Inovacijų agentūros kūrimo progresą nuolat vertins patariamoji grupė

2021-06-07
Inovacijų agentūros kūrimo progresą nuolat vertins patariamoji grupė

Gegužę Vyriausybei pritarus Inovacijų agentūros koncepcijai, Ekonomikos ir inovacijų ministerijoje bei „Verslioje Lietuvoje“ prasidėjo paruošiamieji naujos agentūros kūrimo darbai. Pirmieji rezultatai jau pristatyti iš suinteresuotų šalių ir nepriklausomų inovacijų ekspertų suburtai patariamajai grupei.

„Per mažiau nei metus turime pasiruošti, įgyvendinti ir pabaigti neeilinį ir daug kartų  nesėkmių praeityje patyrusį projektą – įsteigti Inovacijų agentūrą. Šis procesas reikalaus didelių pastangų, ekspertiškumo, politinės valios ir sutarimo. Mūsų Vyriausybės programoje užfiksuotas tikslas pereiti prie aukštos pridėtinės vertės ekonomikos, tuo pačiu pabėgant nuo vadinamų vidutinių pajamų spąstų ir didinant Lietuvos verslo tarptautinį konkurencingumą. Tokius tikslus bus lengviau pasiekti tada, kai Lietuvos inovacijų skatinimo sistema taps aiški, suprantama, nesidubliuojanti ir draugiška skirtingų tipų verslui. Vienas pagrindinių šios sistemos elementų ir yra inovacijų agentūra, vienas langelis, per kurį verslas ras visus sau reikiamus atsakymus“, – sako Eglė Markevičiūtė, ekonomikos ir inovacijų viceministrė.

Vyriausybei patvirtinus Inovacijų agentūros koncepciją, pagal kurią inovacijų agentūra kuriama VšĮ „Versli Lietuva“ pagrindu konsoliduojant Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) ir Lietuvos verslo paramos agentūros (LVPA) inovacinės veiklos funkcijas, ekonomikos ir inovacijų ministrės įsakymu darbą pradėjo už agentūros kūrimą atsakinga darbo grupė. Ji sudaryta iš Ekonomikos ir inovacijų ministerijos bei „Verslios Lietuvos“ atstovų. Šios darbo grupės vadove paskirta „Verslios Lietuvos“ vadovė Daina Kleponė. Ši komanda rūpinasi operatyviniais agentūros kūrimo darbais – agentūros steigimo teisiniu modeliu, strategijos kūrimu, atlieka reikiamų patalpų paiešką, rengia agentūros informacinės sistemos valdymo modelį, rūpinsis vidine ir išorine komunikacija su suinteresuotomis šalimis.

„Šiuo metu vienas svarbiausių darbų – inovacijų agentūros strategijos projekto parengimas, prie kurio intensyviai dirba trijų konsoliduojamų funkcijų agentūrų vadovų komandos ir Ekonomikos ir inovacijų ministerijos departamentų bei skyrių vadovai, atsakingi už inovacijų skatinimą, verslo ir mokslo bendradarbiavimą. Taip jau sutapo, kad 2020 metais baigėsi „Verslios Lietuvos“ ankstesnis strateginis laikotarpis ir jau beveik metus su komanda dirbome prie naujos „Verslios Lietuvos“ strategijos, joje numatyta daug pokyčių ir nemenka pačios organizacijos transformacija. Tai labai sutapo su inovacijų agentūros vizija, todėl turėdami gerą strategijos pagrindą galime nesunkiai jį adaptuoti naujai agentūrai. Jau turėjome tris inovacijų agentūros strategines sesijas, kurių rezultatus vertinimui pristatėme „Verslios Lietuvos“ valdybai ir agentūros kūrimo patariamajai grupei. Džiaugiamės turėdami konstruktyvias diskusijas, kurios veda į dar geresnių sprendimų paiešką ir inovacijų agentūros gryninimą atliepiant suinteresuotų šalių interesus, klientų lūkesčius ir nepaliekant nuošalyje tradicinio verslo“, – sako Daina Kleponė, „Verslios Lietuvos“ vadovė.

