Kompetencijų vaučeris – švelnesni reikalavimai mokymų teikėjams

2018-12-19
Kompetencijų vaučeris – švelnesni reikalavimai mokymų teikėjams

Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas tampa vis svarbesnis veiksnys, kuris daro įtaką įmonės konkurencingumui. „Versli Lietuva“ kartu su „INVEGA“ suteikia galimybę įmonėms kompensuoti dalį savo darbuotojų mokymams skirtų išlaidų. Nuo šių metų galo keičiasi mokymų teikėjų atrankos reikalavimai, kurie suteikia galimybę didesniam skaičiui mokymo programų teikėjų būti įtrauktiems į sąrašą.

Pagrindiniai pasikeitimai jau esamiems mokymų teikėjams

Su naujaisiais pakeitimais atsiranda vertinimo komisija, kuri nagrinės mokymo paslaugų teikėjų padarytus pažeidimus, aiškinsis aplinkybes ir teiks Ekonomikos ir inovacijų ministerijai pasiūlymus dėl mokymo teikėjo/programos išbraukimo iš sąrašo. Galimybė kreiptis į vertinimo komisiją leis ne tik visapusiškai, bet ir greičiau įvertinti mokymo paslaugų teikėjų padarytus pažeidimus ir priimti atitinkamus sprendimus. Pateiktos rekomendacijos ir laiku priimti sprendimai turėtų užtikrinti mokymų programų kokybės palaikymą.

Keičiasi ir pažeidimų vertinimo tvarka. Visų pirma, atsirado pažeidimų vertinimo skirstymas pagal programos trukmę – trumpoms programoms (iki 10 d. trukmės) ir programoms, kurios trunka daugiau nei 10 d. Jeigu programos trukmė yra ilgesnė nei 10 d., tai informacijos pateikimo vėlavimas iki 10 d. nelaikomas esminiu pažeidimu, dėl kurio su mokymo paslaugų teikėju yra nutraukiama sutartis. Ilgesnėms nei 8 val. mokymų programoms 1 valandos nukrypimai nuo programos tvarkaraščio nelaikomi pažeidimais (anksčiau tokios nuostatos nebuvo). Taip pat programa išbraukiama iš sąrašo tada, jeigu ji neteikiama 36 mėn. nuo jos įtraukimo į sąrašą dienos (anksčiau buvo 18 mėn.).

Reikalavimai naujiems mokymų teikėjams

Nuo šiol į mokymo paslaugų teikėjų sąrašą gali pretenduoti ir įmonės, kurios veikia trumpiau nei 1 metus. Taip pat sumažėjo apyvartai taikomi reikalavimai – vietoje 100 000 Eur. metinio apyvartos vidurkio per paskutinius 2 įmonės finansinius metus, pakanka turėti 25 000 Eur. apyvartą iš kvalifikacijos tobulinimo veiklos per paskutinius finansinius įmonės metus. Tai padidina potencialių pretendentų skaičių.

Populiariausios mokymo programos

50 proc. organizuojamų mokymų yra įvairių kalbų mokymai, tarp jų populiariausia kalba yra anglų. Konfliktų valdymo ir sudėtingų situacijų valdymo mokymus lankė 19 proc. visų mokymuose dalyvavusių asmenų, o veiklos efektyvumo didinimo mokymus, kuriuose mokoma klientų aptarnavimo, pardavimų, bendradarbiavimo, lankė 14 proc. visų mokymuose dalyvavusių asmenų.

Kviečiame tapti mokymų teikėjais arba pasinaudoti mokymų programomis. Daugiau informacijos rasite čia: https://www.verslilietuva.lt/paslaugos/kompetenciju-vauceris/

Toliau skaitykite

Pritarta Ūkio ministerijos siūlymui mažinti verslą prižiūrinčių institucijų skaičių
Pritarta Ūkio ministerijos siūlymui mažinti verslą prižiūrinčių institucijų skaičių
2018-12-13

Verslo priežiūros institucijų skaičius nuo 2020 metų sumažės 8 institucijomis – nuo šiuo metu veiklą vykdančių 55 iki 47 priežiūros institucijų. Tokiam Ūkio ministerijos parengtam Ūkio subjektų priežiūrą atliekančių institucijų konsolidavimo ir optimizavimo planui pritarė Vyriausybė. Taip pat plane pateikta 18 priemonių, kuriomis bus optimizuojamos verslo priežiūros funkcijos ir tobulinami ūkio subjektų veiklos priežiūros procesai.

Startuoja pirmoji valstybės remiama sutelktinio finansavimo priemonė „Avietė“
Startuoja pirmoji valstybės remiama sutelktinio finansavimo priemonė „Avietė“
2018-10-24

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ („Invega“) ir sutelktinio finansavimo platformos „FinBee Verslui“ atstovai pasirašė sutartį, pagal kurią šalyje pradedama įgyvendinti nauja verslo paskolų sutelktinio finansavimo priemonė „Sutelktinės paskolos „Avietė“ (toliau – priemonė „Avietė“). Tai pirmoji Lietuvoje sutelktinių paskolų priemonė, kai valstybė tiesiogiai finansuos verslo poreikius kartu su kitais finansuotojais per alternatyvaus finansavimo platformas.