Gaminių standartai

Standartizacija – veikla, skirta tam tikroje srityje (pramonės, transporto, žemės ūkio ir kt.) įvesti optimalią tvarką nustatant bendrąsias nuostatas, kurios gali būti visuotinai ir daug kartų panaudotos esamiems ir galimiems uždaviniams spręsti.

Standartas – sutarimu parengtas ir pripažintos standartizacijos institucijos priimtas dokumentas, kuris nustato bendram ir daugkartiniam naudojimui tinkančias taisykles, bendruosius principus ar charakteristikas ir yra skirtas įvesti optimalią tvarką tam tikroje srityje.

Kam reikalingi standartai?

  • apsaugoti žmonių bei gyvūnų sveikatą, gyvybę, aplinką, materialines gėrybes, vartotojų interesus ir užtikrinti jų saugą;
  • sudaryti sąlygas laisvam prekių ir paslaugų judėjimui;
  • gerinti produktų ir paslaugų kokybę, siekiant jų konkurencingumo vidaus ir užsienio rinkose;
  • atstovauti nacionalinės ekonomikos interesams tarptautinėje ir Europos standartizacijoje;
  • sudaryti sąlygas efektyviam valstybės išteklių naudojimui ir taupymui.

Naudingos nuorodos

Kompetentingos institucijos