir kt.).

Galite pasirinkti:

 • užsiimti individualia veikla, neįsigijus verslo liudijimo;
 • vykdyti individualią veiklą, kuria verčiamasi įsigijus verslo liudijimą.

Individuali veikla neįsigijus verslo liudijimo:

Individualios veiklos vykdymo pažymėjimas – tai dokumentas, patvirtinantis, kad galite verstis neribotą laikotarpį nurodyta savarankiška veikla, kuria siekiama gauti pajamų ar kitokios ekonominės naudos ir jai būdingas tęstinumas. Iš esmės galite vykdyti bet kurią ūkinę komercinę veiklą (išskyrus sąrašą veiklų, kurios nelicencijuojamos, tačiau jas gali vykdyti tik juridiniai asmenys) Mokesčiai sumokami nuo veiklos pajamų pasibaigus mokestiniam laikotarpiui.

Individuali veikla su verslo liudijimu:

Verslo liudijimas – tai dokumentas, patvirtinantis, jog esate sumokėję fiksuotą mokestį už verslo liudijimą ir tam tikrą laikotarpį galite verstis jame nurodyta veikla, parduoti savo gamybos prekes, teikti paslaugas gyventojams ir juridiniams asmenims. Verslo liudijimai yra išduodami tik kai kurioms veiklos rūšims (individualios veiklos, kuria galima verstis įsigijus verslo liudijimą, rūšių sąrašas).

Individualios veiklos palyginimas su verslo vykdymu įsteigus juridinį asmenį

  Individuali veikla Veikla, įsteigus juridinį asmenį
1. Steigimo procedūrų palyginimas Pateikiami dokumentai: reikia pateikti mažiau dokumentų, dokumentai paprasti, nereikia specialių žinių jiems parengti.
Sąnaudos: minimalios.
Laiko sąnaudos: 4-10 darbo dienų.
Pateikiami dokumentai: reikalaujamas kur kas didesnis teiktinų dokumentų sąrašas. Daugumą steigimo dokumentų reikia patvirtinti notariškai.
Sąnaudos: mokesčiai notarui, Registrų centro rinkliavos ir pan.
Laiko sąnaudos: 1-2 savaitės.
2. Reikalavimų ir prielaidų veiklos pradžiai palyginimas Pradinis kapitalas: nėra aktualus, nėra teisės aktuose nustatytų su mokumu (turimu turtu) susijusių reikalavimų.
Personalo samda: galima veikti vienam (nors yra numatyta galimybė turėti samdomų darbuotojų).
Pradinis kapitalas: teisės aktai numato reikalingą įstatinį kapitalą.
Personalo samda: dažniausiai reikia daugiau dirbančių asmenų ir privaloma sudaryti su jais darbo sutartis.
3. Galimybė nutraukti veiklos vykdymą Veikla nutraukiama nesudėtingai, nepriklausomai nuo asmens turimų įsipareigojimų. JA veikla gali būti nutraukta juos reorganizuojant arba likviduojant. Procedūros užtruks žymiai ilgiau, JA privalo įvykdyti visus savo įsipareigojimus.
4. Reikalavimų veiklos vykdymui palyginimas Veikla: apribotas vykdomos veiklos pasirinkimas.
Darbų sauga: nėra reglamentuojama teisės aktų.
Veikla: gali verstis bet kuria veikla, kuri nėra draudžiama įstatymų. Gali būti reikalavimas gauti tam tikras licencijas
Darbų sauga: teisės aktai reglamentuoja įvykdyti darbų saugos ir sveikatos reikalavimus.
5. Buhalterinės apskaitos tvarkymo palyginimas Taikoma supaprastinta buhalterinės apskaitos vedimo tvarka. Buhalterinės apskaitos tvarka yra žymiai sudėtingesnė ir detaliau reglamentuota.
6. Mokesčiai Pagrindiniai mokami mokesčiai: gyventojų pajamų, privalomojo sveikatos draudimo, Sodros įmokos. Be pagrindinių mokamų mokesčių (gyventojų pajamų, privalomojo sveikatos draudimo, Sodros įmokų) atsiranda prievolė mokėti pelno mokestį, įmokas į garantinį fondą ir t.t.
7. Verslo dydis Skirta mikroverslui. Sudaro prielaidas verslui didelėm apimtim vykdyti. Labiau tinkama, kai siekiama pritraukti papildomų investicijų, kapitalą iš šalies.