Pasak D. Kleponės, siekiant geriau pažinti inovacijų ekosistemos poreikius bei atrasti verslo ir mokslo sinergijos galimybes, pasitelkta patariamoji grupė iš atsakingų šios srities politikos formuotojų, inovatyvaus verslo atstovų ir inovacijų ekspertų. „Mūsų tikslas, kad patariamajai grupei pristatytume jau su kitomis suinteresuotomis šalimis išdiskutuotą ir išgrynintą rezultatą, gautume paskutines konstruktyvias pastabas ir galėtume judėti toliau. Patariamoji grupė nuolat vertins inovacijų agentūros kūrimo progresą, teiks komentarus, siūlymus, tikimės, kad kels mums iššūkius ir drauge galėsime sukurti efektyvią inovacijų skatinimo sistemą Lietuvoje“, – pažymi D. Kleponė.

Patariamąją inovacijų agentūros kūrimo grupę sudaro: Eglė Markevičiūtė, ekonomikos ir inovacijų viceministrė; Gintautas Jakštas, švietimo, mokslo ir sporto viceministras; Egidijus Meilūnas, užsienio reikalų viceministras; Paulius Lukauskas, Vyriausybės kanclerės pirmasis pavaduotojas; Vytautas Jokužis, aukštųjų technologijų įmonių grupės „Elinta“ įkūrėjas ir vadovas; Monika Paulė, aukštųjų technologijų startuolio „CasZyme“ vadovė; Agnė Paliokaitė, privataus mokslinių tyrimų instituto „Visionary Analytics“ vadovė; Laima Kaušpadienė, Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parko vadovė.

Apie Inovacijų agentūros koncepciją:

LR Ekonomikos ir inovacijų ministerija, įgyvendindama Inovacijų reformą 2.0, siekia Lietuvoje sukurti aiškią ir vientisą inovacijų skatinimo sistemą, kuri padės pamatą efektyviai (kokybinei) inovacijų ekosistemos plėtrai ir sudarys sąlygas prioritetinių ekonomikos sektorių vystymuisi tarptautiniu mastu. Reformos pagrindas – vienos inovacijų agentūros sukūrimas, konsolidavus inovacinės veiklos skatinimo paslaugas iš skirtingų agentūrų.

2021 m. gegužės 5 d. LR Vyriausybė pritarė Inovacijų agentūros koncepcijai, pagal kurią inovacijų agentūra bus kuriama VšĮ „Versli Lietuva“ pagrindu konsoliduojant Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) ir Lietuvos verslo paramos agentūros (LVPA) inovacinės veiklos funkcijas. Nauja agentūra rūpinsis verslumo, eksporto ir inovacijų skatinimo paslaugų verslui teikimu ir veiklą turėtų pradėti 2022 m. I ketvirtį.

Toliau skaitykite

Lietuva grįžta į globalaus verslumo stebėsenos tyrimą
Lietuva grįžta į globalaus verslumo stebėsenos tyrimą
2021-07-30

Siekdama identifikuoti realią verslumo situaciją šalyje ir paskatinti startuolių plėtrą, po kelerių metų pertraukos Lietuva vėl dalyvaus globalaus verslumo stebėsenos tyrime (angl. „Global Entrepreneurship Monitoring“ (GEM)).

Kauno kolegija pasiūlys naują pasirenkamąjį studijų modulį, paremtą „Startup Lithuania“ pre-akceleravimo programa „Startup guide“
Kauno kolegija pasiūlys naują pasirenkamąjį studijų modulį, paremtą „Startup Lithuania“ pre-akceleravimo programa „Startup guide“
2021-07-21

Šiuolaikiniame pasaulyje inovacijos atlieka labai svarbų vaidmenį organizacijoms, siekiančioms išspręsti kritines problemas, išlikti konkurencingoms rinkoje ir prisidėti prie ekonomikos augimo. Vadovaudamiesi dabartinėmis tendencijomis, universitetai taip pat turi prisitaikyti prie nuolat besikeičiančių visuomenės poreikių ir siūlyti į inovacijas orientuotą studijų medžiagą, kad išliktų konkurencingi ir aktualūs. Todėl nuo šiol Kauno kolegijos Verslo fakultetas siūlys naują pasirenkamąjį studijų modulį „Nuo idėjos iki verslo“ ir kvies studentus mokytis kurti inovatyvius verslus. Naujasis modulis remsis praėjusiais metais išleisto ir nuolat atnaujinamo „Startup Lithuania“ pre-akceleravimo programos Startup guide medžiaga.

