Kompetencijų vaučeris – švelnesni reikalavimai mokymų teikėjams

2018-12-19
Kompetencijų vaučeris – švelnesni reikalavimai mokymų teikėjams

Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas tampa vis svarbesnis veiksnys, kuris daro įtaką įmonės konkurencingumui. „Versli Lietuva“ kartu su „INVEGA“ suteikia galimybę įmonėms kompensuoti dalį savo darbuotojų mokymams skirtų išlaidų. Nuo šių metų galo keičiasi mokymų teikėjų atrankos reikalavimai, kurie suteikia galimybę didesniam skaičiui mokymo programų teikėjų būti įtrauktiems į sąrašą.

Pagrindiniai pasikeitimai jau esamiems mokymų teikėjams

Su naujaisiais pakeitimais atsiranda vertinimo komisija, kuri nagrinės mokymo paslaugų teikėjų padarytus pažeidimus, aiškinsis aplinkybes ir teiks Ekonomikos ir inovacijų ministerijai pasiūlymus dėl mokymo teikėjo/programos išbraukimo iš sąrašo. Galimybė kreiptis į vertinimo komisiją leis ne tik visapusiškai, bet ir greičiau įvertinti mokymo paslaugų teikėjų padarytus pažeidimus ir priimti atitinkamus sprendimus. Pateiktos rekomendacijos ir laiku priimti sprendimai turėtų užtikrinti mokymų programų kokybės palaikymą.

Keičiasi ir pažeidimų vertinimo tvarka. Visų pirma, atsirado pažeidimų vertinimo skirstymas pagal programos trukmę – trumpoms programoms (iki 10 d. trukmės) ir programoms, kurios trunka daugiau nei 10 d. Jeigu programos trukmė yra ilgesnė nei 10 d., tai informacijos pateikimo vėlavimas iki 10 d. nelaikomas esminiu pažeidimu, dėl kurio su mokymo paslaugų teikėju yra nutraukiama sutartis. Ilgesnėms nei 8 val. mokymų programoms 1 valandos nukrypimai nuo programos tvarkaraščio nelaikomi pažeidimais (anksčiau tokios nuostatos nebuvo). Taip pat programa išbraukiama iš sąrašo tada, jeigu ji neteikiama 36 mėn. nuo jos įtraukimo į sąrašą dienos (anksčiau buvo 18 mėn.).

Reikalavimai naujiems mokymų teikėjams

Nuo šiol į mokymo paslaugų teikėjų sąrašą gali pretenduoti ir įmonės, kurios veikia trumpiau nei 1 metus. Taip pat sumažėjo apyvartai taikomi reikalavimai – vietoje 100 000 Eur. metinio apyvartos vidurkio per paskutinius 2 įmonės finansinius metus, pakanka turėti 25 000 Eur. apyvartą iš kvalifikacijos tobulinimo veiklos per paskutinius finansinius įmonės metus. Tai padidina potencialių pretendentų skaičių.

Populiariausios mokymo programos

50 proc. organizuojamų mokymų yra įvairių kalbų mokymai, tarp jų populiariausia kalba yra anglų. Konfliktų valdymo ir sudėtingų situacijų valdymo mokymus lankė 19 proc. visų mokymuose dalyvavusių asmenų, o veiklos efektyvumo didinimo mokymus, kuriuose mokoma klientų aptarnavimo, pardavimų, bendradarbiavimo, lankė 14 proc. visų mokymuose dalyvavusių asmenų.

Kviečiame tapti mokymų teikėjais arba pasinaudoti mokymų programomis. Daugiau informacijos rasite čia: https://www.verslilietuva.lt/paslaugos/kompetenciju-vauceris/

Toliau skaitykite

Turgavietės mokesčio kompensacija galės pasinaudoti dar apie 1000 prekiautojų
Turgavietės mokesčio kompensacija galės pasinaudoti dar apie 1000 prekiautojų
2020-08-27

Vyriausybė trečiadienį posėdyje pritarė Ekonomikos ir inovacijų ministerijos siūlymui ir patikslino teisinį reglamentavimą, pagal kurį turgavietės mokesčio kompensacija galėtų pasinaudoti platesnis ratas turgavietės prekiautojų.

Nuomos subsidija galės pasinaudoti ir gamybos įmonės
Nuomos subsidija galės pasinaudoti ir gamybos įmonės
2020-08-27

Vyriausybė trečiadienį pritarė Ekonomikos ir inovacijų ministerijos pasiūlymui, kad nuomos subsidiją galėtų gauti ir įmonės, kurios karantino metu negalėjo vykdyti savo nepagrindinių veiklų.