> Leidimų išdavimas elektroninėje erdvėje
Sėkmės istorijos

Kęstutis Gardžiulis  UAB „Etronika“ generalinis direktorius Kęstutis Gardžiulis UAB „Etronika“ generalinis direktorius

Paroda atvėrė duris į tarptautinius vandenis, sulaukėme didžiulio užsienio žiniasklaidos pripažinimo ir dėmesio

Leidimų išdavimas elektroninėje erdvėje

Straipsnio kuratoriai Versli Lietuva Atnaujinta: 2012-01-24
 

Projekto tikslas

Administracinių procedūrų, susijusių su valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų (toliau – institucijų) išduodamais leidimais, perkėlimo į elektroninę terpę projekto (toliau – Projektas) pagrindinis tikslas – veiksmingai panaudojant informacines ir ryšių technologijas, sukurti patogias, lengvai pasiekiamas ir naudingas elektronines administracines paslaugas dėl verslo, teikiamas valstybės ir savivaldybių institucijų.

Projektą sudaro 3 dalys:

  1. Valstybės institucijų teikiamų administracinių paslaugų verslui perkėlimas į elektroninę erdvę. Sąrašą rasite čia

  2. Savivaldybių institucijų teikiamų paslaugų verslui administracinių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę. Sąrašą rasite čia

  3. 90 elektroninių prašymo formų, kurias teikia verslo atstovai leidimas veiklai gauti, sukūrimas. Sąrašą rasite čia.

Projekto pagrindinės veiklos įgyvendinamos 2012-2013 metais Sukurtos elektroninės paslaugos bus perkeliamos į elektroninę erdvę etapais pagal sudarytą paslaugų perkėlimo į elektroninę erdvę grafiką.

Projekto rezultatai

Projekto įgyvendinimo metu bus sukurtos naudotojui patogios, lengvai pasiekiamos ir naudingos elektroninės administracinės paslaugos, teikiamos valstybės ir savivaldybių institucijų. Projekto metu numatoma parengti šiuos rezultatus:

  1. Į elektroninę erdvę bus perkeltos 20 (dvidešimt) valstybės institucijų teikiamų administracinių paslaugų;

  2. Bus sukurtos elektroninių prašymų formos preliminariai 90 (devyniasdešimčiai) valstybės institucijų teikiamų administracinių paslaugų;

  3. Į elektroninę erdvę (trijose pilotinėse savivaldybėse) bus perkeltos 22 (dvidešimt dvi) savivaldybių institucijų teikiamos administracinės paslaugos.

 

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų.