Verslo pradžia

Patalpų paskirties keitimas

Gyvenamosios paskirties (vieno ar dviejų butų, daugiabučiame (trijų ir daugiau butų) pastate (name) ar patalpose, kurias savininkas naudoja kaip gyvenamąsias patalpas, nepakeitus jų paskirties, neįrengus papildomo įėjimo, galima vykdyti šią veiką:

 1. užsakomasis pardavimas paštu arba internetu;
 2. kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla;
 3. informacinių paslaugų veikla;
 4. draudimo, perdraudimo ir pensijų kaupimo, išskyrus privalomąjį socialinį draudimą, veikla
 5. pagalbinė finansinių paslaugų ir draudimo veikla
 6. nekilnojamojo turto operacijos
 7. teisinė ir apskaitos veikla
 8. konsultacinė valdymo veikla
 9. architektūros veikla
 10. inžinerijos veikla ir su ja susijusios techninės konsultacijos
 11. fotografavimo veikla
 12. vertimo raštu ir žodžiu veikla
 13. ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas
 14. priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas
 15. pradinis ugdymas
 16. bendrasis vidurinis ugdymas
 17. meninė kūryba
 18. bibliotekų ir archyvų veikla
 19. muziejų veikla
 20. nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo veikla.

Viešbučių, administracinės, prekybos, kultūros, poilsio paskirties pastatuose ar patalpose, nepakeitus jų paskirties, neįrengus papildomo įėjimo, galima ši, nepažeidžianti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų:

 1. sportinė veikla
 2. kompiuterių ir asmeninių bei namų ūkio reikmenų taisymas
 3. kirpyklų ir kitų grožio salonų veikla
 4. kitos veiklos, įvardintos įvardintos aukščiau (1-20 punktai).

Kitais atvejais, vykdant aukščiau neįvardintos veiklos rūšies, yra reikalinga keisti patalpų paskirtį. Gyvenamųjų patalpų paskirties keitimas į komercinę vykdomas per teritorinės savivaldybės administracijos miesto planavimo ir architektūros skyrių (skyrių pavadinimai savivaldybėse gali skirtis), gaunant specialiuosius architektūrinius reikalavimus, bei gaunant kitus specialiuosius reikalavimus (kai tai reikalinga), parengti projektą. Tam greičiausiai bus reikalingas ir patalpų pritaikymas (pvz., atskiro įėjimo įrengimas) bei namo gyventojų (savininkų) daugumos pritarimas.

Statinio (jo patalpų) naudojimo ne pagal paskirtį atvejų ir tvarkos aprašą, reglamentuojantį patalpų paskirties taisykles, rasite čia.

Kai veikla vykdoma gyvenamajame daugiabučiame name arba keičiama patalpų paskirtis iš gyvenamosios į komercinę, reikia:

1.Statinio bendraturčių sutikimo (jį suteikia gyvenamojo namo bendrija ar atskiri bendraturčiai). Kontroliuojanti institucija: savivaldybės administracija

2.Patalpų ar pastato keitimo projekto. Projektą rengia atestuotas architektas. Atestuotų architektų sąrašą galite rasti čia.

3.Rašytinio pritarimo statinio projektui (pritarimą suteikia savivaldybės administracijos miesto planavimo ir architektūros skyrius (skyrių pavadinimai savivaldybėse gali skirtis))

4.Deklaracijos apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą (išduoda: Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos)

Norint pakeisti patalpų paskirtį į komercines, turi būti atsižvelgta, kad privalo būti atskiras įėjimas iš lauko ir pertvarkymas atitiktų gyvenamojo namo architektūros, higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos ir statybos techninius reikalavimus.Saulius Oželis

Vyr. projektų vadovas