> Verslo pradžia
> Veikla
> Verslo užbaigimas
Verslo pradžia Pradedančiojo verslininko žinynas Eksporto plėtra Verslo kreditavimo skaičiuoklė Apie galimybes piliečiams ir verslui ES SOLVIT tinklas
Sėkmės istorijos

Leidimą lauko kavinei gavo internetu

Prieš pat atšylant orams sujudo kavines, restoranus ir barus valdantys verslininkai – visiems reikės susitvarkyti dokumentus, gal savo staliukus vasarą galėtų išrikiuoti gatvėse. Norint gauti leidimus lauko kavinėms įrengti, verslininkams nėra būtina varstyti savivaldybių durų. Pateikti būtinus dokumentus savivaldybėms, norėdami gauti leidimus įrengti lauko kavines, verslininkai jau kurį laiką pratinasi ir internetu, rašo portalas www.lzinios.lt.  VšĮ „Versli Lietuva“ priklausančiame tinklapyje www.verslovartai.lt sutvarkyti šiuos formalumus verslininkai gali bet kuriuo patogiu laiku - net naktį ar savaitgalį. Tam reikia turėti elektroninį parašą.

Verslo užbaigimas

Verslo baigimo procedūros bei joms taikomi norminiai teisės aktai priklauso nuo pasirinktos verslo teisinės formos, t.y. ar nutraukiant veiklą ūkio subjektas veikė kaip fizinis ar kaip juridinis asmuo, ar verslo pabaiga vykdoma savo noru ar priverstinai, koks verslo pabaigos būdas pasirenkamas/yra privalomas, atsižvelgiant į verslo subjekto mokumą/nemokumą.

1. VERSLO LIKVIDAVIMAS

Įsiskolinimų neturinčiam verslo subjektui likvidavimas – tai ūkio subjekto aktyvų pavertimo grynaisiais pinigais, visų sąskaitų apmokėjimo ir likusių pinigų ar turto paskirstymo savininkams procesas. Finansinių sunkumų turintys ūkio subjektai turi du kelius: restruktūrizavimo ar bankroto.  

1. 1. Fizinio asmens verslo likvidavimas

Individuali veikla - fizinio asmens vykdoma savarankiška veikla, kuria versdamasis asmuo siekia gauti pajamų ar kitokios ekonominės naudos per tęstinį laikotarpį.

Individuali veikla pagal verslo liudijimą pasibaigia savaime, jei pagal jį veikiantis ir individualią veiklą vykdantis fizinis asmuo nesikreipia į Valstybinę mokesčių inspekciją dėl jo galiojimo pratęsimo. Kadangi verslo liudijimas išduodamas ribotam laikotarpiui ir  jis savo esme yra terminuoto galiojimo, taigi, veiklos pagal verslo liudijimą baigimas jokių specialių procedūrų nereikalauja. Verslo liudijimus galima pasitikrinti VMĮ internetinėje svetainėje VERSLO LIUDIJIMO DUOMENŲ TIKRINIMAS, įvedus verslo liudijimo numerį.

Nusprendus nutrauktiindividualią veiklą pagal pažymą, galima tai be apribojimų padaryti bet kuriuo metu, pateikus pranešimą apie veiklos nutraukimą mokesčių administratoriui nepriklausomai nuo asmens turimų kreditorių skaičiaus, įsipareigojimų jiems dydžio ir pan.. Apie veiklos nutraukimą reikia pranešti ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki veiklos nutraukimo. Nuolatinis Lietuvos gyventojas pateikia pranešimo Forma FR0792, nenuolatinis - Forma FR0224.  Dokumentus galima pateikti ir elektroniniu būdu per Elektroninę deklaravimo sistemą.

Fiziniai asmenys, veikdami pagal individualią veiklą, už veiklos rezultatus atsako visu savo turtu kaip neribotos civilinės atsakomybės ūkio subjektai. Jei veikla baigiama dėl nemokumo, teismo ar kita tvarka vykdytinais pripažinti jo įsipareigojimai priverstinai turi būti įvykdyti (ar atitinkamas nuostolių atlyginimas išieškotas) per antstolį, pvz., išieškant iš asmens asmeninio turto, nurašant lėšas iš jo sąskaitų ir pan.

1. 2. Juridinio asmens verslo nutraukimas

Juridinio asmens likvidavimas gali būti savanoriškas arba priverstinis.

Juridinių asmenų likvidavimą reglamentuojantys pagrindiniai teisės aktai:

Civilinis kodeksas;

Juridinių asmenų registro nuostatai;

Atskirų teisinių formų juridinių asmenų veiklą reglamentuojantys įstatymai:

Pagal Civilinį kodeksą, juridiniai asmenys baigia savo veiklą reorganizavimo (CK 2.96-2.103 straipsniai) arba likvidavimo (CK 2.106-2.113 straipsniai) būdu.

1.2.1. Reorganizavimas

Reorganizavimas – tai juridinio asmensveiklos nutraukimas,be likvidavimo procedūros keletą tos pačios teisinės formos juridinių asmenų jungiant ar reorganizuojamą juridinį asmenį skaidant.

Juridinių asmenų jungimo būdai:

  • Prijungimas – tai vieno ar daugiau juridinių asmenų prijungimas prie kito juridinio asmens.
  • Sujungimas – tai dviejų ar daugiau juridinių asmenų susivienijimas į naują juridinį asmenį.

Juridinių asmenų skaidymo būdai:

  • Išdalijimas – tai reorganizuojamo juridinio asmens teisių ir pareigų išdalijimas kitiems veikiantiems juridiniams asmenims.
  • Padalijimas – tai vieno reorganizuojamo juridinio asmens pagrindu įsteigimas dviejų ar daugiau juridinių asmenų, kuriems tam tikromis dalimis pereina reorganizuoto juridinio asmens teisės ir pareigos.

1.2.2. Likvidavimas

Įmonės likvidavimas yra tokia juridinio asmens veiklos baigtis, kai jo veikla nutrūksta, o teisės ir pareigos nepereina kitiems juridiniams asmenims (CK 2.106-2.113 straipsniai). Juridiniam asmeniui likviduoti paskiriamas likvidatorius.

Jei juridinis asmuo turi finansinių sunkumų ir nutraukdamas veiklą negali atsiskaityti su visais kreditoriais, tada vykdomas verslo restruktūrizavimas arba bankrotas.

 
 
 
Verslo gidas
Eksporto gidas