Verslo plėtra

Įmonių susijungimai ir įsigijimai

Pirkti veikiantį verslą yra mažiau rizikos ir nereikia laukti kol verslas „įsibėgės“, investicijos yra saugesnės. Tačiau perkant egzistuojantį verslą, svarbu jo nepervertinti bei įvertinti grėsmes. Suradimas tinkamo verslo pirkimui taip pat gali gerokai užtrukti.

 

Pagrindiniai verslo įsigijimo pranašumai

Pagrindiniai trūkumai

Verslo pradžios darbai jau padaryti, gauti finansavimą vystyti verslą būtų lengviau, produktai ar paslaugos, siūomos rinkai bus jau žinomos

Tikėtina, jog įmonės pirkimas pareikalaus didelių investicijų iš karto, įskaitant perkamo verslo kainą, samdomus ekspertus ir t.t.

Rinkodaros priemonės jau bus patikrintos ir veikiančios

Naujam savininkui gali nepavykti išvengti tam tikrų klaidų valdyme, gali prireikti užtikrinti papildomą finansavimą veiklai

Efektyvūs žmogiškieji resursai

Neaišku kaip esami klientai, partneriai, darbuotojai sureaguos į savininkų kaitą ir kiek tai gali įtakoti rezultatus 

Daugelis kitų pradžiai būdingų problemų jau greičiausiai bus išspręstos, surasti optimalųs sprendimai - galimo klaidos išvengtos

 

Įmonių sujungimai ir prijungimai

Prijungimas - tai vienos ar daugiau įmonių prijungimas prie kitos jau veikiančios įmonės, kuriai pereina visos reorganizuojamos prijungiamos įmonės teisės ir pareigos;

Sujungimas - tai dviejų ar daugiau įmonių susivienijimas į naują įmonę, kuriai pereina visos reorganizuotų įmonių teisės ir pareigos.

Juridinių asmenų jungime paprastai gali dalyvauti tik tos pačios teisinės formos juridiniai asmenys (pvz., UAB gali jungtis su UAB).

 

Daugiau informacijos apie verslo įsigijimą rasite Verlo turgaus skilyje