Naujienos

Lietuvos verslininkus į užsienio rinkas ves „Eksporto gidas“

Lietuvoje pradeda veikti naujas įrankis verslininkams, ieškantiems eksporto rinkų ar kontaktų užsienio šalyse – platforma „Eksporto gidas“. „Vieno langelio“ principu pagrįsta sistema talpina informaciją, kurios gali prireikti žengiant į užsienio rinkas.

„Esame tikri, kad ši platforma taps įrankiu, padedančiu Lietuvos įmonėms greičiau, lengviau ir efektyviau užkariauti naujas rinkas, rasti patikimus eksporto partnerius. Pagrindinis naujosios sistemos privalumas – informacija pateikiama vienoje vietoje. Didžiąją jos dalį buvo galima rasti ir anksčiau, bet tam tekdavo peržiūrėti kelių verslo skatinimu užsiimančių įstaigų, asociacijų interneto svetaines. Dabar informaciją bus galima rasti greičiau ir paprasčiau“, – sako VšĮ „Versli Lietuva“ generalinė direktorė Daina Kleponė.

Anot D. Kleponės, sukurti šią platformą paskatino verslininkų išsakytas poreikis, kad Lietuvoje nėra susistemintos aktualios informacijos eksportuotojams.

VšĮ „Versli Lietuva“ atlikto Lietuvos tikslinių rinkų tyrimo metu bei fokus grupėse su Lietuvos verslo atstovais buvo aiškinamasi, kokios eksporto rinkos aktualiausios, kokie trukdžiai kyla įmonėms žengiant į jas. „Vienu iš pagrindinių iššūkių verslininkai įvardijo informacijos apie tikslines rinkas trūkumą bei jos išskaidymą. Įmonių atstovai akcentavo, kad nors informacijos ir yra, tačiau ji pasklidusi po įvairius komunikacijos kanalus, nėra sisteminga, tad tenka praleisti daug laiko ieškant nei analizuojant informaciją, kurios reikia priimant sprendimus ar planuojant įmonės plėtrą. Ne vieno verslininko siūlymuose nuskambėjo mintis sukurti „vieno langelio“ principu veikiančią platformą, kurioje būtų pateikiama susisteminta reikalinga informacija“, – teigia D. Kleponė.

Kuriant platformą, VšĮ „Versli Lietuva“ atstovai pasinaudojo sėkminga užsienio šalių patirtimi: buvo atliktas „vieno langelio“ principu veikiančių informacinių sistemų gerosios praktikos užsienyje tyrimas bei prekybą skatinančių organizacijų apklausa. Jų patirtis bei sukauptos žinios pasitarnavo kuriant „Eksporto gidą“ Lietuvoje.

Taip pat vadovautasi pagrindiniu kriterijumi – vartotojo patogumas. Tad informacija pateikiama per tikslinių eksporto rinkų prizmę, šabloniškai (skirtingose rinkose atkartojami tie patys informacijos blokai), kad naudotis platforma būtų ne tik naudinga, bet  ir patogu bei paprasta.

Už informacijos surinkimą ir pateikimą šioje „vieno langelio“ principu veikiančioje informacinėje sistemoje atsakinga VšĮ „Versli Lietuva. Didžioji dalis informacijos surinkta per Lietuvos Respublikos ambasadas ir ji bus atnaujinama bei pildoma kiekvieną ketvirtį. Planuojama taip surinkti daugiau kaip 60 proc. visos aktualios informacijos.  Kitą jos dalį surinks VšĮ „Versli Lietuva“ darbuotojai, atsakingi už konkrečias tikslines eksporto rinkas.

VšĮ „Versli Lietuva“ projektą įgyvendina kartu su partneriais – LR ūkio ministerija, LR užsienio reikalų ministerija, Lietuvos pramonininkų konfederacija, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija, regioniniais prekybos ir pramonės rūmais, asociacija INFOBALT, Lietuvos maisto eksportuotojų asociacija (LITMEA),  Global Lithuanian Leaders, Lietuvos verslo ir paramos agentūra, Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra, Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmais Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Norvegijos – Lietuvos prekybos rūmais.

Platformą „Eksporto gidas“ galima rasti: eksportogidas.lt

Martynas Prievelis

Projektų vadovas