Verslo pradžia

Nemokamas problemų sprendimas ES (Solvit)

SOLVIT tinklas greitai ir nemokamai sprendžia piliečių bei įmonių skundus, kylančius dėl nacionalinės valdžios institucijų neteisingo ES teisės taikymo.

Europos Sąjungos vidaus rinka suteikia plačias galimybes verslui. Verslininkai gali lengviau prekiauti, teikti paslaugas visoje ES teritorijoje, kitoje valstybėje narėje steigti įmonę ar jos padalinį, investuoti, gauti paramą verslui ir konkuruoti su vietos įmonėmis. Tačiau kartais verslininkams bendraujant su kitos šalies valdžios institucijomis kelią pastoja biurokratinės kliūtys: neleidžiama pradėti paslaugų verslą, teikti prekes į rinką, susigrąžinti PVM, reikalaujama papildomų patikrinimų, dokumentų ir pan.

Šiais atvejais siūloma kreiptis į SOLVIT. SOLVIT – tai centrų, įsteigtų visose ES valstybėse, Islandijoje, Lichtenšteine ir Norvegijoje, tinklas, kuris greitai ir neoficialiai sprendžia problemas, iškilusias savo teisėmis vidaus rinkoje besinaudojantiems asmenims ir įmonėms, kai kitos šalies valdžios institucijos neteisingai taiko ES teisės aktus jų atžvilgiu.

SOLVIT gali padėti įmonėms spręsti šių sričių tarpvalstybines problemas:

  • Prekių tiekimas
  • Paslaugų teikimas
  • Laisvas kapitalo judėjimas ir mokėjimai
  • Savarankiškai dirbančių asmenų leidimai
  • Profesinių kvalifikacijų pripažinimas
  • PVM grąžinimas
  • Viešieji pirkimai

Daugiau informacijos apie SOLVIT ir internetinę skundo formą rasite čia: http://ec.europa.eu/solvit/index_lt.htm

Kompetentingos institucijos:Živilė Baušienė

Projektų vadovė