Patarimai, kaip tinkamai įgyvendinti Darbo kodeksą

2018-02-05
Patarimai, kaip tinkamai įgyvendinti Darbo kodeksą

Nuo 2017 metų liepos 1 d. įsigaliojo naujasis darbo kodeksas, kuris atnešė daug naujovių ir priverčia darbdavius labiau atsižvelgti į esamus procesus bei juos iš naujo apmąstyti. „Versli Lietuva“ atstovė kartu su verslo ginčų advokatų kontoros „Jurex“ atstovėmis Jurgita Judickiene bei Karolina Laurynaite video seminaro metu aptarė pagrindinius klausimus, kurie kyla verslui apie naujojo darbo kodekso įgyvendinimą.

Darbo tarybos rinkimai

Organizuojant darbo tarybos rinkimus, svarbu tinkamai informuoti darbuotojus apie darbo tarybos funkcijas – kokios bus jos pareigos bei teisės. Pašnekovės seminaro metu paminėjo, jog atsitinka atvejų, kai darbuotojas kandidatuoja į darbo tarybą manydamas, jog tai suteiks tam tikras privilegijas, tačiau neįvertindamas savo pareigų. Tokiu atveju taryba nėra motyvuota tinkamai atlikti savo realių funkcijų ir darbdaviui yra sudėtinga dirbti su šia taryba. Todėl patariama kuo geriau informuoti kandidatus apie jų pareigas.

Kitas aspektas – susitarimas tarp darbo tarybos ir darbdavio. Išrinktoji darbo taryba turi susitarti su darbdaviu, kokie bus jų tarpusavio bendradarbiavimo principai. Pavyzdžiui, jei ištrinktoji taryba yra aktyvi, nori inicijuoti kassavaitinius darbuotojų susirinkimus, tačiau darbdavys mano, jog tai gali trukdyti darbui, gali kilti konfliktas. Todėl abi pusės turi aptarti planuojamas veiklas, kaip bus organizuojamas darbas bei kokias iniciatyvas siūlo darbo taryba, kad abi pusės būtų patenkintos.

Viena iš darbo tarybos pareigų – dalyvauti įvairiose organizacijos valdymo veiklose. Tai gali būti susiję su darbuotojų atleidimu, priėmimu, atlyginimų svarstymu, todėl svarbus apsibrėžti konfidencialios informacijos lauką. Patariama su darbo tarybos nariais sudaryti konfidencialumo sutartį, kad organizacijai jautri informacija nebūtų perduota kitiems asmenims. Taip būtų išvengiama nesusipratimų bei aiškiai apibrėžtos sankcijos už konfidencialios informacijos skleidimą.

Pokyčių, susijusių su darbo kodekso įgyvendinimu, valdymas

Taisyklė, kuri galioja ne tik įgyvendinant darbo teisę, bet ir kitus procesus – komunikacija. Atstovės pastebi, kad svarbu komunikuoti, informuoti darbuotojus, kokie pokyčiai yra diegiami, kokie nauji dokumentai ar tvarkos gali būti priimtos. Tai sumažins neapibrėžtumą bei pasipriešinimą. Taip pat darbdaviai yra skatinami teirautis pačių darbuotojų nuomonės, išklausyti jų pastabų bei į juos atsižvelgti. Darbuotojų įtraukimas į šį procesą gali prisidėti prie pasitikėjimo organizacija bei darbuotojų lojalumo ugdymo, kadangi darbuotojai labiau jausis organizacijos dalimi.

Šabloninių dokumentų formų naudojimas

Kiekviena įmonė yra individuali, todėl ir dokumentų formos turi būti pritaikytos prie esamos situacijos. Todėl verslas turėtų labai atsargiai vertinti šabloninius dokumentus ir pirmiausia įvertinti, ar ten pateikta informacija yra pritaikoma ir atitinka realius įmonėje įgyvendinamus principus. Pašnekovė pataria įmonės vadovams patiems suprasti įmonėje vykstančius procesus, įmonės valdymo principus ir pagal tai sukurti nuosavas tvarkas, kurios atitiktų įmonę. Tai suteiktų daugiau vertės nei universalių formų pritaikymas.

Darbo sutarčių pasirašymas

Verslui kyla klausimas, ar įsigaliojus naujam darbo kodeksui, reikia perrašyti sutartis su darbuotojais. Pašnekovės pastebi, kad su naujuoju darbo kodeksu yra priimtos tam tikros nuostatos, kurios turi būti aprašytos darbo sutartyse. Jei įmonės darbo sutartys jas atitinka, sutarčių perrašyti nereikia. Tad patariama individualiai įvertinti būtinybę iš naujo pasirašyti darbo sutartis su darbuotojais.

Video seminaro įrašą galite stebėti čia

 Specialus pasiūlymas „Versli Lietuva“ klientams ir partneriams

„Verslo žinios“ drauge su teisininkų informacijos biuru „Infolex“ ir advokatų kontora „Jurex“ pristato elektroninį „Darbo teisės vadovą“ verslui ir „Versli Lietuva“ klientams bei partneriams suteikia išskirtines sąlygas įsigyti metinę elektroninio personalo valdymo e-žinyno  www.teisesvadovas.lt prenumeratą.

Iki vasario 28 d. metinė (12 mėn.) e-žinyno „Darbo teisės vadovas“ prenumerata „Versli Lietuva“ klientams ir partneriams yra tik 249 € su PVM (vietoj įprastos 348 € su PVM kainos). Norinčius suskubti pasinaudoti šiuo pasiūlymu, kviečiame tai padaryti šiame puslapyje: http://vl.vz.lt arba telefonu (8 5) 252 6330 (prisistatyti „Versli Lietuva“ klientu ar partneriu).

Daugiau apie darbo teisės vadovą

Toliau skaitykite

Verslumui regionuose kelti – bendradarbystės centrų „Spiečius“ plėtra
Verslumui regionuose kelti – bendradarbystės centrų „Spiečius“ plėtra
2018-07-10

Pasiteisinus prieš dvejus metus Lietuvoje pradėtai diegti verslumą regionuose skatinančių bendradarbystės centrų  (angl. co-working space) „Spiečius“ koncepcijai, numatyta tolimesnė jų plėtra – savivaldybės kviečiamos teikti pasiūlymus ir dalyvauti atrankoje.

„Kompetencijų vaučeris“ – galimybė kelti darbuotojų kompetencijas
„Kompetencijų vaučeris“ – galimybė kelti darbuotojų kompetencijas
2018-05-29

Kiekvienas konkurencingas verslas privalo nuolatos tobulėti ir investuoti į savo darbuotojų mokymą. Naujai įgytos kompetencijos skatina ne tik darbuotojų motyvaciją, bet ir verslo plėtrą. Tad VšĮ „Versli Lietuva“ kartu su Lietuvos Respublikos ūkio ministerija bei UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau – INVEGA) suteikia galimybę įmonėms kompensuoti dalį išlaidų už gautus mokymus.