> Verslo pradžia
> Veikla
> Rinkodara
Verslo pradžia Eksporto plėtra Leidimai verslui Pradedančiojo verslininko žinynas Verslo kreditavimo skaičiuoklė Apie galimybes piliečiams ir verslui ES SOLVIT tinklas
Sėkmės istorijos

„Tutotoons“ pirmus vaisius raško Lietuvoje

Įrankį, skirtą greitam ir paprastam žaidimų kūrimui, sukūrusi UAB „Edukacinės sistemos“ skina pirmuosius saldžius vaisius. Žaidimu, naudojant įrankį „Tutotoons“, paversta leidyklos „Alma Littera“ išleista Linos Žutautės knyga „Du paršeliai“. Žaidimas platinamas mobiliųjų programėlių parduotuvėse „Google Play“ ir „App Store“. Pastarojoje lietuvių kūrinys per kelias dienas pateko tarp populiariausių parsisiunčiamų programėlių.

 

Rinkodara

Rinkodara – tai viena svarbiausių verslo planavimo dalių, apimanti didelę dalį pelnui didinti skirto proceso ir pelningos ateities planavimą. Rinkodarą sudaro 3 pagrindinės dalys:

 • Rinkos analizė

 • Rinkodaros priemonių rinkinys

 • Pardavimų prognozė

Įkurdami įmonę Jūs stengsitės pelningai organizuoti jos veiklą, panaudodami prekių paskirstymą, kainą, rėmimą bei kitas rinkodaros priemones. Rinkodara – tai sugebėjimas:

 • Pateikti vartotojui paklausią prekę ar paslaugą

 • Teisingai nustatyti kainą

 • Tinkamai parinkti realizavimo kanalus

 • Organizuoti reklamą

Rinkos analizė

Norint sėkmingai dirbti rinkoje, kurioje vyksta visi sandoriai, prekių/paslaugų pirkimas – pardavimas, investavimas ir kt., reikia tą rinką pažinti. O tam, kad pažinti, ją reikia ištirti. Apibūdinant situaciją rinkoje svarbu nustatyti jos esamą būklę, kokie aplinkos veiksniai ją įtakoja, atlikti rinkos kitimo tendencijų ir potencialo analizę, panagrinėti ankstesnes tendencijas ir pardavimų prognozes keletui metų į priekį. Reikia išnagrinėti svarbiausius verslo aplinkos teisinius, politinius, vyriausybinio reguliavimo, technologinius, ekonominius, socialinius, kultūrinius ir net etninius veiksnius ir pateikti numatomas jų kitimo tendencijas, kurios gali būti svarbios siekiant numatytų tikslų.

Taip pat derėtų paanalizuoti, kaip naujo produkto atėjimas į rinką paveiks visos rinkos pardavimų apimtis, kainas, kaštus, pelną. Labai svarbu nustatyti, kokios ir kur yra potencialios duoto produkto rinkos. Vertinant paklausą rinkoje, reikia išsiaiškinti, kas yra pagrindiniai analogiškos produkcijos pirkėjai, koks jų pageidaujamas pirkti kiekis ir už kokią kainą, kada jie perka ir kaip atsiskaito, ar patenkinami vartotojų poreikiai ir ar tie vartotojai pasiryžę už tai mokėti. Atlikdami rinkos analizę, Jūs turite atsakyti į kelis esminius klausimus.

Kas yra jūsų vartotojai?

Ar tai visi asmenys nepriklausomai nuo lyties, amžiaus, pajamų, išsilavinimo, užsiėmimo, gyvenamosios vietos ar būdo. Ar pasirinkimą riboja tik asmeniniai žmonių poreikiai, pomėgiai, sveikatos būklė ir, žinoma, pasiūla.

Kas yra jūsų konkurentai?

Riziką kelia greta esantys konkurentai, galintys geriau patenkinti vieną ar kitą klientų poreikį. Siekiant sumažinti riziką, įmonė stengsis išlaikyti firmos gerą vardą ir stipriai įsitvirtinti vietinėje rinkoje. Kokius pranašumus turi jūsų prekė, paslauga:

 • Gali lengviau persiorientuoti i vartotojų poreikius ir pakeisti asortimentą;

 • Mažesnė kaina;

 • Galimybė operatyviai tiekti produkciją;

Konkurencijos analizė

Vienas svarbiausių įmonės veiklos veiksnių yra konkurencija. Vertinant konkurencinę situaciją būtina išsiaiškinti, kokius konkurentus jūsų įmonė turi, kokie yra jūsų pranašumai prieš konkurentų grupes, kaip juos efektyviausiai išnaudoti. Gal jūsų asortimentas siauras, tačiau prekės perkamos beveik kasdien ir maisto racione yra pagrindinės. Gal jūsų prekių kainos yra mažesnės nei kitose parduotuvėse. Gal jūsų personalas maloniai aptarnaudamas siekia sudaryti kuo geresnę pirkėjų nuomonę apie parduotuvę ir apie joje prekiaujamus gaminius. Gal labai gera jūsų parduotuvės vieta, patogus privažiavimas. Visus privalumus reikia panaudoti, o trūkumų išvengti.

