> Verslo pradžia
> Veikla
> Finansų valdymas
Verslo pradžia Eksporto plėtra Leidimai verslui Pradedančiojo verslininko žinynas „Verslo angelų fondo I" partneris Arvydas Strumskis apie kapitalo šaltinius ir patirtį Verslo kreditavimo skaičiuoklė Apie galimybes piliečiams ir verslui ES SOLVIT tinklas
Sėkmės istorijos

Paskaitos studentams nesutrukdė pradėti verslą

21 metų KTU ir VDU studentai Saulius Klusauskas ir Ieva Vizbaraitė kauniečiams pasiūlė užsienyje labai populiarią, tačiau Lietuvoje dar mažai girdėta pramogą – užduočių kambarį  „Break Free“, iš kurio ištrūkti, pasitelkus visus penkis žmogaus pojūčius, žūtbūt reikia per valandą. 2014 m. lapkritį mažąją bendriją „Ištrūk“ įsteigę Saulius ir Ieva iki šiol negali atsidžiaugti, kad viso to ėmėsi. Ši labai demokratiška pramoga tinka draugams, šeimoms, bernvakariams, mergvakariams, gimtadienių šventimui, įmonių komandų formavimui.

Finansų valdymas

Finansai - tai pinigai ir vertybiniai popieriai / pinigai ir piniginiai įsipareigojimai. Pagrindinė įmonių finansų funkcija: investavimo objektų ir pinigų reikalingų, sumokėti už šias investicijas, paieška. Taigi finansų valdymas – finansiniai sprendimai. Finansinis sprendimas - tai sąmoningas pasirinkimas vienos alternatyvos iš daugelio galimų.

Visus finansinius sprendimus galima apibūdinti taip:

 • Investavimo sprendimai - susiję su ilgalaikio ir trumpalaikio turto įsigijimu, siekiant ateityje kuo daugiau uždirbti.
 • Finansavimo sprendimai – susiję su skolintų ir nuosavų bei ilgalaikių ir trumpalaikių finansavimo šaltinių derinimu, siekiant kuo pigiau ir su mažesne rizika finansuoti įmonės veiklą.

Finansų valdymo tikslas

Finansų valdymo tikslai:

 • siaurąja prasme- aprūpinti verslą pinigais;
 • plačiąja prasme - didinti savininkų turto ir kartu įmonės vertę.

Pagrindinės finansų valdymo funkcijos

Pagrindinės finansų valdymo funkcijos: 1) planavimas, 2) organizavimas ir 3) kontrolė.

1) Planas – tai išankstinis finansinis sprendimas. Tam, kad tas planas būtų efektyvus ir pasiekiamas, būtina jame nustatyti įmonės ilgalaikius tikslus (ko siekiame), suformuoti veiklos strategiją (kaip tą pasieksime) ir parinkti racionalias veikos priemones (kokius žingsnius darysime).

Svarbiausi planavimo įrankiai yra planinės finansinės ataskaitos: biudžetas, pinigų srautų ataskaita ir pelno-nuostolių ataskaita.

Biudžetas, tai kokybiškai išreikštas veiklos planas, numatantis užduotis ir išteklius visoms įmonės veikloms tam tikru laikotarpiu. Biudžetai sudaromi metams(taktiniai) arba trumpesniam laikotarpiui, dažniausiai iki vieno mėnesio (operatyvieji).

Pelno (nuostolių) ataskaita – tai finansinė ataskaita, kurioje nurodomos visos per ataskaitinį laikotarpį įmonės uždirbtos pajamos bei sąnaudos uždirbant šias pajamas ir veiklos rezultatai.Pelno (nuostolių) ataskaitoje vertinami pardavimai, arba pardavimo pajamos, sąnaudos arba išlaidos ir pelnas. Ši ataskaita leidžia spręsti apie įmonės veiklą iš pajamų ir pajamų sudedamųjų dalių, padeda prognozuoti įmonės perspektyvas.