Jei nutarėte steigti įmonę, tai kokią?

Jei nutarėte steigti įmonę, pirmiausia nuspręskite, kokia įmonės teisinė forma yra tinkamiausia Jūsų pasirinktiems tikslams įgyvendinti.

Pagal atsakomybės laipsnį juridiniai asmenys (JA) skirstomi į ribotos ir neribotos civilinės atsakomybės juridinius asmenis. Už neribotos civilinės atsakomybės JA prievoles atsako JA dalyvis jam nuosavybės ar patikėjimo teise priklausančiu turtu. Už ribotos civilinės atsakomybės JA prievoles JA dalyvis neatsako.

Pagal tikslą juridiniai asmenys skirstomi į viešuosius ir privačiuosius. Viešieji ir privatieji juridiniai asmenys dažniausiai skiriasi pagal steigėjų tikslus (viešųjų (nesiekia naudos sau) arba privačiųjų (siekia materialinės naudos) interesų tenkinimas), veiklą ir pelno panaudojimą (privačiųjų JA dalyviai turi teisę gauti pelno dalį, o viešųjų JA pelnas gali būti naudojamas tik veiklos tikslams įgyvendinti).

Vienos iš dažniausiai pasitaikančių juridinių formų:

Pagrindiniai bruožai ir skirtumai populiariausių  teisinių formų JA

Vertinimo

kriterijai

 MB

Mažoji bendrija

UAB

Uždaroji akcinė bendrovė

 

Individuali įmonė

Asociacija

Viešoji įstaiga

Tikroji ūkinė bendrija (TŪB)

Komanditinė ūkinė bendrovė

Žemės ūkio bendrovė

Kooperatinė bendrovė

 Minimalus dalyvių skaičius

1 (narys)

 

1 (akcininkas)

1 (savininkas)

3 (nariai)

Dalininkai (neribotai) arba 1 savininkas,
 

2 tikrieji nariai

3 – 2tikrieji nariai ir 1 komanditorius

2 nariai

5 nariai

Maksimalus dalyvių skaičius

10 narių. Gali būti tik fiziniai asmenys

249 (akcininkai) Gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys

 

1 savininkas. Savininkas gali būti tik fizinis asmuo

Neribotas. Gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys

Gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys

20 tikrųjų narių

20 dalyvių, kurių bent 2 yra tikrieji nariai

Neribotas (be dalininkų gali būti ir dalininkų pajininkų)

Neribotas

Minimalus kapitalo dydis

Nėra nustatytas

 

Ne mažesnis kaip 10 000 Lt

Kapitalo reikalavimas netaikomas

Kapitalo reikalavimas netaikomas

Nėra nustatytas

 

Kapitalo reikalavimas netaikomas

Kapitalo reikalavimas netaikomas

Kapitalo reikalavimas netaikomas

Kooperatinės bendrovės steigėjai (nariai) įneša lėšas kapitalui sudaryti (pajinius įnašus). Minimalaus ir maksimalaus pajų dydžiai nustatomi Kooperatinės bendrovės įstatuose.

Steigimas

Įprastu arba elektroniniu būdu

 

Įprastu arba elektroniniu būdu

 

Įprastu arba elektroniniu būdu

Įprastu arba elektroniniu būdu

Įprastu arba elektroniniu būdu

Įprastu būdu

Įprastu būdu

Įprastu būdu

Įprastu būdu

Steigėjai (dalyviai)

Fiziniai asmenys

Fiziniai ir/ar juridiniai asmenys

Fizinis asmuo

Fiziniai ir/ar juridiniai asmenys

Fiziniai ir/ar juridiniai asmenys

Fiziniai ir/ar juridiniai asmenys

Fiziniai ir/ar juridiniai asmenys

Fiziniai ir/ar juridiniai asmenys

Fiziniai ir/ar juridiniai asmenys

Dalyvio atsakomybė už juridinio asmens prievoles

MB nario ribota civilinė atsakomybė

Akcininko ribota civilinė atsakomybė

 

