Naujienos

Verslo konsultantų tinklas - pirmojo etapo apžvalga

2016 m. liepos mėn. startavo priemonė „Verslo konsultantas LT“, pagal kurią teikiamos kompensacijos už VKT gautas konsultacijas. 2017 m. gegužės mėn. buvo suteikta paskutinė Verslo konsultantų tinklo pirmojo etapo konsultacija.

Per pirmąjį VKT veiklos etapą iš viso įvyko 6083 vnt. konsultacijos (19187 val.), konsultacijas suteikė 108 konsultantai (iš 185) esantys VKT, tai sudaro 59 % patvirtintų verslo konsultantų. Konsultacijomis pasinaudojo apie 90 % paslaugos gavėjų, pasirašiusių dotacijos sutartis. Konsultacijos vyko 38 Lietuvos savivaldybėse (64 %). Populiaresnės konsultacijos verslo pradžios temomis – 71 %, atitinkamai verslo plėtros temomis – 29 %. Regionuose lyginant su 5 didžiaisiais Lietuvos miestais tiek verslo pradžios tiek verslo plėtros temomis suteiktų konsultacijų kiekis skiriasi beveik 3 kartus, t. y. dažniau konsultuojasi 5 didžiųjų Lietuvos miestų verslininkai. Aktyviausi regionai (išskyrus Vilniaus ir Kauno): Alytaus, Utenos, Marijampolės, Panevėžio. Vilniaus regione suteikta 45 % visų konsultacijų.

20 % konsultacijų vyko Skype, likusios organizuojant susitikimus. Vidutinė konsultacijos trukmė 3 val. Verslo pradžios srityje populiariausios temos – „Verslo planavimas“ (704 vnt. (16 %)), „Parama verslui, verslo finansavimo šaltiniai“ (663 vnt. (15 %)), „Mokesčiai ir buhalterinė apskaita“ (532 vnt (12 %)), verslo plėtros srityje – „Investicijos ir finansavimo šaltiniai“ (277 vnt. (15 %)), „Įmonės finansų valdymas“ (239 vnt. (13 %)), „Įmonės strategija“ (229 vnt. (13 %)). Svarbu paminėti, jog konsultacijos buvo suteiktos visomis 17 verslo pradžios ir plėtros temų.

Siekiant užtikrinti vieną pagrindinių VKT tikslų – nuolat veikiančią SKAIDRIĄ sistemą, kurioje kvalifikuoti specialistai teiktų kokybiškas konsultacijas, per pirmąjį VKT veiklos etapą buvo atliktos 259 konsultacijų teikimo patikros vietoje bei nuotoliniu būdu, periodiškai daromos kokybės vertinimo suvestinės ataskaitos, konsultantams, netinkamai vykdantiems savo pareigas, rašomos pretenzijos. Konsultantai, netinkamai vykdę numatytas pareigas pašalinti iš VKT.

Siekiant, jog Verslo konsultantų tinklas taptų dar labiau patrauklesnis jaunam verslui bei teikiamos konsultacijos būtų kokybiškos, šiuo metu atliekamos „Verslo konsultantų tinklo veiklos organizavimo ir administravimo tvarkos“ aprašo bei „Verslo konsultantas LT“ aprašo korekcijos. Planuojama, jog antrasis Verslo konsultantų tinklo etapas turėtų startuoti rugsėjo mėnesį.