Pirkėjų analizė

Gaminio paklausa priklauso nuo daugelio veiksnių: kainos, gyventojų pajamų dydžio, vartotojų poreikių, priemonių, veikiančių vartotojų sprendimus, galimybės pakeisti gaminį kitu, vartotojų tikslinių grupių ir kt.. Norint išsiaiškinti, ar įmonės gaminiai turės paklausą, reikia išanalizuoti jų paklausą įtakojančius veiksnius. Tai galima daryti, pavyzdžiui, remiantis apklausos duomenimis.(Norėdami sužinoti ar reikalinga tokia prekė ar paslauga, galite apklausti savo miestelio gyventojus).

Kainodara

Prieš pateikiant produktą rinkai labai svarbu apsispręsti dėl jo kainos. Paprastai kaina nustatoma atsižvelgiant į gaminio savikainą ir konkurentų jau taikomą kainos lygį.Toks požiūris leistų pritraukti daugiau pirkėjų ir užimti tam tikrą rinkos dalį. Bet kokiu atveju pardavimo kaina turi padengti visas išlaidas ir kartu uždirbti įmonei pelną. Todėl prieš nustatydama būsimas kainas įmonė turės įvertinti visas su prekių gamyba, pristatymu ir pardavimu susijusias sąnaudas.

Reklama

Besikuriančiai įmonei labai svarbu supažindinti ją supantį pasaulį, klientus bei konkurentus, kad rinkoje kuriasi nauja įmonė. Apsvarstykite kiek lėšų galėsite ir norėsite skirti reklamai, kur ją pateiksite. Reklama - bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis platinama informacija, susijusi su asmens komercine-ūkine, finansine ar profesine veikla, skatinanti įsigyti prekių ar naudotis paslaugomis, įskaitant nekilnojamojo turto įsigijimą, turtinių teisių ir įsipareigojimų perėmimą.

 

Pagrindinis reklamos tikslas

Gera reklama duoda nemažai naudos ir prekes parduodančiai ar paslaugas teikiančiai firmai, ir tų prekių bei paslaugų pirkėjams. Reklama praneša vartotojui apie prekės egzistavimą, atkreipia į ją potencialių vartotojų dėmesį. Be reklamos net labai gera prekė gali likti nepastebėta, nežinoma. Tik nedaugelis apie ją gali sužinoti be reklamos, iš draugų, pažįstamų ar atsitiktinai užklydę. Todėl daugelio įmonių veikla be reklamos yra neįmanoma. Bendras reklamos tiklas –didinti pardavimus.

Svarbiausi reklamos tikslai:

 • paklausos užtikrinimas;

 • informavimas apie konkrečios prekės egzistavimą, jos išskirtinumą;

 • informavimas apie teikiamas paslaugas;

 • informavimas apie atsiradusias naujas prekes;

 • supažindinimas su prekės ženklu;

 • naujų rinkos segmentų įvaldymas;

 • pardavimų dalies tam tikroje rinkoje didinimas;

 • teigiamų pirkėjo norų sužadinimas;

 • pagalba realizuojant prekes.

Reklamuodami prekę ar paslaugą paprastai siekiate informuoti, priminti ir įtikinti.

Reklamavimosi formos ir būdai

 • spaudos reklama;

 • spausdinta reklama;

 • audiovizualinė reklama;

 • parodos ir mugės;

 • reklaminiai suvenyrai;

 • pašto reklama;

 • lauko reklama;

 • ryšiai su visuomene;

 • kompiuterizuota reklama.

Vartotojų skatinimas

 • Nemokamas prekių pavyzdžių dalijimas. Dažniausiai tai daroma į rinką įvedant naujas prekes.

 • Prekių pavyzdžių pardavimas. Taip sudaromos palankios sąlygos išbandyti naują prekę.

 • Dovanos, premijos.

 • Konkursai, loterijos. Tai žaidimo elementų turinčios informavimo ir siūlomo formos.

 • Kuponai ( talonai ). Tai kontroliniai lapeliai, suteikiantys galimybę įsigyti prekę su nuolaida ar kitomis lengvatomis, ši priemonė naudinga, kai tam tikra prekė norima sudominti naujus pirkėjus.

 • Ypatinga kaina ( trumpalaikis prekės kainos sumažinimas ). Mažesnė didesnės pakuotės (didesnio prekių skaičiaus ) kaina.