IĮ savininko neribota civilinė atsakomybė (jeigu prievolėms įvykdyti neužtenka IĮ turto, už IĮ prievoles atsako IĮ savininkas visu savo turtu)

Ribotos civilinės atsakomybės

Ribotos civilinės atsakomybės

Neribota (jei TŪB prievolėms įvykdyti neužtenka TŪB turto, tikrieji nariai atsako solidariai visu savo turtu)

Neribota (jei KŪB prievolėms įvykdyti neužtenka jos turto, tikrieji nariai atsako solidariai visu savo turtu, o komanditoriai – tik tuo savo turtu, kurį įnešė į KŪB))

Ribota civilinė atsakomybė

Ribota civilinė atsakomybė (kiekvienas KB narys atsako sumokėto stojamojo mokesčio ir į KB įnešto pajinio dydžiu)

 Balsavimo priimant sprendimus  principas

Įprasta praktika – 1 narys 1 balsas, tačiau kai MB yra vadovas, MB nuostatuose gali būti nustatyta kitaip

1 akcija 1 balsas

Sprendimus IĮ savininkas priima savarankiškai

1 narys 1 balsas

 

1 akcija 1 balsas

1 tikrasis narys 1 balsas

 

1 tikrasis narys 1 balsas

 

ŽŪB susirinkime narys turi tiek balsų, kiek susidarytų padalijus jo turimo pajaus dydį iš minimalaus pajinio įnašo (kurio dydis nurodomas kiekvienos ŽŪB įstatuose)

Kiekvienas narys turi 1 balsą KB

Buhalterinė apskaita (teisinis reglamentavimas)

Supaprastinta apskaitos tvarka 

LR buhalterinės apskaitos įstatymas, LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas, verslo apskaitos standartas

LR buhalterinės apskaitos įstatymas, LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas, LR įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymas, tarptautiniai apskaitos standartai, verslo apskaitos standartai

Supaprastinta apskaitos tvarka, metinių finansinių ataskaitų rinkinys gali būti nesudaromas. Jeigu IĮ nuostatuose nurodoma, kad sudaromas -

LR buhalterinės apskaitos įstatymas,

LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas, verslo apskaitos standartai

Supaprastinta apskaitos tvarka 

LR buhalterinės apskaitos įstatymas, LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas, verslo apskaitos standartas

LR buhalterinės apskaitos įstatymas, LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas, LR įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymas, tarptautiniai apskaitos standartai, verslo apskaitos standartai

Supaprastinta apskaitos tvarka, metinių finansinių ataskaitų rinkinys gali būti nesudaromas. Jeigu IĮ nuostatuose nurodoma, kad sudaromas -

LR buhalterinės apskaitos įstatymas,

LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas, verslo apskaitos standartai

Supaprastinta apskaitos tvarka, metinių finansinių ataskaitų rinkinys gali būti nesudaromas. Jeigu IĮ nuostatuose nurodoma, kad sudaromas -

LR buhalterinės apskaitos įstatymas,

LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas, verslo apskaitos standartai

Supaprastinta apskaitos tvarka, metinių finansinių ataskaitų rinkinys gali būti nesudaromas. Jeigu IĮ nuostatuose nurodoma, kad sudaromas -

LR buhalterinės apskaitos įstatymas,

LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas, verslo apskaitos standartai

Supaprastinta apskaitos tvarka, metinių finansinių ataskaitų rinkinys gali būti nesudaromas. Jeigu IĮ įstatuose nurodoma, kad sudaromas -

LR buhalterinės apskaitos įstatymas,

LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas, verslo apskaitos standartai

Kapitalas ir įnašai

MB narių įnašai gali būti piniginiai ir nepiniginiai. Nepiniginių įnašų vertė nustatoma visų MB dalyvių bendru sutarimu.

