Naujienos

SprintVilnius.jpg

Ko reikia, kad socialinis verslas augtų?

Socialinis verslas Lietuvoje įgauna pagreitį. LR Ūkio Ministerijos patvirtinta socialinio verslo koncepcija ir veiksmų planas suteikia vystymosi gaires, Lietuvos kaimo plėtros programos pagalba socialinio verslo modelis plinta į regionus, o socialinio verslo iniciatyvų skaičius auga. Tačiau, ko reikia, kad socialinis verslas įgautų pagreitį ir išvystytų tvarius verslo modelius, kurie padės įveikti socialinius valstybės iššūkius? Labai konkrečiai, kokia yra esama situacija ir skatinimo priemonių poreikis Lietuvoje ir siekta išsiaiškinti kovo 14 dieną LR Ūkio Ministerijos viceministrės Rugilės Andziukevičiūtės-Buzės inicijuotuose „Mano Guru“ pusryčiuose  su socialinio verslo atstovais.

Socialiniai verslininkai dalijosi savo patirtimi ir iššūkiais - nuo poreikio didinti visuomenės jautrumą socialinėms problemoms iki produktų pardavimų įgūdžių socialiniame versle trūkumo. Socialinį verslą kurti Lietuvoje šiandien motyvuoja pilietiškumas - noras prisidėti prie visuomenės gerovės kūrimo ir galiausiai didžiuotis savo šalies pasiekimais inovatyviai pasitinkant valstybės iššūkius su socialinio verslo modeliu.

Susitikimo, kuriame dalyvavo daugiau nei 20 socialinio verslo atstovų, metu pabrėžta, jog socialinio verslo plėtrai trukdo aiškesnių socialinio verslo kriterijų, grįstų pamatuojamu socialiniu poveikiu, ir atitinkamos teisinės bazės trūkumas. Tuo tikslu, Ūkio ministerija inicijuoja socialinio verslo įstatymo parengimą, kuris atstatys šiuo metu iškreiptą situaciją Lietuvoje, kai socialinės įmonės yra prilyginamos socialiniam verslui. Socialinių įmonių įstatyme įteisintas tik socialinio verslo užimtumo modelis, kai socialinės įmonės statusą turinčios įmonės įdarbina tikslinėms grupėms priklausančius asmenis, praradusius profesinį ir bendrąjį darbingumą, ekonomiškai neaktyvius, negalinčius lygiomis sąlygomis konkuruoti darbo rinkoje. Šioms įmonėms teikiama valstybės pagalba. Taip kiti socialinio verslo modeliai lieka neįteisinti ir neplėtojami, o valstybės pagalba teikiama tik vienam iš galimų socialinio verslo modelių.

Norima skatinti atsiradimą tokių pavyzdžių, kaip Caritas žvakės ar Mano Guru salotų baras, kurie siekia ne tik įdarbinti socialinės atskirties žmonių grupes, bet ir investuoti į jų socialinių įgūdžių vystymą, kaip pagrindinę organizacijos misiją. Tam, jog pirmenybę visuomenės gerovei teikiantis socialinis verslas augtų, reikia ne tik finansinės paramos verslo pradžiai, bet ir ilgalaikės ekspertų pagalbos verslumo įgūdžių vystymui.

Todėl Ūkio Ministerijos taip pat planuoja įgyvendinti ir kitas socialinio verslo skatinimo priemones. Šiame procese siekiama suburti socialinio verslo interesą turinčias institucijas (LR Socialinės apsaugos ir darbo Ministerija ir LR Žemės ūkio ministerija) ir organizacijas tarpinstituciniam bendradarbiavimui, bei palaikyti verslo atstovų iniciatyvą įsteigti socialinio verslo asociaciją, siekiant efektyvesnio vieningos nuomonės komunikavimo.

 

Neringa Stroputė

Projektų vadovė