Intelektinės nuosavybės apsauga

Intelektinė nuosavybė apima teises, susijusias su: literatūros, meno ir mokslo kūriniais, vaidybine artistų veikla, fonogramų įrašais, radijo ir televizijos laidomis, visų žmogaus veiklos sričių išradimais, moksliniais atradimais, pramoniniais pavyzdžiais (dizainu), prekių ir paslaugų ženklais, bendrovių vardais ir kitais komerciniais žymenimis, kitas panašaus pobūdžio teises.

Tinkama intelektinės nuosavybės apsauga ir jos įgyvendinimas – būtina sąlyga intelektinės nuosavybės kūrybiniams procesams skatinti. Neužtikrinus deramo intelektinės nuosavybės apsaugos lygio sunku tikėtis individų ir ūkio subjektų iniciatyvos investicijų ir verslo sektoriuose, glaudžiai susijusiuose su intelektine nuosavybe.

Bendrovės gali apsaugoti savo intelektinę nuosavybę:

  • pramoninės nuosavybės teisėmis (patentais, naudingaisiais modeliais, dizainu, prekių ženklais, augalų veislių teisine apsauga ir geografinėmis nuorodomis), kurios turi būti registruotos kiekvienoje ES valstybėje;
  • autorių teisėmis, kuriomis saugomi originalūs literatūros ir meno kūriniai, muzika, televizijos laidos, programinė įranga, duomenų bazės, reklamos ir multimedijos kūriniai, ir kurios autoriui priklauso automatiškai - jų nereikia oficialiai įregistruoti;
  • verslo strategijomis - pavyzdžiui, verslo paslaptys, konfidencialumo susitarimai arba greitos gamybos strategijos.

Teisės aktai

Papildoma informacija