Įnašu negali būti darbai ir paslaugos.

Kapitalas padalytas į dalis, vadinamas akcijomis. Akcijos apmokamos pinigais ir/ar akcininkui nuosavybės teise priklausančiu nepiniginiu įnašu, kuris turi būti įvertintas teisės aktų nustatyta tvarka.

Įnašai – IĮ savininkui asmeninės nuosavybės teise priklausęs turtas,

Įnašai – nario metiniai mokesčiai

 

Dalininkų įnašai.

 

Tikrųjų narių įnašai gali būti piniginiai ir nepiniginiai.

Tikrųjų narių įnašai gali būti piniginiai ir nepiniginiai.

Pajiniai narių įnašai

Kooperatinės bendrovės steigėjai (nariai) įneša lėšas kapitalui sudaryti (pajinius įnašus). Minimalaus ir maksimalaus pajų dydžiai nustatomi Kooperatinės bendrovės įstatuose.

Pelno paskirstymas

Pelnas skirstomas proporcingai įnešto įnašo dydžiui, nebent MB nuostatuose nustatyta kitaip.

Galimas pelno išmokėjimas avansu. Pasibaigus finansiniams metams paaiškėjus, kad avansu išmokėta pelno dalis yra didesnė, nei priklausytų, skirtumas turi būti grąžintas.

 Akcininkui skiriamų dividendų dydis proporcingas jam priklausančių akcijų nominaliai vertei. Galimas dividendų išmokėjimas už trumpesnį nei finansiniai metai laikotarpį.

 

Visas IĮ pelnas paskiriamas savininkui.

Pelnas skirstyti nariams draudžiama, jis skirtas veiklos vystymui.

Veiklos pelną skirstyti dalininkams draudžiama, jis skirtas veiklos vystymui.

Tikrosios ūkinės bendrijos pelno dalis, skirta tikriesiems nariams, paskirstoma kiekvienam tikrajam nariui proporcingai jo įnašo dydžiui, jeigu bendrijos jungtinės veiklos sutartyje nenustatyta kitaip.

Tikrosios ūkinės bendrijos pelno dalis, skirta tikriesiems nariams, paskirstoma kiekvienam tikrajam nariui proporcingai jo įnašo dydžiui, jeigu bendrijos jungtinės veiklos sutartyje nenustatyta kitaip.

bendrovės pelno dalis – dividendai – skaičiuojami proporcingai turimo pajaus vertei, kurie gali būti išmokami pinigais. Bendrovės narių susirinkimui nutarus ir jeigu nariai ir pajininkai pageidauja, už dividendus gali būti atlyginama materialiosiomis vertybėmis arba paslaugomis.

Dividendų negali būti išmokama daugiau nei 10% nuo grynojo pelno

Vidinė įmonės struktūra

MB steigėjai (nariai) gali pasirinkti vieną iš dviejų MB organų struktūrų:

- kai MB yra tik mažosios bendrijos narių susirinkimas, kuris kartu yra ir valdymo organas.  Šiuo atveju MB nebūtų kitų organų, tik būtų susirinkimo išrinktas MB atstovas, tačiau sprendimus visais MB veiklos klausimais priimtų mažosios bendrijos narių susirinkimas;

- kai MB yra narių susirinkimas ir vienasmenis valdymo organas - mažosios bendrijos vadovas, su kuriuo būtų sudaroma civilinė sutartis.

 

UAB turi turėti visuotinį akcininkų susirinkimą ir vienasmenį valdymo organą – bendrovės vadovą.

Gali būti sudaromas kolegialus priežiūros organas – stebėtojų taryba ir kolegialus valdymo organas – valdyba. 

Su bendrovės vadovu sudaroma darbo sutartis.

 

Paprastai IĮ įmonės savininkas kartu yra ir vienasmenis valdymo organas – įmonės vadovas.

Kai vadovu paskiriamas kitas asmuo, jis veikia IĮ vardu, o IĮ savininkas vykdo tik jam kaip dalyvių susirinkimui priskirtą kompetenciją.

