Verslo plėtra

Filialai, atstovybės

Kodėl verta steigti filialus ar atstovybes?

Verslo mastams didėjant, gali kilti poreikis įmonės veiklą plėsti ar struktūriškai skirstyti pagal teritoriją, atliekamas funkcijas ar specializaciją siekiant nustatyti optimaliausią veiklos vykdymo struktūrą.

Jeigu verslui palanku, kad įmonės padalinys turėtų teises santykinai savarankiškai priimti sprendimus ir sudaryti sandorius, galima steigti juridinio asmens filialą, atstovybę ar kitą (antrinę) juridinį asmenį, kuris būtų struktūriškai atribotas nuo pagrindinės įmonės.

Įmonės filialas ar atstovybė turės tokias teises, kokias suteiks juos įsteigusi įmonė, tačiau ne platesnes, nei leidžia įstatymai ir kiti teisės aktai.

Kuo skiriasi filialas nuo atstovybės?

  • Filialas. Įstatymai leidžia įmonės filialui suteikti visas teises, kurias turi įmonė, tačiau ne daugiau nei turi pati.
  • Atstovybė. Atstovybei teisės aktai suteikia baigtinį teisių sąrašą: atstovauti įmonės interesams ir juos ginti, sudaryti sandorius ir atlikti kitus veiksmus įmonės vardu, taip pat atitinkamomis sąlygomis vykdyti importo ir eksporto operacijas.

Ką reikia žinoti steigiant filialus ir atstovybes?

Steigiant filialus ar atstovybes užsienio valstybėje, derėtų žinoti, kad tokiu atveju, atsižvelgiant į tarptautinės privatinės teisės vyraujančius principus, steigimo procedūra veikiausiai bus vykdoma ir filialo ar atstovybės teisių apimtis nustatoma pagal valstybės, kurioje yra steigiama, teisę. Tai yra steigiant užsienio juridinio asmens (organizacijos) filialą ar atstovybę Lietuvoje, bus taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai, tačiau jei Lietuvos juridinis asmuo nuspręstų steigti filialą ar atstovybę užsienyje, reikėtų analizuoti valstybės, kurioje bus steigiamas (struktūrinis) padalinys, teisės aktų nustatytas taisykles.

Steigimo procedūra

Pati juridinio asmens filialo ar atstovybės steigimo procedūra nėra sudėtinga:

  1. įmonės valdymo organas (valdyba arba vadovas) priima sprendimą steigti filialą ar atstovybę;
  2. parengiami filialo ar atstovybės nuostatai, kuriuose, be kita ko, nustatoma filialo ar atstovybės kompetencija;
  3. nuostatai kartu su kitais papildomais dokumentais pateikiami tvirtinti notarui;
  4. notaro patvirtinti dokumentai registruojami Juridinių asmenų registre.