LVPA jau priima paraiškas pagal priemonę „SmartInvest LT+“

2021-09-28
LVPA jau priima paraiškas pagal priemonę „SmartInvest LT+“

Siekiant pritraukti užsienio investicijų į šalies mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros bei inovacijų (MTEPI) sritį šiandien paskelbtas kvietimas paraiškoms teikti pagal priemonę „SmartInvest LT+”.

Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) paraiškų projektams finansuoti laukia nuo rugsėjo 27 d. iki spalio 27 d. pabaigos.

Priemonės biudžetas – 20 mln. Eur, tinkami projektai negrąžinamai subsidijai gauti bus atrenkami konkurso būdu.

Pasak LVPA direktoriaus Aurimo Želvio, užsienio investicijos Lietuvoje nuosekliai auga, o šia priemone jas siekiama pritraukti labai konkrečioms – MTEPI veikloms plėtoti.

„Šiandien inovacijos yra ateities ekonomiką kuriančios veiklos, kurias būtina skatinti, kad mūsų šalis eitų koja kojon su pasaulio pažanga. Todėl Lietuvoje laukiamos naujos inovatyvios idėjos, kurios čia rastų pritaikymą, įdarbintų vietos talentus ir prisidėtų stiprinant šalies ekonomiką“, − pabrėžia A. Želvys.

„SmartInvest LT+” priemone skatinami projektai, kuriuose investuojama į MTEP veiklas, kuriama nauja arba plečiama jau veikiančios įmonės MTEPI infrastruktūra.

LVPA Mokslo ir inovacijų projektų skyriaus vedėja Inga Lukošiūnaitė atkreipia dėmesį, kad priemonės lėšomis finansuojamų projektų MTEP veiklos turi būti vykdomos Lietuvoje.

Galimi pareiškėjai – užsienio investuotojo Lietuvoje įsteigtas ar įsigytas privatusis juridinis asmuo, kuriam užsienio investuotojas daro lemiamą įtaką, arba užsienio investuotojas ar jo įsteigtas filialas Lietuvoje.

„Esminiai reikalavimai pareiškėjams – sukurti ir rinkai pateikti naujų produktų, naujų darbo vietų, tyrėjų naujų darbo vietų, pritraukti privačių investicijų, taip pat, pasibaigus projektui – generuoti pajamas iš naujai sukurtų produktų“, − vardija I. Lukošiūnaitė.

Remiamos veiklos, tinkamos išlaidos

Mažiausia investicijų suma, kuri gali būti skiriama pagal abi remiamas veiklas vykdomiems projektams – 50 000 Eur.

Į iki 3 mln. Eur gali pretenduoti pareiškėjai, investuojantys į MTEP veiklas. Joms vykdyti gali būti pasitelkti partneriai  − privatūs juridiniai asmenys, mokslo ir studijų institucijos. Tinkamos finansuoti išlaidos – techninių žinių ir išradimų patentų arba teisių pagal licencijos sutartį įsigijimo išlaidos bei projekto vykdymo išlaidos – MTEP ir susijusių paslaugų įsigijimas, darbo užmokestis tyrėjams, komandiruočių išlaidos, įrangos bei patalpų nusidėvėjimas bei nuoma, taip pat – ir projekto metu sukurtų produktų patentavimo išlaidos.

Vykdant tiesiogines investicijas, kuriomis kuriama naujos arba plečiama esamos įmonės MTEPI infrastruktūra, partneriai negalimi, o didžiausia galima investicijų suma, kurios gali tikėtis tokių projektų vykdytojai, gali siekti 4,5 mln. Eur. Tinkamos finansuoti išlaidos, kaip ir pirmojoje remiamoje veikloje, t. y., įranga, įrenginiai, kitas Apraše nurodytas turtas, priskirtinas įmonės MTEP infrastruktūrai.

Taigi, didžiausia projektui galima skirti finansavimo suma yra 7,5 mln. Eur.

I.Lukošiūnaitė pabrėžia, kad priemonės lėšomis nefinansuojamos žemės, nekilnojamojo turto, statybos, rekonstravimo, remonto ir kitų darbų bei informavimo apie projektus išlaidos, taip pat – programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos.

Pagalba ir dokumentai

LVPA kviečia potencialius pareiškėjus aktyviai konsultuotis kontaktais, kurie nurodyti kvietimo skelbime. Agentūros specialistai atsakys į visus rūpimus klausimus.

Netrukus bus surengti nuotoliniai mokymai, apie kuriuos bus pranešta atskirai.

Priemonės „SmartInvest LT+” kvietimas ir aktualūs dokumentai – išsamiai čia.

Toliau skaitykite

Pasaulinėje parodoje „Expo 2020” – ypatingas dėmesys globaliam Lietuvos verslo potencialui
Pasaulinėje parodoje „Expo 2020” – ypatingas dėmesys globaliam Lietuvos verslo potencialui
2021-10-22

Tarptautinėje parodoje „Expo 2020“ Lietuva šiemet prisistato per tvarumo prizmę ir, remdamasi Lietuvos pozicionavimo užsienyje strategija „Co-Create“ („Atvira kurti kartu“), kviečia pasaulio šalis drauge kurti tvarią ateitį. Lietuvos nacionalinės dienos parodoje ašimi tapo Lietuvos ir Jungtinių Arabų Emyratų verslo forumas, kuriame dalyvauja pusšimtis lyderiaujančių Lietuvos įmonių ir verslo atstovų. Vizito metu taip pat numatyti verslo susitikimai aptarti dvišalės prekybos ir investicijų galimybes.

Viešoji įstaiga „Versli Lietuva“ skelbia nereikalingo, netinkamo (negalimo) naudoti turto pardavimą viešajame aukcione
Viešoji įstaiga „Versli Lietuva“ skelbia nereikalingo, netinkamo (negalimo) naudoti turto pardavimą viešajame aukcione
2021-10-18

Pirmasis aukcionas vyks 2021 m. spalio 26 d. 10.00 val. A. Goštauto g. 40A, Vilnius. Dalyvių registracija pradedama nuo 9.30 val.
Dalyvius ir žiūrovus prašome turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir galimybių pasą.