Turi būti vienasmenis (direktorius, pirmininkas) ir /ar kolegialus valdymo organas

Privalo būti vadovas (pvz. direktorius, prezidentas ir t.t.) Gali būti formuojamas kolegialus organas

Sprendimus priima TŪB tikrieji nariai bendru sutarimu.

Sprendimus priima TŪB tikrieji nariai bendru sutarimu.

Aukščiausias bendrovės valdymo organas yra bendrovės narių susirinkimas.

Narių susirinkimui nutarus, bendrovės valdyba gali būti nesudaroma. Tokiu

atveju valdybos funkcijas atlieka narių susirinkimas ir administracija, kuriai

vadovauja bendrovės narių susirinkime iš bendrovės narių išrinktas

administracijos vadovas (pirmininkas).

Kooperatinė bendrovė turi turėti visuotinį narių susirinkimą, kolegialų valdymo organą – valdybą ir vienasmenį valdymo organą – administracijos vadovą. Kooperatinės bendrovės, kurią sudaro ne daugiau kaip 50 narių, įstatuose gali būti nustatyta, kad valdyba nėra sudaroma ir jos funkcijas atlieka administracijos vadovas.

Asmuo, veikiantis juridinio asmens vardu

Priklausomai nuo MB struktūros, jos vardu veiktų:

MB narių susirinkimas, o atstovautų MB atstovas arba

MB vadovas  –vienasmenis valdymo organas.

 

Santykiuose su kitais asmenimis UAB vardu vienvaldiškai veikia vadovas.

Kai IĮ savininkas nėra paskiręs vadovo, ĮĮ vardu veikia jis pats. Kai yra IĮ vadovas, jis vienvaldiškai veikia individualios įmonės vardu.

Santykiuose su kitais asmenimis asociacijos vardu vienvaldiškai veikia vienasmenis (direktorius, pirmininkas) ir /ar kolegialus valdymo organas

 

 

 

 

Santykiuose su kitais asmenimis įstaigos vardu vienvaldiškai veikia vadovas.

 

 

 

TŪB reikalus tvarko ir sprendimus visais TŪB veiklos klausimais priima bendrijos tikrieji nariai. Kiekvienas tikrasis TŪB narys turi teisę veikti TŪB vardu, jeigu jungtinės veiklos sutartyje nenumatyta kitokia TŪB atstovavimo tvarka.

Bendrijos reikalus tvarko ir sprendimus visais bendrijos veiklos

klausimais priima bendrijos tikrieji nariai. Sprendimai priimami visų

tikrųjų narių bendru sutarimu.

Bendrijos jungtinės veiklos sutartyje gali būti numatyta, kad sprendimai

priimami tikrųjų narių balsų dauguma, išskyrus šiame Įstatyme

numatytus atvejus. Sprendimai turi būti įforminami raštu.

ŽŪ bendrovės reikalus tvarko narių susirinkime iš bendrovės narių išrinktas

administracijos vadovas (pirmininkas).

KB reikalus tvarko vienasmenis valdymo organas – administracijos vadovas.

Verslo registravimas

Norint įsigyti individualios veiklos pažymą, reikia mokesčių administratoriui (Valstybinės mokesčių inspekcijos) pateikti užpildytą nustatytą prašymo registruoti formą (nuolatiniams Lietuvos gyventojams FR0792, nenuolatiniams – FR0224). Duomenis ir dokumentus mokesčių inspekcijai galima pateikti atvykus į mokesčių inspekcijos skyrių asmeniškai, paštu ar elektroniniu paštu.

Individualios veiklos pažyma išduodama per 10 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos.

Ši veiklos pažyma išduodama neribotam laikotarpiui. Tačiau pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, apskrities VMI privaloma pateikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją ir sumokėti gyventojų pajamų mokestį nuo individualios veiklos pajamų, gautų per kalendorinius metus.

