Kvietimas konsultantams registruotis į Nacionalinį verslo konsultantų tinklą

2015-10-15
Kvietimas konsultantams registruotis į Nacionalinį verslo konsultantų tinklą

Skelbiama konsultantų atrankos į Nacionalinį verslo konsultantų tinklą (NVKT) pradžia. Prašymus tapti NVKT nariais kviečiame teikti Lietuvos verslo konsultantus, fizinius ir juridinius asmenis.

Nacionalinis verslo konsultantų tinklas (NVKT) – tai Ūkio ministerijos iniciatyva kuriama visoje Lietuvoje lengvai prieinama skaidri sistema, kuri padės SVV subjektams, jauniems verslams, jų lyderiams auginti kompetencijas ir kartu – verslą.

VšĮ “Versli Lietuva” yra šio Tinklo organizatorius ir administratorius, kurio uždavinys –verslo konsultantų atrankos proceso organizavimas bei jų teikiamų paslaugų verslininkams priežiūra bei kontrolė.

NVKT sudarys atrinkti ir VšĮ „Versli Lietuva“ (VL) prižiūrimi aukštos kokybės konsultacijas smulkiam ir vidutiniam verslui suteikiantys fiziniai ir juridiniai asmenys, turintys atitinkamą patirtį, įgūdžius ir kvalifikaciją.

Siekiančius tapti konsultantais kviečiame teikti prašymus ir atrankos reikalavimų atitikimą pagrindžiančius dokumentus.  Detaliau su atrankos kriterijais galima susipažinti ČIA.

Speciali Ūkio ministerijos, VšĮ „Versli Lietuva“  ir verslo atstovų  komisija vertins pretenduojančiųjų konsultuoti tinkamumą šiam darbui. Visas atrinktų ir patvirtintų konsultantų sąrašas skelbiamas viešai tinklapyje www.verslilietuva.lt.

NVKT kandidatai turi pateikti vieną prašymo originalą ir elektroninę prašymo versiją. Prie prašymo pridedamų atitiktį atrankos kriterijams pagrindžiančių dokumentų kopijos turi būti patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka arba pateiktos kaip elektroninis dokumentas, pasirašytas elektroninio pasirašymo priemonėmis su kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatais. Prašymo forma ir reikalingų pateikti dokumentų  sąrašas yra ČIA.
 

Kandidatų prašymų pateikimo termino pabaigos data – 2015 m. lapkričio 6 d. 17.00 val.

Prašymų originalai pateikiami VšĮ „Versli Lietuva“ adresu Goštauto g. 40A, Vilnius, elektroninės prašymų formos siunčiamos el.paštu nvkt@verslilietuva.lt.
 

Konsultantų atranka yra skelbiama konsultuoti ne ilgiau nei 5 metus veikiančius SVV subjektus, kurie atitiks atitinkamos Lietuvos Respublikos 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės projektų finansavimo sąlygų apraše nurodytus atrankos kriterijus.

Iki 1 metų veikiantiems SVV subjektams numatomos verslo pradžios konsultacijos šiomis temomis – verslo planavimas, mokesčiai ir buhalterinė apskaita, parama verslui, verslo finansavimo šaltiniai, produkto, paslaugos tobulinimas, pardavimas, rinkodara, sutarčių sudarymas ir valdymas, dokumentų rengimas ir valdymas, personalo valdymas, darbo teisė ir sauga.

Nuo 1 iki 5 metų veikiantiems SVV subjektams numatomos verslo plėtros konsultacijos šiomis temomis – įmonės strategija, įmonės veiklos procesai ir veiklos efektyvumas, rinkodara, įmonės įvaizdžio formavimas, įmonės finansų valdymas, pardavimas ir derybos, investicijos ir finansavimo šaltiniai, teisiniai aspektai, projektų valdymas.

Jei turėsite klausimų, komentarų, rašykite VšĮ „Versli Lietuva“ vyr. projektų vadovei Jolantai Miloš el.paštu nvkt@verslilietuva.lt

Kviečiame dalyvauti ir drauge kurti stiprų, kompetentingą ir verslui vertes kuriantį Nacionalinį verslo konsultantų tinklą.
 


Daugiau informacijos šia tema

Jolanta Miloš
Jolanta Miloš
l.e.p. generalinio direktoriaus pavaduotoja

Toliau skaitykite

Atidaryti šeši nauji „Verslios Lietuvos” bendradarbystės centrai „Spiečius”
Atidaryti šeši nauji „Verslios Lietuvos” bendradarbystės centrai „Spiečius”
2021-03-31

Verslumo ir eksporto plėtros agentūra „Versli Lietuva”, siekdama užtikrinti verslumo skatinimo paslaugų prieinamumą visoje šalyje, kovo 31 d. atidarė šešis naujus bendradarbystės centrus „Spiečius”. Šių centrų paslaugos nuo šiol prieinamos Rokiškio, Utenos, Ukmergės, Plungės, Visagino bei Birštono smulkiesiems ir vidutiniams verslininkams. Tai didžiausia „Spiečiaus” centrų plėtra nuo pirmosios tokio tipo bendradarbystės erdvės atidarymo 2016 metais – dabar Lietuvos regionuose veikia 13 „Spiečių”. 

Farmacijos srities kūrybinėse dirbtuvėse triumfavo komanda, pasiūliusi kurti mobilius vaistų atsiėmimo punktus
Farmacijos srities kūrybinėse dirbtuvėse triumfavo komanda, pasiūliusi kurti mobilius vaistų atsiėmimo punktus
2020-10-30

Spalio 23-25 d. Kaune įvyko antrosios Europos inovacijų ir technologijų instituto Sveikatos inovacijų centro (EIT Health) iniciatyva su partneriais organizuotos sveikatos srities kūrybinės dirbtuvės (angl. hackathon) „Hospiton. Pharma“, šiemet sprendusios aktualiausius šių dienų farmacijos iššūkius. Renginyje savo idėjas vystė ir komisijai pristatė 11 komandų, trys iš jų pasidalijo 2 tūkst. eurų prizų fondą, o viena apdovanota specialiuoju prizu.