Kviečiame įmones dalyvauti projekte, skirtame stiprinti tarptautinių pardavimų kompetencijas

2019-04-16
Kviečiame įmones dalyvauti projekte, skirtame stiprinti tarptautinių pardavimų kompetencijas

Kviečiame įmones dalyvauti projekte, skirtame stiprinti tarptautinių pardavimų kompetencijas, kurios bus ugdomos pasitelkus tarptautinių viešųjų pirkimų platformą „TenderScout“ (Orbidal).

Įmonės turi galimybę naudotis viešųjų pirkimų duomenų baze „TenderScout“ (Orbidal) bei gauti profesionalių mentorių konsultacijas ir pagalbą pasirengiant bei teikiant dokumentus tarptautiniams viešiesiems pirkimams, taip smarkiai padidindamos savo galimybes konkuruoti ir laimėti.

 • Įmonės gaus prisijungimus prie platformos;
 • Įmonės gaus individualias konsultacijas iš profesionalių mentorių;
 • Įmonės gaus atrinktą informaciją apie aktyvius viešuosius pirkimus pagal įmonės specifiką.

Įmonės bus atrenkamos pagal žemiau numatytus kriterijus, tačiau labai svarbus įmonės noras ir motyvacija dalyvauti projekte bei bendradarbiauti su projekto komanda.

Prašome apie savo susidomėjimą dalyvauti projekte pranešti šiuo el. paštu: j.kireilis@enterpriselithuania.com iki balandžio 25 d.

Atrankos kriterijai

 1. Įmonė yra lietuviškos kilmės prekių ir/ar paslaugų gamintoja/teikėja (bendroje pardavimų struktūroje ne mažiau nei 50 proc. pajamų sudaro paties pagamintos lietuviškos kilmės produkcijos pardavimas);
 2. Įmonė turi eksporto potencialą ir/arba vykdo eksportą. Eksporto potencialas įvertinamas atliekant įmonės eksporto diagnostiką;
 3. Įmonė atitinka smulkaus ir vidutinio verslo subjekto statusą;
 4. Įmonė atitinka de minimis pagalbos skyrimo sąlygas;
 5. Įmonė nepriskiriama sunkumų turinčios įmonės kategorijai, kaip apibrėžta Gairėse dėl valstybės pagalbos sunkumų patiriančioms ne finansų įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti (2014/C 249/01) (taikoma tik MVĮ, veikiančioms virš trejų metų).
 6. Įmonė turi patirties dalyvaujant nacionaliniuose ir/arba tarptautiniuose viešuosiuose pirkimuose.
 7. Įmonė paskiria atsakingą asmenį, mokantį anglų kalbą ne žemesniu kaip B1 lygiu ir turintį patirties dalyvaujant nacionaliniuose ir/arba tarptautiniuose viešuosiuose pirkimuose.
 8. „Tenderscout“ duomenų bazės nuoma yra finansuojama projekto „Perspektyvinių eksporto sektorių konkurencingumo didinimas tikslinėse rinkose“ lėšomis ir laikoma de minimis pagalba. Projekte dalyvaujančiai įmonei Valstybės pagalbos registre bus įregistruota 1250 EUR de minimis pagalbos suma.

Daugiau informacijos šia tema

Jonas Kireilis
Jonas Kireilis
Sektoriaus plėtros vadovas

Informacinės technologijos


Toliau skaitykite

Naujus kariuomenės infrastruktūros objektus projektuos UAB „Sweco Lietuva“
Naujus kariuomenės infrastruktūros objektus projektuos UAB „Sweco Lietuva“
2019-04-18

Dalyvavimas tarptautiniuose gynybos srities pirkimuose yra vienas iš papildomų tarptautinės prekybos kanalų įmonėms. Krašto apsaugos ministerija ir NATO Paramos ir pirkimų agentūra pasirašė sutartį su UAB „Sweco Lietuva“ dėl Lietuvos kariuomenės infrastruktūros vystymo projektų.

Lietuvos eksporto augimo tempai lėtėja, bet eksportuotojai rekordus muš toliau
Lietuvos eksporto augimo tempai lėtėja, bet eksportuotojai rekordus muš toliau
2019-03-27

Lėtėjant pagrindinių Lietuvos prekybos partnerių ir pasaulio ekonomikos aktyvumui, tarptautinės prekybos sąlygos išlieka palankios Lietuvos eksporto tolimesnei plėtrai, tačiau augimo tempai lėtės, rodo „Versli Lietuva“ analitikų apžvalga.