Gaminiams taikomi nacionaliniai teisės aktai


APLINKOS MINISTERIJA

ENERGETIKOS MINISTERIJA

FINANSŲ MINISTERIJA

KULTŪROS MINISTERIJA

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJA

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA

ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA


Bendrieji gaminių saugos reikalavimaiAPLINKOS MINISTERIJA

Nacionaliniai teisės aktai

Kompetentingos institucijos

Priežiūrą atliekančios institucijos


ENERGETIKOS MINISTERIJA

Nacionaliniai teisės aktai

Kompetentingos institucijos

Priežiūrą atliekančios institucijos


FINANSŲ MINISTERIJA

Nacionaliniai teisės aktai

Kompetentingos institucijos

Priežiūrą atliekančios institucijos


KULTŪROS MINISTERIJA

Nacionaliniai teisės aktai

Kompetentingos institucijos

Priežiūrą atliekančios institucijos


SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJA

Nacionaliniai teisės aktai

Kompetentingos institucijos

Už techninės taisyklės įgyvendinimo priežiūrą atsakingos institucijos


SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA

Nacionaliniai teisės aktai

Kompetentingos institucijos

Priežiūrą atliekančios institucijos


VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA

Nacionaliniai teisės aktai

Kompetentingos institucijos

Už techninės taisyklės įgyvendinimo priežiūrą atsakingos institucijos


ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA

Nacionaliniai teisės aktai

Kompetentingos institucijos

Priežiūrą atliekančios institucijos


Išankstiniai leidimai, taikomi gaminiams