„Tikiu, kad Kauno kolegijos ir „Startup Lithuania“ partnerystė bei bendri projektai paskatins jaunus žmones žengti į verslo pasaulį. Neturime jokių kiekybinių tikslų kurdami šį partnerystės tiltą. Pagrindinis organizacijų partnerystės tikslas – skatinti jaunimo domėjimąsi naujomis verslo galimybėmis, teikti jiems kokybišką ir aktualią informaciją bei stiprinti jų pasitikėjimą savimi. Daugelis žmonių, prieš pradėdami savo verslą, abejoja savimi ir klausia: „Ar turėčiau pradėti?“. Nuoširdžiai tikiuosi, kad ateityje turėsime dar daug galimybių dirbti prie bendrų projektų ir padėti žmonėms rasti atsakymą į šį klausimą“, – sakė Dalia Ilevičienė, Kauno kolegijos Verslo fakulteto dekanė.

Laisvai pasirenkamas modulis

Sujungus Kauno kolegijos patyrusio akademinio personalo žinias ir geriausias praktikas bei „Startup Guide“ pre-akceleravimo programos medžiagą, studentams bus suteikta unikali galimybė studijuoti inovatyvų pasirenkamąjį modulį.

Šis modulis bus skirtas versliems ir novatoriškiems jauniems žmonėms. Jiems bus suteikta laisvė kurti, išbandyti ir plėtoti savo idėjas bei jas pristatyti. Pagrindinis modulio tikslas bus suteikti mokiniams galimybę išmokti, kaip generuoti kūrybiškas verslo idėjas arba kaip patobulinti jau turimą verslo idėją. Modulio metu mokiniai taip pat susipažins su pagrindiniais rinkodaros elementais, kaip pristatyti verslo idėją ir supras verslą, kaip vientisą sistemą.

Informacija vienoje vietoje

Svarbu rasti būdų ir metodų, kaip pritraukti studentus ir pateikti jiems aktualiausią medžiagą, kuri sudaro inovatyvaus verslo kūrimo pagrindus. Šiame modulyje studentai ras daug įvairių mokymosi formų ir medžiagos, kuri padės jiems tobulėti.

Verslo fakulteto lektorė, daktarė Rasa Bartkutė pasidalino, kad „Startup Guide“ pre-akceleravimo programa susidomėjo ketindama atnaujinti modulį, kuomet pastebėjo, koks puikus ryšys tarp visų modulio „Startup Lithuania“ pre-akceleravimo programos „Startup Guide“ sudedamųjų dalių – medžiagos, temų ir praktinių užduočių. „Čia, vienoje platformoje, mokiniai gali apžvelgti sėkmės istorijas, iš čia pateiktos informacijos suprasti, kad ne tik idėja, kaip „tobula idėja“, yra svarbi rinkai ir potencialiems investuotojams. Galės suprasti, kad rinkai reikia šviežių idėjų su tikslingu vystymo ir įgyvendinimo planu, suvokiant realias naujų verslo idėjų vystymo sąnaudas. Ir svarbiausia: kaip sukurti vertės pasiūlymą klientams, visuomenei bei rinkai“.

„Startup Lithuania“ pre-akceleravimo programos „Startup Guide“ pagalba studentai taip pat sužinos, kaip patobulinti turimą idėją ir sukurti jai vertės pasiūlymą, kaip pasirinkti tinkamą verslo modelį, pasirinkti rinkas, kurioms skirtas produktas. Potencialūs kūrėjai taip pat išmoks metodų, kaip išbandyti kuriamą produktą su potencialiais klientais ir partneriais, kaip pritraukti investicijas ir plėsti verslą į kitas rinkas.

„Vertiname partnerystes, kurios prisideda prie visuomenės ugdymo ir skatina žmones kurti inovatyvius verslus. Džiaugiamės, kad Kauno kolegija nusprendė sukurti studijų modulį, paremtą mūsų „Startup Guide“ pre-akceleravimo programa, kuris supažindins studentus su inovatyvaus verslo kūrimo specifika. Tikime, kad šis bendradarbiavimas sukurs ne tik gražią partnerystę, bet ir reikšmingai prisidės prie naujų globalių ir inovatyvių verslų skaičiaus augimo Lietuvoje“, – dalijosi Roberta Rudokienė, VšĮ „Versli Lietuva“ startuolių ekosistemos plėtros padalinio „Startup Lithuania“ vadovė.

O daugiau apie „Startup Guide“ programą sužinoti galite čia.