Patentai

Patentai - tai išimtinė teisė, suteikiama valstybės už išradimą, kuris yra naujas ir turi pramoninį pritaikomumą.Lietuvoje šias teises suteikia Valstybinis patentų biuras. Jis galioja nustatytą laikotarpį, paprastai 20 metų nuo patento paraiškos padavimo datos (toks terminas numatytas ir Lietuvoje), jeigu laiku sumokami nustatyti metų mokesčiai.

Savininkui jis suteikia išimtinę teisę užkirsti kelią ir neleisti kitiems gaminti, naudoti, siūlyti parduoti, parduoti ar importuoti produktą ar procesą, kurių pagrindas yra patentuotas išradimas. Patentas yra stiprus verslo įrankis, leidžiantis įmonėms įgyti išimtinę teisę išleisti naują produktą ar procesą į rinką, sukurti stiprią poziciją rinkoje ir gauti papildomas pajamas iš licencijavimo. Sudėtiniai gaminiai (pavyzdžiui, fotoaparatai, mobilieji telefonai arba automobiliai) gali apimti daug įvairiems savininkams priklausančių patentuotų išradimų.

Kodėl verta patentuoti savo išradimą?

 • Stipresnė padėtis rinkoje. Patentas suteikia teisę jo savininkui neleisti kitiems asmenims panaudoti patentuoto išradimo, sumažinti neapibrėžtumą, riziką ir nesąžiningą konkurenciją, kylančią dėl produktų imitavimo ir klastočių.
 • Didesnis pelnas ar investicijų susigrąžinimas. sukurtų išradimų patentinė apsauga gali padėti susigrąžinti padarytas investicijas į tyrimus ir plėtrą bei gauti papildomų pajamų.
 • Papildomos įplaukos iš licencijavimo ar patento perleidimo. Būdamas patento savininku jūs galite suteikti leidimą kitiems asmenis atlikti tam tikrus veiksmus, susijusius su išradimo panaudojimu, už vienkartinį mokestį ir (arba) už periodiškai mokamus autorinius atlyginimus.
 • Teigiamas Jūsų įmonės įvaizdis. partneriai, investuotojai, akcininkai ir vartotojai gali įmonei priklausančius patentus vertinti kaip aukštą Jūsų įmonės ekspertų, specialistų ir technologinių pajėgumų lygį. Tai gali pasitarnauti ieškant verslo partnerių, gerinant įmonės įvaizdį bei jos rinkos vertę.

Kas gali būti patentuojama?

Išradimas gali būti patentuojamas, jeigu jis:

 • Patentabilus. Patentų įstatymas nustato, kad išradimais nėra laikomi, todėl ir nepatentuojami: 1) atradimai, mokslo teorijos ir matematikos metodai; 2) gaminių išoriniai vaizdai; 3) žaidimų, intelektinės arba ūkinės veiklos planai, taisyklės ir būdai, taip pat kompiuterių programos; 4) informacijos teikimo būdai; 5) natūralioje aplinkoje esantis žmogaus kūnas ar jo elementas, įskaitant geno seką ar jos dalis.
 • Naujas. Išradimas yra naujas arba patobulintas, jeigu jis nežinomas technikos lygiu, t. y. išradimas nėra ankstesnio tam tikroje techninėje srityje egzistuojančio produkto ar proceso analogas ar jo dalis. išradimo paskelbimas moksliniame žurnale, jo pristatymas konferencijoje, jo naudojimas prekyboje ar patalpinimas įmonės kataloge yra laikomi veiksmais, kurie panaikina išradimo naujumą ir padaro jį nepatentabiliu.
 • Išradimo lygio. Išradimas yra laikomas turinčiu išradimo lygį (arba neakivaizdžiu) kai, atsižvelgiant į ankstesnį technikos lygį, išradimas nebus akivaizdus turinčiam kvalifikaciją atitinkamos technikos srities asmeniui. Keli pavyzdžiai, kas nėra laikoma naujais išradimais: nedideli matmenų pakeitimai; produkto padarymas portatyviu; detalių pakeitimas; medžiagų pakeitimas arba nedideli pakeitimai ekvivalentiška detale ar funkcija.
 • Pritaikomas pramonėje. Išradimas negali būti vien tik teorinis reiškinys – jis turi būti naudingas t.y, tai, ką galima pagaminti bei panaudoti, ir apima konkrečią sritį, pavyzdžiui, žemės ūkį, transportą ir pan. Kai kuriose šalyse vietoj „pramoninio pritaikomumo“ termino vartojamas taip vadinamas „naudingumo“ terminas.
 • Atskleistas. Pagal daugelio šalių nacionalinius įstatymus, pateikiant patento paraišką privaloma atskleisti išradimą pakankamai aiškiai ir išsamiai, kad išradimą galėtų atkurti asmuo, turintis konkrečios techninės srities, kurioje padarytas išradimas, kvalifikaciją. Kai kuriose šalyse reikalaujama, kad išradėjas atskleistų taip vadinamą išradimo „geriausią variantą“ tam, kad išradimas galėtų būti praktiškai panaudojamas.

Kaip gauti patentą?

Pagrindiniai žingsniai patentui gauti yra šie:

 1. Analogo paieška. Pirmiausia reikėtų įsitikinti, ar jau nėra pateikta paraiška dėl tokio pačio ar analogiško išradimo. Atlikusi ankstesnio tam tikros srities technikos lygio paiešką, įmonė gali sutaupyti lėšų ir neteikti patento paraiškos, jei tokia paieška parodys, kad yra ankstesnių analogų, kurie gali turėti įtakos išradimo patentavimui. Patentai ir patento paraiškos yra prieinami internete (nuorodos puslapio apačioje).
 2. Paraiškos parengimas. Lietuvoje patento paraišką sudaro:
  1) prašymas išduoti patentą, atitinkantis patentų paraiškų padavimo, ekspertizės ir patentų išdavimo taisyklėse nustatytus prašymo turinio reikalavimus;
  2) išradimo aprašymas;
  3) išradimo apibrėžtis, sudaryta iš vieno ar daugiau apibrėžties punktų;
  4) brėžiniai, jeigu jų reikia išradimo esmei paaiškinti ir jeigu jie nurodyti išradimo aprašyme;
  5) referatas;
  6) teisę paduoti patento paraišką patvirtinantis dokumentas (jeigu ją paduoda ne išradėjas) ir pareiškimas dėl išradimo autorystės;
  7) dokumentas, patvirtinantis biologinės medžiagos deponavimą (jeigu reikia);
  8) paprastos rašytinės formos įgaliojimas (jeigu reikia).
 3. Pateikti paraišką.

​Informacija ruošiama.

Patentas galioja tik tose šalyse, kuriose jis užregistruojamas, todėl vertą nepamiršti ir apie tarptautinį patentą.

Daugiau informacijos apie patentus rasite Lietuvos patentų biuro puslapyje.

Teisės aktai

Papildoma informacija

Kompetentingos institucijos