Gaminiai

Gaminių kategorijos

Laisvas prekių ir paslaugų judėjimas yra vienas iš pagrindinių Europos Sąjungos principų, kuris naudingas įmonėms ir vartotojams, atveriant rinkas ir skatinant valstybių narių tarpusavio prekybą. Šioje skiltyje rasite informaciją apie gaminiams taikomas technines taisykles.