Kontaktinis centras

Teisės aktai / Naudinga informacija

2017.06.14 vyko internetinis seminaras tema "Inovatyvių statybos produktų pateikimas į rinką. Techniniai vertinimai". Įrašą galite peržiūrėti čia.

LR Aplinkos ministro 2013 m. gegužės 24 d. įsakymo Nr. D1-389 "Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Gaisrinių tyrimų centro paskyrimo atlikti trečiųjų šalių užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumą" pakeitimo.

LR Aplinkos ministro įsakymas "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.03.01:2016 "Statybiniai tyrimai. Statinio avarija" patvirtinimo" pakeitimo (įsigalioja 2017.04.20)

Paskelbtas naujas darniųjų standartų sąrašas (įsigalioja 2017.02.25)

Paskelbtas naujas Reglamentuojamų statybos produktų sąrašas (įsigalioja 2017.02.10)

Ūkio būdu statant iki 300 kv.m namą - statybos techninė priežiūra nebeprivaloma.

LR Aplinkos ministro įsakymas "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.20.01:2017 "Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas" patvirtinimo" (įsigalioja 2017.01.01)

LR Aplinkos ministro įsakymas "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 "Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal netaisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas" patvirtinimo" (įsigalioja 2017.01.01)

LR Aplinkos ministro įsakymas "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 "Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra" patvirtinimo" (įsigalioja 2017-01-01)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002m. vasario 26d. nutarimo Nr. 280 "Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo įgyvendinimo" pakeitimo" (įsigalioja 2016-12-02)  

LR Aplinkos ministro įsakymas "Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 "Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas" patvirtinimo" (įsigalioja 2017-01-01)

LR Aplinkos ministro įsakymas "Dėl viešosios įstaigos Energetikų mokymo centro statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programos" patvirtinimo" (įsigalioja 2016-12-01)

LR Aplinkos ministro įsakymas "Dėl LR Aplinkos ministro 2013 m. gegužės 21d. įsakymo Nr. D1-370 "Dėl Valstybinės įmonės statybos produkcijos sertifikavimo centro paskyrimo atlikti trečiųjų šalių užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumą" pakeitimo" (įsigalioja 2016-11-26)

LR Aplinkos ministro įsakymas "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 "Statinių klasifikavimas" patvirtinimo" (įsigalioja 2017-01-01)

LR Aplinkos ministro įsakymas "Dėl LR Aplinkos ministro 2012 m. spalio 11d. įsakymo Nr. D1-821 "Dėl Lietuvos statybos inžinierių sąjungos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programų tvirtinimo" pakeitimo" (įsigalioja 2016-11-11)

LR Aplinkos ministro įsakymas "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija" patvirtinimo" (įsigalioja 2017-01-01)

LR Aplinkos ministro įsakymas "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" patvirtinimo" (įsigalioja 2016-11-12 (šis įsakymas, išskyrus 2 punktą, įsigalioja 2017m. sausio 1d.)).

LR Aplinkos ministro įsakymas "Dėl Lietuvos informatikos, ryšių ir elektronikos bendrijos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programos tvirtinimo" pakeitimo (galioja nuo 2016.11.11)

Įsigaliojo LR Aplinkos ministro įsakymas "Dėl techninio vertinimo įstaigų atitikties nustatytiems reikalavimams įvertinimo komisijos personalinės sudėties ir jos darbo reglamento patvirtinimo" (galioja nuo 2016.11.08)

Pakeistas statybos techninis reglamentas STR 1.06.03:2002 "Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė" (pakeisti punktai 84 ir 86, galioja nuo 2016.10.26) 

Pradėjo galioti statybos techninis reglamentas STR 1.01.02:2016 "Normatyviniai statybos techniniai dokumentai" (nuo 2016.10.11)

Keisis statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų atestavimo tvarka

Vis dažniau klausiama, kas gali vykdyti statinio statybos techninę priežiūrą

Tik atestuotos įmonės turi teisę atlikti ypatingo statinio statybos darbus

Keičiasi statybos produktų tiekimo rinkai reikalavimai (nuo 2016.03.15)

Pradeda veikti Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinė sistema

Ypatingi ir neypatingi statiniai - požymiai ir statybos ypatumai

Namo statyba - rangos ar ūkio būdu?

Ką svarbu žinoti planuojant statyti gyvenamąjį namą ūkio būdu?Saulius Oželis

Vyr. projektų vadovas