Reikalavimai reklamai

Rašytiniam ir garsiniam reklamos tekstui taikomi Valstybinės kalbos įstatymo nustatyti reikalavimai (LR valstybinės kalbos įstatymas).

Reikalavimai reklamai taip pat apibrėžti LR Reklamos įstatyme.

Kam reikalingas prekės ženklas?

Prekių ženklai nuo seno buvo naudojami tam, kad pirkėjas, įsigijęs gaminį ir likęs juo patenkintas, kitą kartą ieškodamas, galėtų lengviau atpažinti to paties gamintojo produkciją. O šiais, kai rinkoje gausėja produktų, kurie labai panašūs savo funkcijomis,  prekės ženklo svarba sparčiai auga., Prekės ženklas vartotojui tampa viena iš svarbiausių prekių atpažinimo priemonių, o įmonei – konkurenciniu pranašumu. Juk geriausi prekių ženklai yra žinomesni, labiau trokštami, už juos sutinkama mokėti brangiau.

Prekės ženklas- kas tai?

Prekės ženklas – tai gamintojo (pardavėjo) įsipareigojimas pateikti vartotojui tam tikrą prekių savybių, privalumų ir net paslaugų rinkinį. Todėl sugebėjimas sukurti, išlaikyti, ginti, stiprinti prekės ženklo įvaizdį ir plėsti jo naudojimo ribas yra svarbiausia  savininko užduotis.

Koks prekės ženklas yra geras?

Prekės vardas yra pats svarbiausias prekės ženklo elementas Taigi prekės vardas turi būti priimtinas, lengvai ištariamas ir magiškas, nes jis patraukia pirkėjo dėmesį, paskatina jį pirkti.

Išskiriami tokie gero prekės ženklo simbolio požymiai:

 • originalus;
 • paprastas bei lengvai įsimenamas;
 • išsiskiriantis;
 • prasmingas.

Dažniausiai simboliai yra parenkami neatsitiktinai – jie išreiškia kompanijos prioritetus, savybes, kurias norima perteikti, o kartais ir nurodo prekės kilmę. Pavyzdžiui, automobilių gamintojo prekės simbolis keturi žiedai – tai keturios firmos, kurios susijungė į vieną bendrovę. O prekės vardas Audi – savininkas Horch, negalėdamas panaudoti savo vokiškos pavardės, ją išvertė į lotynų kalbą (lot. Audi – girdėti, klausyti).

Be vardų ir grafinių simbolių, spalva taip pat atlieka svarbų vaidmenį, žymint įvairias prekes ar jų grupes. Žmonės priima nesąmoningus sprendimus bet kurioje naujoje situacijoje ar dėl bet kokios naujos prekės per pirmąsias 90 sekundžių. 60 – 90 procentų žmonių vertinimo įtaką daro spalva. Sprendžiant dėl prekės ženklo, taip pat apie 90 procentų susidarytos nuomonės nulemia spalva.
Prekės ženklo spalva turi būti parinkta, siekiant ne tik išsiskirti iš konkurentų. Reikia, kad spalva atitiktų prekės pobūdį.

Kas gali įregistruoti prekės ženklą?

Prekės ženklą LR Patentų biure gali įregistruoti bet kuris fizinis arba juridinis asmuo ar  asmenų sąjunga (asociacija, susivienijimas, konsorciumas ir pan.), kuri turi teisę registruoti kolektyvinį ženklą. Tačiau perduodant (licencine sutartimi) ar parduodant kolektyvinį ženklą reikalingas visų asmenų, kurie yra kolektyvinį ženklą įregistravusio kolektyvo nariai, sutikimas.

Kaip vyksta prekės ženklo registracija?

Pareiškėjas ar jo atstovas, norintis įregistruoti ženklą, turi paduoti Valstybiniam patentų biurui paraišką. Vienam ženklui įregistruoti paduodama viena paraiška. Teisė į ženklą galios ne visoms bendrai, o tik toms prekėms ir (arba) paslaugoms, kurioms yra įregistruotas ženklas ir kurios nurodytos ženklo registracijos liudijime. Papildyti prekių ir (ar) paslaugų, kurioms žymėti įregistruotas ženklas, sąrašą ženklo savininkas gali tik padavęs naują paraišką.

Kokias teises turi prekės ženklo savininkas?

 Įregistruoto ženklo savininkas turi išimtinę teisę uždrausti kitiems asmenims be jo sutikimo komercinėje veikloje naudoti bet kokį žymenį, kuris yra tapatus įregistruotam ženklui tapačioms prekėms ir (ar) paslaugoms. Prekių ženklo savininkas turi teisę ginti savo teises, parduoti arba perleisti prekės ženklą.

Rinkodaros idėja - kas tai?