Norint įsigyti verslo liudijimą, reikia pirmiausia patikrinti, ar Jūsų pasirinktai veiklai vykdyti yra išduodami verslo liudijimai. Individualios veiklos, kuria galima verstis įsigijus verslo liudijimą, rūšių sąrašas yra patvirtintas LR Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1797 „Dėl verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių“. Nuo veiklos rūšies ar jos porūšio pasirinkimo gali priklausyti mokesčio už verslo liudijimą dydis. Šis dydis priklauso ir nuo verslo liudijimo galiojimo laiko.

Teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai turite pateikti šiuos dokumentus (atvykus į mokesčių inspekcijos skyrių asmeniškai, paštu ar elektroniniu paštu):

 • prašymą verslo liudijimui įsigyti;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • kitus atskirais atvejais reikalingus dokumentus (dokumentą, kuriuo remiantis gali būti taikomas mažesnis savivaldybės tarybos nustatytas pajamų mokestis, autorinę licencinę sutartį, sudarytą su audiovizualinių kūrinių prodiuseriais ir fonogramų gamintojais, kt.).

Verslo liudijimas išduodamas per 4 darbo dienas nuo dokumentų pateikimo dienos.

Verslo liudijimai gali būti išduodami pageidaujamam kalendorinių metų laikotarpiui, kuris gali būti ne ilgesnis kaip iki tų pačių kalendorinių metų pabaigos. Prekybos verslo liudijimai išduodami pageidaujamam kalendorinių metų laikotarpiui, skaičiuojamam dienomis. Trumpiausias laikotarpis yra viena diena.Paslaugų ir gamybos verslo liudijimai išduodami pageidaujamam kalendorinių metų laikotarpiui (skaičiuojamam dienomis), bet ne ilgiau kaip kalendoriams metams ir ne trumpiau kaip 5 kalendorinėms dienoms, kurios neprivalo eiti paeiliui.

Už pajamas, gautas iš atskiros veiklos pagal verslo liudijimą, reikia sumokėti nustatyto dydžio pajamų mokestį iki verslo liudijimo išdavimo dienos. Fiksuoto pajamų mokesčio dydžius nustato kiekvienos savivaldybės taryba kasmet.

Visa informacija apie individualios veiklos pažymą ir verslo liudijimą, veiklos registravimo tvarką, veiklos pajamas, leidžiamus atskaitymus, buhalterinės apskaitos tvarkymą, pajamų deklaravimą ir pan., pateikiama VMI svetainėje http://www.vmi.lt/lt/index.aspx?itemId=10027652 (Mokesčių informacijos centro tel. 8 700 55 882 arba 8 5 255 31 90, trumpasis 1882).

Įmonių steigimas apima procesą nuo sprendimo priėmimo steigti pasirinktos teisinės formos juridinį asmenį (toliau – JA) iki jo įregistravimo JA registre. Galima išskirti kelis įmonių steigimo etapus, būdingus bet kurios teisinės formos JA:

 1. Aiškus veiklos tikslų ir uždavinių pasirinkimas;
 2. Tinkamiausios įmonės teisinės formos (pagal būsimą veiklą) pasirinkimas;
 3. Buveinės patalpų pasirinkimas; patalpų savininko sutikimas suteikti patalpas JA buveinei  (notariškai patvirtintas), jei patalpų savininkas nėra steigėjas;
 4. JA pavadinimo pasirinkimas ir registravimas. Galima pateikti prašymą Juridinių asmenų registro tvarkytojui dėl laikino pavadinimo įtraukimo į Juridinių asmenų registrą (JAR-5);
 5. Steigimo dokumento surašymas (steigimo aktas – kai steigėjas vienas, steigimo sutartis – kai steigėjų daugiau nei vienas);
 6. Kaupiamosios sąskaitos atidarymas. Steigėjai turi teisę patys pasirinkti banką. JA įgalioti asmenys, atidarantys JA vardu banko sąskaitą, privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir steigimo sandorį (steigimo sutartį ar aktą). Vėliau, įregistravus JA, kaupiamoji sąskaita keičiama į einamąją banko sąskaitą (pateikus JA registravimo pažymėjimą, vadovo paskyrimą patvirtinantį dokumentą, vadovo asmens dokumentą ir JA antspaudą);
 7. Reikalingų pradinių įnašų apmokėjimas (jei tokie numatyti). Pradiniai įnašai mokami tik pinigais į kaupiamąją sąskaitą.
 8. Įstatų / nuostatų parengimas. Tai yra dokumentas, kuriuo JA vadovausis savo veikloje;
 9. Steigiamojo susirinkimo sušaukimas. Jo metu patvirtinami įstatai, išrenkami valdymo, priežiūros organai (vadovas, valdyba, taryba ir kt.), įgaliojimų atstovauti Juridinių asmenų registre suteikimas. Jei yra vienas steigėjas, parengiamas vienintelio steigėjo sprendimas. Steigiamasis susirinkimas gali būti nešaukiamas, jeigu steigimo sutartyje ar steigimo akte yra nurodyti valdymo organai, įgalioti atstovauti asmenys;
 10. Juridinių asmenų registrui reikalingų JAR formų užpildymas (JAR-1 ir kt., priklausomai nuo teisinės formos);
 11. Dokumentų pateikimas notarui ir Juridinių asmenų registrui;

