Kontaktinis centras

Reglamentuojamų profesijų, kurių kvalifikacijos gali būti patikrintos iš anksto teikiant paslaugas, sąrašas

Jeigu paslaugos teikiamos pirmą kartą, kai reglamentuojama profesija susijusi su visuomenės sveikata ar sauga ir nėra automatiškai pripažįstama pagal Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo Nr. X-1478 pakeitimo įstatymo Nr. XII-2233  (TAR, 2016-01-06, Nr. 361)  III dalies II, III, IV skyrius, kompetentinga institucija gali patikrinti paslaugos teikėjo profesinę kvalifikaciją, iki jam pradedant teikti paslaugas. Toks išankstinis patikrinimas reikalingas tik tada, kai jo tikslas – išvengti galimos didelės žalos paslaugos gavėjo sveikatai ar saugai dėl paslaugos teikėjo profesinės kvalifikacijos trūkumo. Patikrinimo mastas negali būti didesnis, negu būtina pirmiau nurodytam tikslui pasiekti. 

 1. Biomedicinos technologas (biomedical technician);

 2. Burnos higienistas (dental hygienist);

 3. Dantų technikas (dental technician);

 4. Dietistas (dietician);

 5. Ergoterapeutas (Occupation therapist);

 6. Gydytojo odontologo padėjėjas (dental assistant);

 7. Kineziterapeutas (physiotherapist);

 8. Masažuotojas (masseur);

 9. Vaistininko padėjėjas (pharmatechnician);

 10. Veterinarijos felčeris (veterinary assistant).

Automatinio profesinės kvalifikacijos pripažinimo principas – principas, kai profesinė kvalifikacija automatiškai pripažįstama asmeniui, turinčiam nustatytus būtiniausius rengimo reikalavimus atitinkantį išsilavinimą, garantuojantį reikiamą kvalifikaciją.

Reglamentuojamos profesijos, kurioms taikomas išankstinis patikrinimas, kai neatitinka minimalių automatinio profesinio kvalifikacijos pripažinimo principo reikalavimų:

 1. Akušeris (midwife);

 2. Bendrosios praktikos slaugytojas (nurse);

 3. Medicinos gydytojas (medical physician);

 4. Gydytojas odontologas (dentist);

 5. Vaistininkas (pharmacist)

 6. Veterinarijos gydytojas (veterinary surgeon).Živilė Baušienė

Projektų vadovė