Rinkodaros idėja suprantama kaip tam tikra mintis, priemonė, veiksmas ar net koncepcija, kuri remiasi išskirtinumo pirkėjams paieška ir visų rinkodaros priemonių panaudojimu tam išskirtinumui įtvirtinti pirkėjo mintyse.

Rinkodaros idėja leidžia produktui/paslaugai įsitvirtinti pirkėjo sąmonėje ir turi būti pagrįsta faktais bei palaikoma visais įmonės veiksmais. Rinkodaros idėja turi būti tokia, kurios konkurentai nenorėtų arba negalėtų greitai pakartoti.

Idėjų šaltiniai

 • Vartotojai. Kartais naujos idėjos kyla išsamiai išanalizavus esamos prekės vartojimą, kai vartojimo metu prekę tobulina patys vartotojai. Vartotojų nusiskundimai atskleidžia prekės kokybės bei aptarnavimo tobulinimo kryptis.
 • Didmeninės ir mažmeninės prekybos darbuotojai. Jų katalogai, pardavimų sąrašai padeda apibūdinti naujos rinkos ypatybes. Tiesiogiai bendraudami su pirkėjais, jie gali pateikti pasiūlymų, kokia turėtų būti nauja prekė, kad patenkintų poreikius.
 • Įmonės darbuotojai.
 • Nepriklausomos rinkos tyrimų firmos bei mokslininkai.

Idėjų generavimo būdai

Visos gautos idėjos paprastai įvertinamos, atsižvelgiant į įmonės tikslus ir galimybes. Idėjų vertinimui gali būti naudojami tokie kriterijai: patrauklumas vartotojams, potenciali rinka, esami ir potencialūs konkurentai, gamybos galimybės (materialiniai, finansiniai ir darbo ištekliai) bei kiti.

Galimi idėjų generavimo būdai:

 1.  Pokalbiai su vartotojais. Interviu leidžia nustatyti žmogaus elgsenos perkant ar vartojant vieną ar kitą prekę priežastis bei pirkimo motyvus.
 2. Tikslinės grupės tyrimas. Į kokią nors neutralią vietą pakviečiama 8-12 asmenų grupė. Diskusijos dalyviai dažnai išaiškina savo požiūrio į prekę ir savo poelgių motyvus, kurių niekada neišreikštų formalioje aplinkoje. Diskutuojant kyla žymiai daugiau idėjų nei per atskirą interviu. Grupės diskusijos tinka labiau nei asmeninis interviu, kai tyrimo objektas yra prekė, vartojama bendraujant (pvz., gėrimai, cigaretės, sporto prekės).
 3. Vartojimo struktūros analizė (aiškinantis, kokių prekių vartotojai nupirko daugiausia) ar vartotojų pretenzijų analizė.
 4. Dar neišnaudotų rinkos nišų identifikavimas. Spraga rinkoje gali tapti įmonei palankia galimybe. Nustatant spragas padeda pozicionavimo (suvokimo) žemėlapiai. Sudarant pozicionavimo žemėlapius, labai nustatyti, ko vartotojas nori. Šie žemėlapiai sudaromi pagal svarbiausius vartotojo pasirinkimą lemiančius prekės parametrus.
 5. Gerai problemą išmanančių ekspertų grupės sudarymas.

Kaip pasirinkti?

Idėjų atrinkimo ir įvertinimo tikslas – kuo anksčiau atsisakyti neracionalių idėjų ir išvengti su jų tolesniu įgyvendinimu susijusių darbui imlių operacijų. Vertinama:

1. kiek idėja atitinka įmonės tikslus ir galimybes, kaip derinasi prie dabartinės ir planuojamosios įmonės veiklos.

Šiame etape būtina atsakyti į tokius klausimus:

 • Ar pakankamas tikslinės rinkos dydis?
 • Ar priimtina rinkos struktūra?
 • Ar vartotojų elgsena leidžia tikėtis prekės sėkmės rinkoje?
 • Kokią rinkos dalį užims prekė?

2. kaip idėjos atitinka įmonės tikslus, strategiją bei technines ir organizacines galimybes;

 • Ar turime finansinių išteklių?
 • Ar turime žmonių?
 • Ar turime priemonių?

3. kaip idėjos atitinka vartotojų poreikius.

Rinkodaros idėjos nauda

 • Geros rinkodaros idėjos pasirinkimas ir nuolatinis tobulinimas leidžia:
 • Įgyti konkurencinį pranašumą rinkoje
 • Gauti pelną
 • Didinti užimamą rinkos dalį
 • Kurti šiuolaikinės, novatoriškos įmonės įvaizdį
 • Pritraukti naujus vartotojus
 • Išplėsti prekių panaudojimo galimybes
 • Patenkinti skirtingus klientų poreikius
 • Didinti klientų lojalumą įmonei.

 
 
 
Verslo gidas
Eksporto gidas