Įmonių steigimą, valdymą, veiklą, pertvarkymą, likvidavimą, šių įmonių savininkų teises ir pareigas, valdymo organų teises, pareigas, atsakomybę, disponavimą turtu, buhalterinę apskaitą, informacijos pateikimą suinteresuotiems asmenims ir pan. reglamentuoja Civilinis kodeksas, Lietuvos Respublikos atitinkamos įmonės teisinės formos įstatymai (LR Akcinių bendrovių įstatymas, LR Individualių įmonių įstatymas, LR Viešųjų įstaigų įstatymas, LR Asociacijų įstatymas ir t.t.) ir kiti teisės aktai.

Priklausomai nuo įmonės teisinės formos, steigėju gali būti tik veiksnus fizinis asmuo arba ir fizinis asmuo, ir JA.

Įmonių steigimo dokumentus gali pasiruošti patys steigėjai arba tą gali padaryti konsultacines / teisines paslaugas teikiantys asmenys, įmonės, įstaigos.

Steigiant mažąją bendriją, individualią įmonę, uždarąją akcinę bendrovę, asociaciją ar viešąją įstaigą dokumentai gali būti elektroniniu būdu pateikiami tiesiogiai Registro tvarkytojui per elektroninę Registrų centro klientų savitarnos sistemą, jeigu:

 • steigėjas turi kvalifikuotą elektroninį parašą, šiuo metu galima naudotis
  • valstybės įmonės Registrų centro Sertifikatų centro išduotu kvalifikuotu sertifikatu;
  • mobiliojo ryšio operatorių - Bitė, Omnitel ir Tele2 išduotais kvalifikuotais sertifikatais;
  • Asmens dokumentų išrašymo centro prie Vidaus reikalų ministerijos išduota asmens tapatybės kortele, kurioje įrašyti asmens atpažinimo elektroninėje erdvėje ir kvalifikuoto parašo sertifikatai;
 • juridinio asmens steigėjas yra veiksnus fizinis asmuo;
 • steigimo dokumentai rengiami vadovaujantis:
  • individualios įmonės pavyzdiniais nuostatais;
  • uždarosios akcinės bendrovės pavyzdiniais įstatais, steigimo akto ar steigimo sutarties forma;
  • asociacijos pavyzdiniais įstatais ir steigimo sutarties forma;
  • viešosios įstaigos pavyzdiniais įstatais, steigimo akto ar steigimo sutarties forma;
  • mažosios bendrijos pavyzdiniais nuostatais.
 • steigiamos individualios įmonės, uždarosios akcinės bendrovės, asociacijos ar viešosios įstaigos pavadinime neketinama vartoti trumpojo valstybės pavadinimo „Lietuva“;
 • patalpos buveinei registruoti nėra steigėjo asmeninė nuosavybė turi būti patalpų savininkų elektroniniu parašu pasirašytas sutikimas;
 • patalpoms, suteikiamoms buveinei registruoti, Nekilnojamo turto registre nėra įregistruotas turto areštas;
 • uždarosios akcinės bendrovės steigimo atveju akcijos apmokamos piniginiu įnašu;

pavadinimas yra laikinai įtrauktas į Juridinių asmenų registrą.

