Teisių gynimo priemonės

Neteisminis ginčų nagrinėjimas

Ginčai kylantys, tarp vartotojų ir gamintojų, tarp gamintojų ir valstybės institucijų, gali būti nagrinėjami teisme arba naudojantis neteisminėmis ginčų nagrinėjimo procedūromis. Neteisminis ginčų nagrinėjimas, kitaip dar vadinamas alternatyviu ginčų nagrinėjimu, – tai ginčų sprendimo ne teisme mechanizmas, kai ginčo tarp dviejų šalių sprendimui vadovauja neutrali trečioji šalis.

Neteisminis ginčų sprendimas iš esmės yra alternatyva teismo procesui. Ši ginčų nagrinėjimo sistema turi savas taisykles, kurios yra priešprieša griežtam teisminiam ginčų nagrinėjimui.