Apie-mus

Viešieji pirkimai

Šioje skiltyje rasite aktualią informaciją apie VšĮ „Versli Lietuva“ atliekamus prekių, paslaugų ir darbų pirkimus

Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės

Vykdomi viešieji pirkimai

Techninių specifikacijų projektai

Informacija apie sudarytas sutartis

Planuojami viešieji pirkimai

Viešieji aukcionai

Sutartys

Informacija apie pradedamą pirkimą, apie nustatytą laimėtoją, ketinamą sudaryti pirkimo sutartį ir apie sudarytą pirkimo sutartį