Verslo plėtra

Laikinas paslaugų teikimas ES šalyse

Europos Sąjunga (ES) verslui suteikia laisvę savo paslaugas laikinai teikti kitose valstybėse narėse neįsteigus ten įmonės ar filialo.

Kuo skiriasi įsisteigimas ir laikinas paslaugų teikimas?

  • Įsisteigimas apima faktinį vertimąsi verslu neribotam laikotarpiui įsteigiant nuolatinę įmonę.
  • Laikinas paslaugų teikimas apima nenuolatinį paslaugų teikimą kitoje ES valstybėje narėje neįsteigiant įmonės. Kiekvienos valstybės institucijos paslaugų teikimo laikinumą vertina atsižvelgdamos į jų teikimo trukmę, reguliarumą, dažnumą, tęstinumą bei konkrečios paslaugos ypatumus. Taigi institucijos kiekvienu atskiru atveju vertina, ar paslaugos toje šalyje iš tikrųjų teikiamos laikinai.

Laikinas paslaugų teikimas Lietuvoje

Lietuvoje laikomasi taisyklės, jog kitos ES valstybės narės pilietis ar įmonė teikti paslaugas per metus nenutrūkstamai gali ne ilgiau kaip 180 kalendorinių dienų iš eilės. Teikiant paslaugas ilgesnį laiką arba turint fizines patalpas, kuriose teikiamos paslaugos, privaloma registruotis mokesčių mokėtoju Valstybinėje mokesčių inspekcijoje bei atlikti kitas procedūras, susijusias su nuolatiniu veiklos vykdymu (gauti verslo liudijimą, leidimus ir t.t.).

Reikalavimai laikinam paslaugų teikimui

Laikinai teikiantiems paslaugas valstybių narių teisės aktai gali nustatyti tam tikrus reikalavimus, tačiau jie negali pažeisti šių principų:

  1. Nediskriminavimo. Reikalavimai negali tiesiogiai ar netiesiogiai diskriminuoti paslaugų teikėją dėl jo pilietybės, gyvenamosios vietos ar valstybės narės, kurioje teikėjas yra įsisteigęs.
  2. Būtinumo. Reikalavimai privalo būti pagrįsti viešosios tvarkos, visuomenės saugumo, visuomenės sveikatos ar aplinkos apsaugos tikslais.
  3. Proporcingumo. Reikalavimai privalo būti proporcingi ir tinkami siekiamam tikslui įgyvendinti ir neriboti laisvės teikti paslaugas daugiau, negu to reikia siekiamam tikslui įgyvendinti.

Tais atvejais, kai dėl šių principų, prieš pradedant laikinai teikti paslaugas reikalaujama gauti leidimą, negali būti reikalaujama pakartotinai įvykdyti tokius pat arba iš esmės panašius reikalavimus, kuriuos paslaugų teikėjas jau yra įvykdęs savo valstybėje narėje. Tokiu būdu yra supaprastinamas įėjimas į kitos ES valstybės narės rinką.

Kadangi kiekvienoje ES valstybėje narėje galioja skirtingos taisyklės laikinam paslaugų teikimui ir jas surasti kartais būna sunku, mes padedame Jums išsiaiškinti visas tokiai veiklai keliamas sąlygas kitoje šalyje.

Pateikti užklausąŽivilė Baušienė

Projektų vadovė