Naujienos

„Eksporto diagnostika“ – nauja paslauga Lietuvos eksportuotojų sėkmei užsienio rinkose

Kiekviename verslo plėtros etape įmonės vadovai susiduria su iššūkiais, siekdami užtikrinti spartų ir efektyvų verslo judėjimą strateginio tikslo link. Nauja „Verslios Lietuvos“ eksporto komandos paslauga diagnozuoti įmonės pasirengimo eksportui brandą gali atsakyti į dažnai įmonių vadovams kylančius klausimus.

Pasiekusios brandą Lietuvos rinkoje, įmonės aktyviai ieško bei vertina galimybes padaryti proveržį kitų šalių rinkose. Ar visos įmonės atlieka būtinus namų darbus? Ar pasirenka patį efektyviausią kelią?  Ar rinkos pasirinkimas, prekių ar paslaugų paruošimas užsienio klietams bei vartotojams atliktas tiksliai ir iki galo?

Šie ir daugelis kitų klausimų kyla verslui. „Verslios Lietuvos“ eksporto projektų vadovų komanda įvertino poreikį ir po intensyvių mokymų bei darbo Lietuvos eksportuotojams yra pasiruošę teikti naują paslaugą – Eksporto diagnostiką. Tai metodinis ir ilgalaike verslo praktika paremtas įmonių konsultavimas, nuosekliai einant per kelis etapus: proceso valdymą, rinkos pasirinkimo analizę, prekių paruošimo eksportui ypatumus, eksporto rinkodaros žingsnius, įmonės ar prekės ženklo komunikacijos pagrindus.

Pagrindinės naudos, kurias gali gauti įmonė, dirbdama su „Verslios Lietuvos“ sertifikuotais eksporto konsultantais:

  • Įvertinti įmonės eksporto procesai ir palyginti su kitomis efektyviai veikiančiomis kompanijomis
  • Teorinių žinių pagalba padidintas eksporto efektyvumas ir apimtis
  • Nustatytos eksporto procesų tobulintinos vietos ir įmonės brandos lygis
  • Suteiktos žinios, įrankiai ir priemonės nustatytiems trūkumams šalinti
  • Įmonė gali būti nukreipta į Verslo Konsultantų Tinklą dėl tolimesnių eksporto procesų tobulinimo

 

Mūsų komanda jūsų paslaugoms. Drauge analizuodami, dalindamiesi išmoktomis pamokomis, perimdami kolegų gerąsias praktikas galime pasiekti efektyvesnio ir spartesnio eksporto ir verslo plėtros.

Mantas Zamžickas

Verslo plėtros komandos vadovas