Kontaktinis centras

Teisės aktų pakeitimai

LR Aplinkos ministro 2017 m. lapkričio 20 d. Nr. D1-943 įsakymas dėl LR Aplinkos ministro 2013 m. gegužės 24 d. įsakymo Nr. D1-389 "Dėl priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos gaisrinių tyrimų centro paskyrimo atlikti trečiųjų šalių užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumą" pakeitimo (įsigalioja nuo 2017-11-21) 

LR Statybos įstatymo Nr. I-1240 6, 24 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymas (įsigalioja nuo 2018-05-01)

LR Aplinkos ministro 2017 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. D1-894 "Dėl Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2013 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo  Nr.D1-631 "Dėl Valstybinės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centro paskyrimo atitinkamoms statybos produktų sritims rengti ir išduoti nacionalinius techninius vertinimus ir Europos techninius vertinimus" pakeitimo

LR Aplinkos minstro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. D1-754 "Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 "Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas" patvirtinimo" pakeitimo. (įsigalioja 2017-09-20).

LR Aplinkos ministro 2013 m. gegužės 24 d. įsakymo Nr. D1-389 "Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Gaisrinių tyrimų centro paskyrimo atlikti trečiųjų šalių užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumą" pakeitimo.

LR Aplinkos ministro įsakymas "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.03.01:2016 "Statybiniai tyrimai. Statinio avarija" patvirtinimo" pakeitimo (įsigalioja 2017.04.20)

Paskelbtas naujas darniųjų standartų sąrašas (įsigalioja 2017.02.25)

Paskelbtas naujas Reglamentuojamų statybos produktų sąrašas (įsigalioja 2017.02.10)

LR Aplinkos ministro įsakymas "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.20.01:2017 "Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas" patvirtinimo" (įsigalioja 2017.01.01)

LR Aplinkos ministro įsakymas "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 "Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal netaisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas" patvirtinimo" (įsigalioja 2017.01.01)

LR Aplinkos ministro įsakymas "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 "Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra" patvirtinimo" (įsigalioja 2017-01-01)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002m. vasario 26d. nutarimo Nr. 280 "Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo įgyvendinimo" pakeitimo" (įsigalioja 2016-12-02)  

LR Aplinkos ministro įsakymas "Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 "Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas" patvirtinimo" (įsigalioja 2017-01-01)

LR Aplinkos ministro įsakymas "Dėl viešosios įstaigos Energetikų mokymo centro statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programos" patvirtinimo" (įsigalioja 2017-08-30)

LR Aplinkos ministro įsakymas "Dėl LR Aplinkos ministro 2013 m. gegužės 21d. įsakymo Nr. D1-370 "Dėl Valstybinės įmonės statybos produkcijos sertifikavimo centro paskyrimo atlikti trečiųjų šalių užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumą" pakeitimo" (įsigalioja 2016-11-26)

LR Aplinkos ministro įsakymas "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 "Statinių klasifikavimas" patvirtinimo" (įsigalioja 2017-01-01)

LR Aplinkos ministro įsakymas "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija" patvirtinimo" (įsigalioja 2017-01-01)

LR Aplinkos ministro įsakymas "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" patvirtinimo" (įsigalioja 2016-11-12 (šis įsakymas, išskyrus 2 punktą, įsigalioja 2017m. sausio 1d.)).

LR Aplinkos ministro įsakymas "Dėl Lietuvos informatikos, ryšių ir elektronikos bendrijos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programos tvirtinimo" pakeitimo (galioja nuo 2016.11.11)

Įsigaliojo LR Aplinkos ministro įsakymas "Dėl techninio vertinimo įstaigų atitikties nustatytiems reikalavimams įvertinimo komisijos personalinės sudėties ir jos darbo reglamento patvirtinimo" (galioja nuo 2016.11.08)

Pakeistas statybos techninis reglamentas STR 1.06.03:2002 "Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė" (pakeisti punktai 84 ir 86, galioja nuo 2016.10.26) 

Pradėjo galioti statybos techninis reglamentas STR 1.01.02:2016 "Normatyviniai statybos techniniai dokumentai" (nuo 2016.10.12)

 

Atnaujinta 2017-11-21Saulius Oželis

Vyr. projektų vadovas