Dažniausiai užduodami klausimai

Patalpų paskirti maitinimo įstaigai

Noriu paklausti ar būtinos maitinimo paskirties patalpos kavinei, kurios modelis analogiškas Coffee Inn. Patalpose parduodama tik kava ir jau paruošti užkandžiai (gamyba ten nevyktų).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 40 str. 1 d. 1p. „Statinių naudotojai privalo naudoti statinį (jo patalpas) pagal paskirtį, išskyrus Vyriausybės nustatytus atvejus ir tvarką“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. 289 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“ patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas) 8.5 punkte  apibrėžta, kad „Maitinimo paskirties pastatai – skirti žmonėms maitinti: valgyklos, restoranai, kavinės, barai ir kiti pastatai“.

Išimtys, kada gyvenamuosius ar negyvenamuosius pastatus ar jų patalpas nepakeitus jų paskirties galima naudoti Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje, patvirtintame Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226, nurodytai veiklai,  yra įtvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 12 d. nutarimu Nr. 1178 patvirtintame „Statinio (jo patalpų) naudojimo ne pagal paskirtį atvejų ir tvarkos apraše“ (toliau – Aprašas). Apraše nurodytas baigtinis veiklos rūšių sąrašas, kurias galima vykdyti vieno ar dviejų butų ir daugiabučiame name ar jų gyvenamosiose patalpose ir viešbučių, administracinės, prekybos, kultūros, poilsio paskirties pastatuose ar patalpose, nepakeitus jų paskirties. Tačiau, kavinės veikla nepatenka į Apraše nurodytą išimčių sąrašą. Atsižvelgiant į tai, Jums reikėtų ieškoti maitinimo paskirties pastatų arba patalpų.

Svarbu paminėti, kad aukščiau minėtame Įsakyme nustatyta, kad norint vykdyti ekonominę veiklą ne visame pastate, o tik jo dalyje, neviršijančioje 50 procentų pastato bendro ploto, pastato paskirties keisti nereikia. Tokiu atveju, galite susirasti pvz., viešbučių, administracinės, prekybos ar poilsio paskirties pastate esančias Jums tinkamas patalpas ir pakeisti tų patalpų paskirtį į maitinimo, nekeičiant paties pastato paskirties.

Jei norite pradėti savo verslą, bet nežinote nuo ko pradėti, kreipkitės nemokamos konsultacijos į VšĮ „Versli Lietuva“ konsultantus.

Restorano verslo planas - nuo to reikia pradėti norint imtis maitinimo verslo.

"Versli Lietuva" pasiruošusi Jums padėti, kad verslo kūrimas taptų paprastu ir suprantamu procesu.