„Verslios Lietuvos“ personalo vadove tapo Valdonė Ugianskienė

2019-12-03
„Verslios Lietuvos“ personalo vadove tapo Valdonė Ugianskienė

Verslumo ir eksporto plėtros agentūros „Versli Lietuva“ nauja personalo vadove tapo Valdonė Ugianskienė.

Šiose pareigose ji pakeitė septynerius metus personalo vadovės pareigas ėjusią Simoną Gailiūnaitę, kuri nusprendę tęsti personalo valdymo karjerą privačiame sektoriuje ir tapo IT bendrovės „Eldes“ personalo vadove. Personalo vadovės „Versli Lietuva“ neturėjo nuo šių metų rugpjūčio pradžios, nauja personalo vadovė darbą pradėjo spalio pabaigoje.

„Dėkojame buvusiai kolegei už ilgametį indėlį formuojant organizacijos personalo politiką, žinias ir patirtį, kurios leido augti ne tik organizacijai, bet ir suteikė galimybes tobulėti ir jai pačiai, o dabar – viešajame sektoriuje sukauptą gerąją patirtį toliau skleisti privačiame sektoriuje“, – sako Daina Kleponė, „Verslios Lietuvos“ generalinė direktorė.

Pasak jos, viešojo sektoriaus personalo valdymas nuo privataus sektoriaus skiriasi tik vienu esminiu bruožu – tam skiriamais ištekliais, todėl reikalauja kur kas daugiau kūrybiškumo ir išmonės, kaip motyvuoti darbuotojus, didinti jų įsitraukimą ir efektyvumą.

„Džiaugiamės pritraukę žmogiškųjų išteklių valdymo profesionalę, kurios turima patirtis ir žinios leis mūsų organizacijai žengti dar vieną stiprų kokybinį žingsnį, stiprinti darbdavio įvaizdį, vidinę komunikaciją, atliepti naujausias personalo valdymo patirtis ir jas taikyti viešajame sektoriuje“, – sako D. Kleponė.

Naujos personalo vadovės V.Ugianskienės teigimu, organizacijoje, kaip ir visuomenėje, jeigu sugebama suderinti įvairius interesus, priimti skirtingus požiūrius ir elgesio modelius, vadinasi organizacijos kultūra yra sveika. „Verslios Lietuvos“ komanda gana įvairi. Tai lemia skirtingos organizacijos vykdomos veiklos. Tačiau visų komandos narių universalus bruožas – labai aukštas profesionalumas. Šiandien profesionalų kaita sparčiai besikeičiančioje aplinkoje yra natūrali, todėl esminis mano tikslas – kad „Verslios Lietuvos“ žmonės šią organizaciją rekomenduotų ir kitiems profesionalams. Priimant sprendimą dirbti „Verslioje Lietuvoje“ man buvo svarbu, su kokiu vadovu dirbsiu: ar galėsiu iš jo mokytis, ar neabejoju jo kompetencija, ar tai yra tas žmogus, kuris sudaro sąlygas tobulėti. Daina Kleponė yra būtent toks vadovas“, – pažymi V. Ugianskienė.

V.Ugianskienė turi daugiau nei dešimties metų vadovaujamo darbo patirtį, iš jų – septynerių metų žmogiškųjų išteklių valdymo srityje. Ji nuo 2012 metų iki šiol ėjo personalo ir viešųjų ryšių vadovės pareigas valstybės įmonėje „Indėlių ir investicijų draudimas“. Vilniaus universitete ji yra baigusi psichologijos, orientalistikos ir filologijos studijas. Savo karjeros pradžioje ji yra dirbusi dienraščio „Lietuvos žinios“ ekonomikos skyriaus redaktore.

„Verslioje Lietuvoje“ šiuo metu dirba 89 darbuotojai, iš kurių 22 yra eksporto lyderių programos „Sparnai“ dalyviai. Jaunųjų eksporto lyderių programa „Sparnai“ – tai dviejų metų trukmės karjeros programa, apimanti valdžios ir verslo partnerystę siekiant bendro tikslo – didinti šalies konkurencingumą, ugdant aukšto lygio eksporto specialistus per praktinę patirtį, atitinkančią šių dienų rinkos poreikius.

Toliau skaitykite

Verslo misijų nauda: gyvų susitikimų metu bendradarbiavimas užsimezga greičiau
Verslo misijų nauda: gyvų susitikimų metu bendradarbiavimas užsimezga greičiau
2019-12-05

Eksporto partnerystės užmezgimui yra svarbus gyvas kontaktas, nes susitikimai su potencialiais partneriais padidina tikimybę, kad užsimezgęs kontaktas virs į kontraktą.  Todėl viena iš eksporto skatinimo priemonių, kurią taiko „Versli Lietuva“  – išvykstamųjų verslo misijų organizavimas. Spalio 23-24 dienomis organizuota verslo misija į Japoniją ir ten vykęs  Lietuvos – Japonijos verslo forumas Lietuvos įmonėms tapo atspirties tašku tiek naujų partnerysčių pradžiai, tiek ir seniai prasidėjusio bendradarbiavimo atnaujinimui.

„Versli Lietuva“ mentorystės programos mentorių iššūkiai ir atradimai
„Versli Lietuva“ mentorystės programos mentorių iššūkiai ir atradimai
2019-12-03

Baigiantis šių metų „Versli Lietuva“ mentorystės programai, mentoriai dalinaisi savo patirtimis bei įžvalgomis. Mentorystės sesijos vyko penkiuose bendradarbystės centruose „Spiečius“ – Alytuje, Šiauliuose, Panevėžyje, Tauragėje bei Klaipėdoje. Kitų metų pradžioje mentorystės programa prasidės ir naujuose „Spiečiuose“ – Kėdainiuose bei Marijampolėje.