Naujienos

Atnaujinta savivaldybių duomenų bazė (SDB)

Regionai pastaruoju metu yra politikos formuotojų, verslo asociacijų, daugelio institucijų dėmesio centre. Visi siekia suaktyvinti verslumą, spręsti užimtumo regionuose problemas, sudaryti palankias sąlygas verslo plėtrai atokiau nuo didžiųjų centrų nutolusiuose miestuose ir gyvenvietėse.

Efektyviems sprendimams priimti reikia analizės, situacijos vertinimo, o tai padaryti padės „Verslios Lietuvos“ analitikų sukurta ir šiuo metu atnaujinta Savivaldybių Duomenų bazė. Ją lengva pasiekti “Verslios Lietuvos” tinklapyje http://www.verslilietuva.lt/lt/analitika-3/regionai.

Duomenų bazėje sukaupti duomenys iš kelių šaltinių: Statistikos departamento, VMI, Registrų Centro, „Verslios Lietuvos“. Atskirose institucijose esantys duomenys sukaupti vienoje vietoje ir patogiu formatu atskleidžia 2010 – 2017 m. dinamiką.

SDB sudaro ne tik statistiniai duomenys, ji papildyta „Verslios Lietuvos“ analitikų atliekamais skaičiavimais: tarptautinė emigracija savivaldybių lygiu, veikiančios MVĮ, tenkančios 1000 gyventojų, 12 mėn. +1 dieną išgyvenę jauni verslai. Tai svarbus rodiklis, kurį stebi ir analizuoja „Versli Lietuva“, nes naujai įkurto verslo išgyvenamumas yra svarbus parametras, analizuojant verslo aplinką, teikiamas verslo paramos priemones, jaunųjų verslininkų kompetencijų auginimo priemones ir jų efektyvumą, poveikį rinkai.

Baze lengva ir paranku naudotis, nes galima filtruoti ir pasirinkti jus dominančią savivaldybę, galima lyginti vienu metu pasirinktas dvi savivaldybes, tuo pačiu matant ir duomenis šalies mastu. Vartotojų patogumui duomenys vaizduojami grafiškai, o tai savo ruožtu gali palengvinti bendrą konkrečios savivaldybės verslo situacijos pristatymą suinteresuotoms šalims. Žemiau pavyzdys, kiek yra veikiančių MVĮ Vilniaus m. ir koks palyginimas su Lietuvos bendrais skaičiais.

Neabejojame, kad SDB bus dar vienas naudingas įrankis, vertinant ir analizuojant situaciją regionuose, o vietos savivaldos žmonėms – galimybė matyti bendrą verslumo situaciją savo mieste bei rajone ir atitinkamai konstruoti tokias verslumo skatinimo priemones, kurios darytų realų poveikį, įgalinant verslą kuriančius žmones veikti sėkmingai, stiprinti ekonominį savo aplinkos pagrindą.

Vadimas Ivanovas

Vyriausiasis analitikas