Pavyzdinius individualių įmonių, uždarųjų akcinių bendrovių, Mažųjų bendrijų ar kitų juridinių asmenų steigimosi dokumentus galima rasti LR Ūkio ministerijos internetiniame psl. http://www.ukmin.lt/web/lt/verslo_aplinka/imoniu_teise/pavyzdiniai_steigimo_dokumentai

Taip pat informacijos apie įmonių steigimą, reikalingus užpildyti ir pateikti notarui bei JA registrui dokumentus galima rasti VĮ Registrų centras internetiniame psl. http://www.registrucentras.lt/jar/atmintines/e-gidas.php. Šiame puslapyje galima rasti ir visas reikalingas užpildyti JAR formas. (Registrų centro konsultacinės tarnybos tel. 8 5 268 8262, trumpasis 1637).

Svarbu žinoti:

Įmonės registravimas Mokesčių mokėtojų registre.  Juridinis asmuo į Mokesčių mokėtojų registrą  įregistruojamas automatiškai, t.y.  Juridinių asmenų registras informaciją perduoda Mokesčių mokėtojų registrui. Todėl į Valstybinę mokesčių inspekciją papildomai vykti nereikia. VMI informuoja apie įregistravimą Mokesčių mokėtojų registre ir paprašo pateikti papildomus duomenis (jeigu reikia).

Registravimas draudėju. Įregistruota įmonė kartu tampa ir valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėtoju (draudėju). Registruojant įmonę mokesčių mokėtoju, ji kartu registruojama ir draudėju, o duomenys apie įmonę perduodami Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, todėl nereikia papildomai vykti į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos skyrių.

Įmonės banko sąskaitos atidarymas. Teisės aktuose nėra numatytas laikotarpis, per kurį turite atidaryti įmonės banko sąskaitą. AB ir UAB kaupiamoji sąskaita, atidaryta steigiant šių teisinių formų įmones, tampa įmonės banko sąskaita.

Licencijų ir leidimų gavimas. Kai kurias ūkines komercines veiklas galima vykdyti tik įsigijus atitinkamą licenciją ar leidimą. Jeigu Jūsų planuojamai vykdyti veiklai įstatymai numato šį reikalavimą, nedelskite kreiptis į licencijas ar leidimus išduodančias institucijas arba Paslaugų gaminių kontaktinį centrą (PGKC).

Darbų saugos pažymėjimas. Mokymo įstaigoje arba savarankiškai turite pasirengti atestacijai darbuotojų saugos bei sveikatos klausimais ir išlaikyti egzaminus. Po atestacijos Jūs gausite darbų saugos pažymėjimą. Jis privalomas vadovams ir kai kuriems specialistams.

Įmonės antspaudas.  Antspaudai privalomi tik institucijoms, kurios vykdo valstybės ar savivaldybių funkcijas. Prievolė juridiniam asmeniui dokumentą patvirtinti antspaudu nėra privaloma, išskyrus atvejus, kai reikalavimas turėti antspaudą numatytas steigimo dokumentuose arba įstatymuose.

 

AKTUALU  mažųjų bendrijų nariams (MB) ar individualių įmonių (IĮ) savininkams: atkreipiame dėmesį, jog nuo 2015.01.01. MB nariams ar IĮ savininkams, kurie veiklą vykdo pirmuosius metus, arba kurių nariai yra ne vyresni kaip 29 metų, arba kuriems  paskirta senatvės arba netekto darbingumo (invalidumo) pensija, arba kurie yra  apdrausti socialiniu draudimu kaip dirbantys kitais pagrindais (pvz., dirbant pagal darbo sutartį), arba kurie patys sumokėjo įmokas kaip individualia veikla užsiimantys asmenys (išskyrus dirbančius su verslo liudijimais) nariams VSD įmoka neskaičiuojama.

 
 
 
Verslo gidas
Eksporto gidas