Pinigu srautai planuojami, kad nesusidarytų laikotarpių, kurių metu įmonė negalėtų dengti savo įsipareigojimų. Tam sudaromi planiniai pinigų srautai(gautų ir išleistų pinigų ateityje atvaizdavimas).

2) Organizavimas – įmonės veiksmų koordinavimas, kai visos veiklos sritys sugrupuojamos pagal funkcijas, konkretiems asmenims suteikiamos teisės, reikalingos priskirtoms funkcijoms vykdyti, kartu su atsakomybe už jų įvykdymą, sudaroma įmonės organizacinė struktūra.

3) Kontrolė – veiklos standartų/normų parengimas, faktinių veiklos rezultatų palyginimas su standartais/normomis.

Pinigų valdymas

Į šią funkciją įeina:

 • pinigų gavimų paspartinimas kontroliuojant jų išleidimus;
 • pinigų poreikio nustatymas;
 • pinigų srautų prognozavimas;
 • laikinai laisvų pinigų naudingas investavimas.

Pinigų valdymo tikslas – minimizuoti jų sumą, kuri yra neinvestuota, o nenaudojama laikoma sąskaitoje ir todėl neneša jokios finansinės naudos, tačiau kartu išlaikant trumpalaikio turto reikalingą likvidumą (pavertimo pinigais galimybes). Rekomenduojama turėti 1–2 savaičių įmonės pinigų biudžetą (planuojami pinigų gavimai, piniginės išlaidos ir balansas). Pageidautina taip pat parengti pinigų prognozę (planą ilgesniam laikotarpiui).

Trumpalaikio turto valdymas

Trumpalaikis turtas – ne ilgiau kaip vienerius metus naudojamas arba ne brangesnis kaip 500 Lt. turtas (pinigai, vertybiniai popieriai, pirkėjų įsiskolinimas, taip pat įsiskolinimas tiekėjams ir kt.). Dalis trumpalaikio turto yra reikalinga nuolat tenkinti įmonės pastovius poreikius. Kita dalis - laikinai padidėjęs trumpalaikis turtas, dažnai susijęs su firmos  veiklos sezoniškumu. Trumpalaikio turto valdymas apima firmos trumpalaikį turtą ir finansavimą, kurio reikia šiam turtui įsigyti. Trumpalaikis turtas yra finansuojamas einamųjų įsiskolinimų forma. Šis finansavimas svyruoja priklausomai nuo gamybos apimties. Sezoniniai trumpalaikio turto svyravimai dažniausiai yra finansuojami trumpalaikėmis paskolomis, o nuolatiniai elementai - ilgalaikėmis paskolomis arba nuosavu kapitalu. Papildomas finansavimas reikalingas ir tada, kai laikinai padidėja pardavimai. 

Ilgalaikio turto ir nuosavybės valdymas

Investicijos į ilgalaikį turtą - svarbus finansų vadovo darbo baras. Sėkmingi sprendimai labai padidina įmonės savininkų turto vertę, bet jei didelis projektas pasirodo besąs nesėkmingas, įmonė gali ir bankrutuoti.

Finansų valdymo sprendimai apima:

 • sprendimą dėl investicijų reikalingumo,
 • būsimų pinigų srautų planavimą,
 • rizikos įvertinimą.

Įmonės finansininkas turi nuolat analizuoti ilgalaikių investicijų galimybes, jų efektyvumą.  Pagrindinis finansininko uždavinys - įvertinti būsimus pinigų srautus ir parinkti tokį projektą, kuris užtikrins didžiausią naudą akcininkams ateityje:

Finansų valdymo reikšmė

Kiekvienas su finansais susijęs sprendimas turi trumpalaikes ar ilgalaikes pasekmes, todėl finansų valdymas yra svarbus sėkmingos įmonės veiklos veiksnys, o jo metu priimami sprendimai turi būti išmintingi.

Gera finansų analizė vadovams padeda daryti racionalius ir žinojimu pagrįstus pasirinkimus.

 
 
 
Verslo gidas
Eksporto gidas