Apie-mus

Vizija, misija, vertybės

Vizija – tapti klientų ir partnerių pripažinta profesionaliausia verslą skatinančia organizacija Lietuvoje. 

Misija – padėti konkurencingiems verslams kurtis ir plėstis Lietuvoje, eksportuoti teikiant mokymų, konsultacijų ir verslo partnerių paieškos paslaugas, naudojant efektyvią organizacijos struktūrą ir partnerių tinklą.

Įstaigos veiklos tikslai:

  • tenkinti viešuosius interesus ir vykdyti visuomenei naudingą veiklą skatinant verslumą, didinant Lietuvos įmonių konkurencingumą bei padedant Lietuvos įmonėms įsitvirtinti tarptautinėse rinkose;
  • per Paslaugų ir gaminių bei statybos srities gaminių kontaktinį centrą gerinti verslo aplinką Lietuvoje teikiant informaciją, susijusią su paslaugoms ir gaminiams galiojančiomis techninėmis taisyklėmis bei užtikrinant galimybę elektroninėmis priemonėmis atlikti visas procedūras ir formalumus, reikalingus norint teikti paslaugas.

Įstaiga savo misiją įgyvendina ir siekia išsikeltų tikslų vadovaudamasi pagrindinėmis vertybėmis:

  • Mes sąžiningi ir patikimi – to paties tikimės iš savo klientų ir partnerių.
  • Mes tolerantiški ir nešališki.
  • Mes skaidriai ir atsakingai valdome organizacijos resursus.
  • Mes orientuojamės į rezultatą.
  • Mes nuolat mokomės ir tobulėjame.
  • Mes tikime ateitimi, „... dirbame, kad Lietuvai būtų geriau“.
  • Darbas mums teikia malonumą – mes darome tai, kuo tikime.