Kontaktinis centras

Prekės įpakavimas

Teisės aktai

Su maistu besiliečiančios medžiagos

Medžiagos ir gaminiai, skirti sąlyčiui su maisto produktais, yra daugybės skirtingų formų ir gali turėti skirtingas funkcijas, kaip pavyzdžiui, vyniojimo ir pakavimo medžiagos, valgomieji stalo įrankiai ir talpyklos, maisto gaminimo mašinos ir įrenginiai, saugyklos maisto produktų transportavimui, maitinimo buteliukai, taros, rezervuarai ir kt. Visi jie neturi kelti pavojaus žmonių sveikatai, keisti maisto produkto sudėties, bloginti jo juslines (skonį, kvapą) savybes.

Daugiau informacijos apie medžiagas ir gaminius, skirtus sąlyčiui su maistu produktai, galima rasti Europos Komisijos tinklalapyje, įskaitant ir nuorodas į kitus atitinkamus specialiuosius teisės aktus.

Su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų gamintojai ir (ar) tiekėjai turi VMVT raštu, elektroniniu paštu, faksu ar kitomis elektroninėmis priemonėmis pateikti pranešimą apie su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų gamintoją ir (ar) tiekėją ir duomenis apie gaminamus ir (ar) patiekiamus produktus

Teisės aktai

Kompetentingos institucijos

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba